A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Rugalmas, gyors, átlátható: ScrollMAX

A ScrollMAX nyomdaipari vállalatirányítási rendszer több mint 25 év alatt nyerte el jelenlegi formáját – amiről bizton állíthatjuk, hogy még mindig nem végleges. És talán soha nem is lesz az, hiszen a vállalat egyik legnagyobb erőssége az alkalmazkodóképesség. A vezetés, a fejlesztői csapat és a cég minden munka­társa egyaránt érzékeny és figyelmes az ipar igényeinek változásaira. Szinte kivétel nélkül a felhasználók és partnerek visszajelzéseire, felkéréseire és a különböző nyomdaipari technológiák fejlődési trendjeire támasz­kodva tervezzük és ütemezzük az új fejlesztéseket – legyen szó akár csak egy praktikus funkció vagy egy teljesen új technológia integrálásáról.

EGYÜTTMŰKÖDÉS SZÁMOKBAN

Az elmúlt csupán egyéves periódusban a csapa­tunk több mint 650 fejlesztési igényt kapott fel­használóitól. Elutasításra mindössze 13 bejegyzés került, 520 fejlesztés pedig már meg is valósult! – Ez az aktív közös munka és rugalmasság emeli ki a Scroll csapatát, és ad garanciát a folyamatos, ügyfélközpontú fejlődésre.

GYORSAN TAPASZTALHATÓ ELŐNYÖK

Mivel a rendszer alkalmazhatóságával és a fel­használók igényeivel kapcsolatban az évek alatt a csapatunk rengeteg tapasztalatra tett szert, egy standard rendszer bevezetése akár pár hét alatt kivitelezhető. Így új partnereink szinte azon­nal átélhetik a vállalatirányítási rendszer által nyújtott előnyöket – folyamatvezérelt működés, lekövethető felelősségi körök, gyors adatelérés, automatizálható feladatok, lerövidített folya­matidők, átlátható gyártásirányítás stb.

Egyedi igényekkel jelentkező partnereink szá­mára is örömmel állunk rendelkezésre, és gon­doskodunk speciális kívánságaik megvalósításá­ról, akár már a bevezetés folyamatában vagy azt követően is. És mivel a hosszú távon jól műkö­dő kapcsolatokban hiszünk, a rendszer műkö­désének elsajátításához szükséges oktatásokat a bevezetési időszakban díjmentesen biztosítjuk új partnereink számára!

Az sem jelent problémát, ha ügyfelünk már mű­ködő kiszolgálórendszereit nem szeretné lecse­rélni és a cél, hogy a Scrollban elérhető adatok és folyamatok automatizáltan segítsék azok hasz­nálatát – például a korábbi manuális adatbevitelt kiváltva. Több mint 20 különböző rendszerhez van már most is működő interfészünk.

 

IDÉN DEBÜTÁLT MEGOLDÁS

Az idei évben kiemelt figyelmet fordítottunk a nyomdaipari technológiák között a dobozgyár­tás területére. Az igényeket egyedi, innovatív megoldások bevezetésével ötvöztük, így szüle­tett meg a ScrollBOX. A rendszerben a doboz­típusok egyszerűen rögzíthetők: szabadon meg­adható, hogy milyen paramétereket kezeljen a program (szélesség, magasság, mélység, anyag­vastagság, ragasztó- vagy bedugófül, címke, bár­milyen extra tulajdonság stb.). Következő lé­pésként a kiterített méret, az egyes produkciók összecsúsztatása, a léniahossz, a terület kiszámí­tásához szükséges képletet kell megadni.

Ehhez a meghatározott paramétereket lehet ter­mészetes módon használni, egyszerűen csak ma­gyarul beírni: „magasság + 2 * szélesség + 2 * bedugófül – 2 * anyagvastagság”. Amikor a do­bozra árat kérnek, a program bekéri a törzsben felvett paramétereket. Ezeket behelyettesíti a képletekbe, és pillanatok alatt kiszámolja a kal­kuláció folytatásához szükséges adatokat.

 • Gyors kalkuláció egyedi méretű dobozokhoz is.
 • Több mint 160 modellt (ECMA, FEFCO, Rigid) tartalmaz, a részletes paraméterlistával és képletekkel.
 • A kész tervet a program a megadott méretű szerszámra vagy a meghatározott képszámmal felrakja. Így pár kattintással készíthető ár különböző méretű szerszámmal.
 • A kalkulációhoz a becsült szerszámár is azonnal rendelkezésre áll.
 • A dobozoknál nemcsak kalkulálni tudunk, de a szerszám (bíg- és vágásvonalakkal) rajzát is le tudjuk generálni.
 • A rajzunk annyira pontos, hogy azt vektoros formában, mint kész szerszámot is el tudjuk készíteni. Készíthetünk egy grafikai sablont is, ami pár kattintással elküldhető a megrendelőnek.
 • A termékhez generálunk egy forgatható 3D-s modellt is, így a kész doboz arányai ellenőrizhetőek. Erre a kész grafika egyszerűen ráilleszthető, így az külön program nélkül ellenőrizhető.
 • A dobozról készítünk egy részletes látványtervet, ami interaktív módon tartalmazza a paramétereket, a forgatható 3D modellt, a tervezést segítő sablont. Ezt a program pár kattintással el is tudja küldeni a megrendelőnek.
 • A rendszer minden elkészült fájlt automatikusan archivál a felhőben, így ezek később bármelyik kliensről elérhetőek lesznek.
 • A felhőben tárolt látványtervhez készül egy webes hivatkozás is, aminek segítségével a 3D modellt a rárakott kész grafikával, akár mobilról is, bárhonnan meg lehet nézni.
 • Ezt a linket akár automatikusan hozzá is adhatjuk az ajánlatközlő levélhez. Plusz munka, idő és költségek nélküli extra szolgáltatás, elégedettebb a megrendelő.

FOLYAMATOS FEJLŐDÉS

A technológiai fejlesztések mellett nagy hang­súlyt fektetünk rendszerünk meglévő funkció­inak újragondolására is. Ezen törekvésünk és a hosszú, kitartó munka eredménye a PrintPortál szolgáltatásunk új alapokra helyezése és funkci­óinak bővítése a még rugalmasabb és gyorsabb megrendeléskezelés érdekében.

A PrintPortál a ScrollMAX rendszer integrált része. Nincs szükség külön kapcsolatokra, át­adásokra; minden művelet, esemény – akár a megrendelő által a weben, akár a felhasználók által a cégen belül – azonnal megjelenik mind a két oldalon.

A nyomdának pár egyszerű paraméter beállí­tásán kívül nincs semmilyen külön feladata a PrintPortál használatához. A kiküldött ajánla­tok – az érvényességi időn belül – azonnal elér­hetők. Az aktuális futó munkákat, az esetleges feladatokat (anyagleadás, imprimálás, termék­díj-nyilatkozat leadása stb.) a megrendelő – ter­mészetesen megfelelő jogosultság birtokában – bármikor egyszerűen listázhatja.

Az elkészült megrendelések új táskaként azon­nal megjelennek a rendszerben. Az azokhoz le­adott, a Scroll felhőstárhely-szolgáltatásán tá­rolt fájlok a feltöltést követő másodpercben már el is érhetők. Minden új számla azonnal letölt­hető. A diszpécserünk ezekre az eseményekre is figyel. Szól, jelez, e-mailt vagy SMS-t küld a beállított címzetteknek új webes rendelés, fájl­feltöltés, termékdíj-nyilatkozat leadása esetén, vagy ha a PDF-ellenőrzés hibát talál.

ÁTLÁTHATÓ FELÜLET

A megrendelők leggyakrabban a kapott árajánlat­közlő levélben található „Megrendelés” gombbal jutnak el a PrintPortálra. Itt egyszerűen elérnek minden nekik készült, még érvényes árajánlatot, amit pár kattintással meg is tudnak rendelni. Az átlátható felületen megadja az anyagleadási és szállítási határidőt, anyagleadó, imprimáló vagy gépinduló kollégát állíthat be. Pontosíthatja a termék paramétereit, kiválaszthatja, elfogadhatja a kalkulátor által felajánlott extra szolgáltatásokat (plusz lakkozás, fóliázás, prémium nyomathor­dozó stb.). Bekérjük a termékdíj-kategóriát – az aláírandó termékdíj-nyilatkozatot a megrende­lés elküldésekor automatikusan csatoljuk is –, és egyeztetjük a szállítási és számlázási címet.

A megrendelés lezárásával az ügyfél el is kez­di a Scrollban a táska rögzítését. A megrende­léshez azonnal táskát készítünk, amit az általa megadott paraméterekkel fel is töltünk. A rende­lés során felvett új kontaktok (pl. anyagleadó), szállítási és számlázási címek azonnal a rendszer Partner törzsébe kerülnek. Így az új munkáról már azelőtt értesülhetnek a kollégák, hogy azt az ügyfélkapcsolatos/gyártás-előkészítő kolléga ténylegesen látta, elfogadta volna.

A PrintPortálra bejelentkezve az ügyfél mindig láthatja a futó megrendeléseit. Külön beállított jogosultság nélkül azokat, amiknek ő a beállított kapcsolattartója, vagy olyan nyitott feladat kap­csolódik hozzá, aminek ő a felelőse. Így ha az anyagleadás vagy imprimálás még nincs lezárva, és a Táska szerkesztőben ő az anyagleadó vagy jóváhagyó személy, akkor belépés után erről tudni fog – a határidővel együtt.

AZ EGYSZERŰBB MUNKAVÉGZÉSÉRT

A PrintPortál nemcsak egyszerűsíti az anyagle­adást (nincs szükség FTP-szerverre, nem kell a beesett fájlokat a munkákkal párosítgatni), hanem már az előkészítés folyamatában is részt vesz.

Az aktuális, futó munkákhoz – akár rögtön a meg­rendelés leadásakor – a megrendelő pár kattin­tással fel tudja tölteni a szükséges állományokat. A feltöltött fájlok a felhős tárhelyünkre kerülnek, ahonnan azok bármikor, bárhonnan, a Scroll rendszerén belül egy kattintással el is érhetők. Sőt, ez a funkció kétirányú: a ScrollMAX-ban a felhős tárhelyre feltöltött anyagok a PrintPortálon ke­resztül meg is oszthatók a megrendelővel. A listá­ban ellenőrizhető, hogy ki, mikor és mit töltött fel.

Igény esetén akár a feltöltött PDF-fájlok időbé­lyeges hitelesítésére is lehetőség van, így később nem lehet kérdéses, hogy valóban azt a verziót és tényleg akkor adták-e le.

Mivel a Scroll rendszer egy teljes értékű PDF-el­lenőrző és előkészítő funkciót is tartalmaz, így a leadott anyagokat azonnal, pár másodperc alatt ellenőrizni is tudjuk!

A használandó preflightot a rendszer akár a meg­rendelt termékhez vagy a megrendelőhöz is iga­zíthatja. Így más szempontok, elvárások lesznek egy sima digitális szórólaphoz és egy igényes csomagolóanyaghoz. A program az esetleges hi­bákról, figyelmeztetésekről azonnal jelez a fel­töltő személynek, aki azokat a fájl mellett meg is nézheti. Egy igen részletes, informatív jelentést is generál – a megrendelő által preferált nyelven. Ez a dokumentum innen egy kattintással bármi­kor letölthető.

Mindezek mellett fontos számunkra a folyamatos kommunikáció felhasználóinkkal, ezért rendsze­resen online eseményeket hozunk létre Face­book-oldalunkon, melyek néha tematikusak, és egy-egy adott fejlesztésünk áll reflektorfényben, máskor pedig bármilyen témakörben állunk ren­delkezésre. Ezen túl folyamatosan frissítjük vide­ótartalmainkat is, melyeket YouTube-csatornán­kon érhetnek el, általános funkcióleírásainkat pedig online kézikönyvünkben találhatják meg.

scrollmax.hu

info@scrollmax.hu

- Hirdetés -

Sign&Display