A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

ScrollBOX

Akik járatosak a hazai nyomdaiparban, azoknak nem kell bemutatni a ScrollMAX vállalatirányítási rend­szert. A moduláris felépítésű rendszert több száz hazai nyomda használja a pár személyes családi cégtől a több száz fős multinacionális vállalatig. A legtöbb helyen a teljes szoftvercsomagot – az értékesítés, kereskedelem, termelésirányítás és -követés, anyaggazdálkodás és expedíció, pénzügy stb. – használják, de sok helyen más vállalatirányítási rendszert egészítenek ki a Scroll szakmai megoldásaival, melyek a nem iparág-specifikus ERP és MIS rendszerekben hiányoznak. Az elmúlt években a fejlesztés fókusza a csoma­golóanyag-gyártás irányába mozdult el. Az általá­nos ScrollMAX nyomdai rendszer mellett meg­jelent a kifejezetten a keskeny pályás flexibilis technológiát kezelő ScrollLABEL, majd a széles pályás ScrollFLEXO verziók is.

Az idei PPDexpora időzítve jelent meg a csa­lád legújabb tagja, a hullámkarton-feldolgozás­sal, dobozgyártással foglalkozó cégeknek szánt ScrollBOX csomag.

Már az alap ScrollMAX rendszer is alkalmas el­látni a termelési folyamatok 95%-át: a kapacitás­tervezésnél, termeléskövetésnél, készletgazdálko­dásoknál, minőségirányításnál és karbantartásnál ugyanazokat a feladatokat kell hatékonyan megol­dani, mint egy hagyományos nyomdai termékeket gyártó cég esetében.

De a lényeg természetesen itt is abban az 5%- ban van. A Scroll rendszerek fejlesztésénél min­dig elsődleges szempont az adott technológia, speciális tudás maximális beépítése. Amit csak lehet, számoljon, kezeljen a program; ahol lehet, ezt könnyen érthető, vizuális segítséggel, beépí­tett támogató szolgáltatásokkal tegye.

A kereskedelmi területen az egyik fő nehéz­ség a kért egyedi méretű dobozhoz szükséges szerszám adatainak meghatározása. Ez nem csak napok­kal is meghosszabbíthatja az ajánlatadást, de a képzett kol­légák drága idejének felemésztése miatt ez jelentős többletköltséggel is jár. Történik ez ráadásul a folyamat olyan pontján, ahol a befektetett erőfeszítések megté­rülése még kérdéses. A ScrollBOX nem lenne igazán „Scroll” és „Box”, ha nem kínálna erre is megoldást.

A program Doboz tervezője több mint 160 ECMA, FEFCO és egyéb modellt ismer. A tech­nikai paraméterek (méretek, anyagvastagság, speciális funkciók stb.) megadásakor azonnal elkészíti a doboz tervét. Kiszámolja a befoglaló méretet, területet, a szükséges lénia­hosszt. A véglegesítéskor elő is állít­ja a szerszám vektoros rajzát, vala­mint a grafika megtervezését segítő sablont. A dobozhoz a program egy 3D-s forgatható modellt is készít, amire akár az elkészült grafika is ráilleszthető. Ehhez egy felhős link is tartozik, melynek használatával a 3D modell bármikor elérhető, bár­hol megtekinthető. Ezek segítsé­gével már nem csak az ajánlatadás ideje és költsége csökkenthető, de a megrendelők felé nyújtható extra szolgáltatások köre is kimagasló.

A program a megadott méretű szer­számmal vagy a meghatározott képszámmal elkészíti a tervet. Figyelünk a szál- vagy hullá­mirányra, kifutókra. Lehetőség van az egyes produkciók elforgatására, összecsúsztatására. A kész szerszám mérete és a képszám alapján végül az árajánlatadás is pár kattintással meg­oldható.

Természetesen nem csak ennyi miatt lesz egy program „dobozos”; a rendszer több, már meg­lévő modulja is csatlakozik a megoldáshoz, így teljessé téve azt. A Szerszám rendszer a stanc­szerszámok teljes életútját – a tervezéstől és a megrendeléstől a gyártás tervezésén át (bekészí­tés és elrakás, termelésoptimalizálás) egészen a selejtezésig – követi. A Festék modul a külön­böző direkt színek, speciális lakkok kezelésében segít. A Scroll Klisé modulja a flexo nyomófor­mák, garnitúrák követését, a verziók kezelését oldja meg.

A ScrollMAX rendszert már ma is számos je­lentős csomagolóanyag-/dobozgyártó használ­ja. Az új fejlesztéseknek köszönhetően a fel­használók még könnyebben, hatékonyabban, gyorsabban lesznek képesek mindennapi fela­dataikat megoldani.

Ismerkedjen meg Ön is legújabb megoldásainkkal!

box.scrollmax.hu

- Hirdetés -

Sign&Display