A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Versenyképesség megtartása a reklámiparban: kihívások, amikre oda kell figyelni

A DTF technológia berobbanása jelentős változásokat hozott a textilnyomtatás és promóciós tárgyak piacára, kihívást jelentve a hagyományos szitanyomási eljárással szemben. A versenyképesség szempontjából minden szitanyomással foglalkozó vállalkozás számára kulcsfontosságú a piaci igényekhez való alkalmazkodás, a tech­nológiai innovációk nyomon követése és a szolgáltatási portfólió bővítésének megfontolása, beleértve a DTF technológia bevezetését is. A digitális nyomtatás perspektíváiról beszélgettünk Sümegi Anitával, a CSH digitális üzletágvezetőjével.

A szitanyomás digitális alternatívájaként emlegetik a DTF technológiát. Hogy érinti a szitanyomással foglalkozó vállalkozásokat az „új” technológia Versenyképesebb a DTF nyomtatás?

Először is fontos elmondani, hogy a szitanyomás nem kizárólag a textiliparban és a promóciós, dekorációs tárgyak nyomtatása során alkalmazott technológia – mely alkalmazási területeken a DTF technológia megjelent.

A szitanyomást számos egyéb iparágban és alkal­mazási területen is megtalálhatjuk. Egy kiragadott példaként említhetjük az elektronikai ipart, ahol a kü­lönféle elektronikai alkatrészekre, áramköri lapokra, vezérlőpanelek nyomtatására is alkalmazzák. És nem csak dekorációs céllal, hiszen a szitanyomófesték szigetelő és vezető tulajdonságokkal is rendelkezhet, így funkcionális szerepet is betölthet. És azért a DTF technológia ott még nem tart, hogy ilyen mélységben is képes legyen alternatívát jelenteni.

Amely területekről tehát a szitanyomás és DTF nyom­tatás relációjában érdemes beszélni, az elsősorban a textilnyomtatás és a különféle reklámajándékok, pro­móciós- és dekorációs cikkek nyomtatási területei. Ott igen, valóban mondhatjuk azt, hogy a DTF nyomtatás a szitanyomás digitális alternatívája lehet. Az is biztos, hogy a DTF technológia térnyerése hatással van a szi­tanyomás ezen formáit művelő vállalkozásokra. Hogy ez a hatás pozitív vagy negatív, az számos dologtól függ: például a vállalkozás méretétől, rugalmasságá­tól, piaci pozíciójától és persze az ügyfélkör igényeitől. A versenyképesség attól is függ, hogy a szitanyomó cég hogyan reagál az új technológiára. A siker kulcsa véleményem szerint a stratégiai gondolkodás és a változó piaci viszonyokhoz való alkalmazkodás képes­sége. Érdemes lehet a szitanyomó vállalkozásoknak kiértékelni a DTF technológia előnyeit és hátrányait, és ha úgy látják, hogy a célpiacaikon előnyt jelenthet számukra a bevezetése, kidolgozhatnak egy tervet, hogyan integrálják ezt az új lehetőséget a működésük­be, akár megőrizve a meglévő analóg technológiát is. Tehát nem feltétlenül technológia váltásban lehet csak gondolkodni. A DTF technológia lehet fenyege­tés, de lehetőség is a fejlődésre és a bővülésre.

A DTF nyomtatás valóban lehet versenyképesebb, olyan esetben, ahol az előnyeit jól ki tudják használni. Viszont ne gondoljuk, hogy teljesen kiszorítja azt a piacról. A szitanyomásnak továbbra is megvan a he­lye, főleg nagy példányszámok nyomtatásánál, vagy olyan esetekben, ahol kifejezetten tartós nyomatokra van szükség, esetleg jelen vannak olyan, nyomattal szembeni elvárások, mint a rugalmasság vagy a finom kézérzet.

A szitanyomásnak milyen lehetőségei vannak? Visszaszorult ennek a piaca a DTF megjelenésével?

Azt gondolom, hogy a textilnyomtatás területén biztosan lehet érzékelni térnyerést a DTF technológia részéről, itt van visszaszorulás a szitanyomás tech­nológiával szemben. De azok számára, akik ötvözni tudják a két technológiát, óriási előnyt adhat a DTF nyomtatásban rejlő potenciál felismerése és a tech­nológia bevezetése kiegészítő szolgáltatásként.

Gondoljunk csak bele, elsősorban milyen esetben vá­laszt valaki textilek esetén szitanyomás technológiát: ha nagy darabszámokra van szükség és azt a lehető legkedvezőbb ár/érték aránnyal kell megcsináltatni. Meg még esetleg nagyon tartósra, tapintásra alig érzékelhető nyomatokkal. Ilyen igények esetén még mindig kiváló választás a szitanyomás. A múltban, akinek ilyen igényekkel rendelkező ügyfélköre volt az bizony szépen bevásárolt, berendezkedett erre a gyártási formára gépekkel, eszközökkel, szakképzett vagy kinevelt munkaerővel, egy szabad szemmel is jól látható összeget befektetve, gyakori esetben folyama­tosan fejlesztve, modernizálva a gépparkot, a használt eszközöket és kellékanyagokat, hogy lépést tudjon tartani az évről évre egyre kifinomultabb megrendelői igényekkel és elvárásokkal. És vagy volt mellette más technológia is a portfóliójában vagy nem volt. Ha nem volt, akkor ő például lehet, hogy nem tudta (esetleg nem is akarta) elérni, kiszolgálni a piac azon részét, ahol kis példányszámokat vagy fotóminőségű nyoma­tokat várnának el a megrendelők, hiszen a meglévő szitanyomó technológiájával nem lehetett volna versenyképes. Ha viszont a DTF technológiát is beve­zetné a szitanyomás mellé, képessé válhat arra, hogy kis példányszámú megrendeléseket is teljesítsen, fotóminőségű nyomatokat készítsen, és kis darabszá­mú, egyedi igényekre szabott termékeket is gyártson. Ezáltal bővítheti ügyfélkörét, új bevételi forrásra tehet szert és versenyképesebbé válhat a piacon.

Az sem utolsó szempont, hogy a DTF technológia be­vezetésével a szitanyomó cég rugalmasabbá válhat, és gyorsabban lehet képes alkalmazkodni a változó piaci igényekhez. A DTF technológia ugyanis gyorsabb nyomtatási folyamatot tesz lehetővé, mint a szita­nyomás, így akár egyedi megrendeléseket is rövid határidővel teljesíthet. Arról nem is beszélve, hogy a működéséhez szükséges munkaerő megtalálása is lényegesen egyszerűbbé válik a DTF technológia bevezetésével. A szitanyomással szemben ugyanis a DTF nyomtatás kevésbé szakképzett munkaerővel is üzemeltethető, ami szintén óriási előnyt jelenthet.

Milyen a digitális nyomtatás jövőképe? Láthatjuk, hogy egyre fejlődnek azok a technológiák, amik kiváltják a nyomtatott termékeket. Így például a digital signage megoldások. Hol látod a digitális nyomtatási piacot közép és hosszú távon?

Attól függ, milyen irányban alakulnak a fogyasztói igények. Persze nyilván ez ennél azért összetettebb, mert számos egyéb tényezőtől is függ, mint például a technológiai fejlődések egyre gyorsabb ütemben zajlása, újabb és újabb megoldások megjelenése a piacon. Az elmúlt időszakban is látszott, hogy sokkal gyorsabban fejlődik a technológia, mint a korábbi nyomtatási megoldások esetében. Úgy látom, hogy „technology driven” üzletágról lévén szó, a gépgyár­tók határozzák meg az irányt és mindenki ez alapján fejleszti tovább a megoldását, tehát egy meghatározó név – kisebb brandek – kellékanyag gyártók beszállí­tói sorban mindenki a pénztárcájának és fejlesztési hajlandóságának, rizikóvállalásának megfelelően választ új megoldást vagy vár egy később megjele­nő, de elérhetőbb árkategóriájú változatra. Gyakran előfordul, hogy amikor partnereink beruháznak egy megoldásra, akkorra az már a technológia specifikus életszakaszának akár a leágazó szakaszában is lehet. Ezt a felgyorsulást látjuk, ami őrült tempót diktál és nehezen tudják a beszállítók és a vevők is kiszámítani a piacot, valamint tartani ezt a tempót, jól meghatá­rozni, hogy mi lesz a megfelelő megoldás a vevőknek, illetve ár-érték arányban mivel tudnak fennmaradni az extrém tempóban változó piacon. Amit tapaszta­lunk, hogy olyan alapanyagok is nyomtathatókká vál­tak, vagy fognak válni, amiről korábban azt gondoltuk: csak direkt nyomtatással lehet őket megnyomtatni. Mindig jelen voltak ezek a fejlesztések, a nagy kérdés továbbra is az, hogy költség oldalon mikor kezdi el megérni egy analóg technológia digitalizálása.

Egy most induló digitális nyomtatási szolgáltatónak mikre kell figyelnie? Milyen gépekkel, milyen alap­anyagokkal dolgozzon, milyen kiegészítőket érdemes beszerezni?

Erre nehéz válaszolni, mert a digitális nyomtatási szolgáltatásnak rengeteg fajtája létezik, a szükséges gépek, alapanyagok és kiegészítők pedig nagyban függnek a választott technológiától, célpiactól, a beruházásra fordítható anyagi lehetőségektől, a nyomtatni kívánt anyagoktól, a célként kitűzött minő­ségi szinttől, sok más szempont mellett. Általánosság­ban, amit szerintem érdemes megfontolni bármilyen szolgáltatás elindításakor: vegyük számba a lehetősé­geinket, fogalmazzuk meg magunknak a vágyainkat és céljainkat, majd vessük össze mindezt az aktuális piaci helyzettel, trendekkel. Vizsgáljuk meg, reálisak-e az előzetes elképzeléseink. Csak ezután következ­het az, hogy kiválasztjuk a megfelelő technológiát, az irányt és megkezdjük a piaci igények feltárását. Kik a potenciális ügyfeleink? Milyen nyomtatott termékekre van igényük? Milyen árkategóriában mozognak a versenytársak? Milyen technológiákat és alapanyagokat használnak? Miután ezeket a kérdé­seket megválaszoltuk, elkezdhetjük konkretizálni a saját szolgáltatásunkat. Fontos, hogy olyan gépeket és alapanyagokat válasszunk, amelyek megfelelnek a célpiaci igényeknek, a minőségi elvárásainknak és a beruházási keretünknek. A beruházás minősége hosszú távon meghatározza a nyomtatási szolgáltatá­sunk sikerességét.

Sign&Display magazin

- Hirdetés -

Sign&Display