A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

drupa 2020 – Touchpoint Textile – ELHALASZTVA

DRUPA / ELHALASZTVA!! Új dátum: 2021. április 20-30.
https://www.drupa.com/

Touchpoint Textile címmel új, kifejezetten a digitális textilnyom­tatási alkalmazásokat bemutató kiállítási elem mutatkozik be a 2020-as drupa kiállítás 4. csarnokában. A textilipar technológi­ái számos egyéb iparágban jelennek meg – a Touchpoint textile pedig összekapcsolja ezeket a szektorokat, kiváló platformot ajánlva az iparágak közötti együttműködésre, új projektekre, illetve termék és gyártási ötletekre, amelyek mind bemutatásra kerülnek egy mikro gyár formájában.

A világ vezető nyomdaipari vásá­raként a drupa azért hívja életre ezt a platformot, hogy reflektál­jon a digitális textilnyomtatás egyre nö­vekvő jelentőségére, és hogy aláhúzza fontosságát az innováció és növekedés hajtómotorjaként a nyomtatási iparág résztvevői számára. Ez a különleges ki­állítási programelem remekül bemu­tatja, a drupa miként nyer teret a text­ilnyomtatás mellett olyan új piacokon, mint a csomagolás, szélesformátumú nyomtatás, ipari és funkcionális nyom­tatás. Ezen szegmensek mindegyike ugyanazon az átalakuláson megy ke­resztül, amely óriási növekedési poten­ciált hordoz magában.

Támogatás az iparág vezető szak­értőitől

A Touchpoint textile-t két fő partner: a Német Textilipari kutatóintézet, és a nonprofit ESMA (European Specia­list Printing Manufacturers Associa­tion) támogatja. Számos egyéb part­ner segítségével egy olyan digitális textil mikroüzemet alkotnak meg a drupa-n, amely a teljes termelési lán­cot bemutatja a rendelői specifikáci­óktól, és tervezéstől egészen a kész­termékig. A termelési folyamatban bemutatják a digitalizáció és közvet­len megrendelői interakció lehetősé­geit, a ruhák 3D szimulációját virtuális és augmented reality applikációkkal. A mikroüzem bemutatja, hogy a di­gitális textilnyomtatás, vágás és szín­menedzsment miként integrálhatók egy teljesen összekapcsolt gyártási környezetben. Számos különféle ter­méket, mint zászlókat, pólókat és tás­kákat gyártanak majd a kiállítás min­den napján. Az agilitás, kreativitás és produktivitás által hajtott hasonló jel­legű hálózatba épített gyártási láncok adják a textilipar erejét ahhoz, hogy minden eddiginél gyorsabban és spe­cifikusabban reagáljon a megrendelői igényekre, trendekre még kis mennyi­ségű megrendelések esetén is.

A digitális textil mikro üzem partne­rei és szponzorai lesznek: Assyst (3D ruházati szimuláció) Vuframe (VR/AR), Mitwill (design network), Ergosoft és Caddon (RIP és színmenedzsment), HP és Multiplot (szélesformátumú textilnyomtatás), Zünd (digitális vá­gógépek), Juki (gyártási és workflow), Dommer, Berger textiles és Kaspar (tá­mogatók). Egy további fontos együtt­működő partner az Albstadt-Sigma­ringen Egyetem, amely egyidőben integrál releváns tárgyakat tantervé­be annak érdekében, hogy a holnap munkavállalóit új kihívások elé állítsa.

Az ESMA felelős a konferenciaprogra­mért, akik kiváló előadókat hívnak meg a kutatás, fejlesztés és az iparág terüle­téről annak érdekében, hogy megvi­tassák a nyomtatás és utómunka tech­nológiákat, a workflow megoldásokat, a piaci fejleményeket és a fenntartható termelés szempontjait. „A textilnyom­tatás gyorsan terjeszkedik, köszönhe­tően a nyomdai folyamatok innová­cióinak. A digitális és hagyományos technológiák egyaránt hozzájárulnak ezekhez a változásokhoz.” – mondta az ESMA ügyvezető igazgatója, Peter Buttiens, és hozzátette: „Nagyon vár­juk, hogy bemutassuk textilnyomtatá­si szaktudásunkat a drupa Touchpoint textile látogatói számára.”

A textilnyomtatás növekvő jelen­tősége

„A folyamatos digitalizálódás, és a ke­reszt-szekcionális technológiák együt­tesen gyorsítják fel az innovációt” – kommentálta Sabine Geldermann, a drupa igazgatója, illetve a düsseldorfi vásárközpont nyomdaipari ágának ve­zetője, és ekképpen folytatta: „a dru­pa szerepe, hogy a lendület forrása le­gyen az iparág számára, illetve hogy elősegítse és formálja a változásokat. Elköteleztük magunkat aziránt, hogy meghatározzuk a releváns témákat és integráljuk azokat fórumainkba. A textilnyomtatásban rejlő potenciál fenomenális, pontosan ezért szentelünk egy speciális paltformot ezeknek az al­kalmazásokank.” A Touchpoint texti­le tematikán kívül is komoly figyelmet kap a drupa-n a digitális textilnyomta­tás számos kiállító standján, így a drupa látogatói biztosan teljes képet kapnak az aktuális fejlesztésekről és trendekről ebben a fontos szektorban. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display