A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Simon Róbert: „A világ olyan irányba halad, amelyhez a nyomtatástechnika nem elég”

A világ egy egészen futurisztikus ugrás előtt áll, gondoljunk csak a metaverzumra, amely a Facebook online terének az átalakulása egy komplett világgá, ahol többek között dolgozhatnak, játszhatnak és beszélgethetnek a felhasználók. A reklámoknak tartania kell a lépést a technológia fejlődésével, a különböző márkák továbbra is el szeretnék érni a fogyasztókat és bemutatni a termékeiket – lehetőleg úgy, hogy vásárlás legyen a vége.

Az emberiség egy jelentős részét már beszippantotta a virtuális lét, hiszen nap mint nap kommunikálunk, dol­gozunk és játszunk az online térben. A képernyő előtt töltött idő számottevően megnövekedett az elmúlt év­tizedben. A vállalatok reklámtevékenységének egyik fő fókuszát képezik az online hirdetések, hiszen ezekkel könnyebben érhetik el a potenciális fogyasztókat.

A DIGITAL SIGNAGE FEJLŐDÉSE

„A digital signage a képernyőkből indul ki” – mondja Simon Róbert, a Wallboard ügyvezetője. „Ezek idővel egyre okosabbak, valamint a népszerűségük is rend­kívüli módon növekszik. Ma már kevés olyan rendez­vény vagy közösségi helyiség van, ahol ne használnák ezt a technológiát. A klasszikus nyomtatott anyagokat felváltva egy dinamikusan mozgó képet biztosítanak a kihelyezett kijelzők.”

A ’90-es évek közepétől használnak a kiskereskedések dobozos képernyőket, illetve végtelenített videószala­gokat, amelyekkel megragadhatják a fogyasztók figyel­mét. A szolgáltatóipar ehhez igazodva olyan szakembe­reket képzett, akik időnként kicserélték a felvételeket. A 2000-es években pedig megjelentek a lapos képer­nyők, a technológia ezáltal olcsóbbá és népszerűbbé vált. A digital signage mára leginkább szoftverfejlesz­tésből áll, ami egyáltalán nem tükrözi a századfordu­lón tapasztalt trendet. Ebben az iparágban jelenleg sokkal komplexebb megoldásokat képesek kivitelezni a szakemberek. A fejlődés pedig folytatódik.

A JÖVŐ KÉPERNYŐJE MÁR CSAK EGY FÓLIA

„Sokan úgy tartják, hogy a digital signage egyenlő a digitális poszterekkel” – magyarázza Simon Róbert. „Ezzel szemben mi úgy gondoljuk: a jövő nem ebbe az irányba tart. A következő évek posztere már nem olyan képernyő, amelyhez komoly hardverinfrastruk­túra szükséges, hanem fólián lesz, ami felragasztható a falra, és egy egyszerű papírvágó ollóval körbevágha­tó. Az egyetlen kérdés, hogyan töltjük meg tartalom­mal – mennyire interaktív, mennyire működik együtt a környezettel az adott kontent. Például érzékeli, hogy férfi vagy nő áll a kijelző előtt, illetve ismeri a külső időjárási viszonyokat, az üzlet dekorációját pedig ezek mentén rendezi be automatikusan. A cél a lehető leg­nagyobb hatás elérése.”

A képernyő-technológia folyamatosan fejlődik, je­lenleg az LCD, LCD/BL, TFT LCD, OLED, QLED, EPD és AMOLED technológiák a legnépszerűbbek. A közös bennük, hogy mindegyikhez komoly hardveres támo­gatás szükséges. Habár a hajlítható kijelzők még nem annyira felkapottak, mint a statikus eszközök, a tech­nológia rávilágít arra, milyen irányba fog mozdulni e területen a piac.

HATÉKONYABB, HA DIGITÁLIS

„A digitális kommunikáció hatékonyságáról árulkodik, hogy például a nagy bevásárlóközpontokban még mindig diákmunkások helyezik ki, ragasztják fel az ak­tuális kampányhoz kapcsolódó kreatívokat. Viszont a munkaerőhiány ezen a területen is jelentkezik. A papír­gyártás egyre költségesebb, valamint rengeteg szemét keletkezik egy-egy átállásnál. A felhasználók – például bevásárlóközpontok – számára is rendkívül hasznos a digital signage fejlődése, hiszen olcsóbban és gyorsab­ban képesek kialakítani az aktuális megjelenést. S eb­ben az esetben naprakész vagy akár napszakkész kam­pányokról beszélhetünk” – részletezi Simon Róbert.

A digital signage számos előnnyel rendelkezik a hagyo­mányos, nyomtatott felületekkel szemben. A fényerő, mozgások, interaktivitás, perszonalizált reklámok és az online integráció elősegíti a fogyasztók megszólítását. Simon Róbert szerint a digital signage „élő adatokat képes prezentálni a vásárlók felé, így például egy bevá­sárlóközpontban az inflációval változó árakat rendkívül gyorsan képesek lekövetni. A nyomtatott termékeket ezzel szemben költséges és időigényes módosítani.”

A REKLÁM EVOLÚCIÓJA

A márkák, a termékek eljuttatása a fogyasztókig egy­re komplexebb folyamat, hiszen az óriási kínálatban valami olyat kell mutatni, ami felkelti a figyelmet. A cél­közönség eléréséhez már nem elég egyetlen hirdetés feladása a helyi lapban, a potenciális vásárlók megszó­lítása sokkal szerteágazóbb művelet.

„Az interaktív képernyőket a fogyasztók megérinthetik, navigálhatják magukat benne. A hozzájuk kapcsolt szenzorok érzékelhetik az előttük megálló személy nemét és korát, így perszonalizált információt kap­hatnak az adott termékről. Ha leemelnek egy készít­ményt a polcról, akkor arról megjelenhetnek olyan adatok, amelyek elősegítik a vásárlást. Például cipők esetében a méret lényeges kérdés – ha nincs meg­felelő, akkor kínáljon fel ingyenes házhozszállítást egy bizonyos időpontban. Mert nincs annál drágább dolog, mint hogy elveszítsen az üzlet egy vásárlót” – taglalja Simon Róbert.

ILYEN LESZ A REKLÁM A JÖVŐBEN?

„A márkák életérzést közvetítenek, a reklámok igye­keznek minél több érzékszervet megszólítani. Térben elmozduló grafikák, illatok, hangeffektusok szüksé­gesek a fogyasztók megszólításához. Ezeket pedig a klasszikus signage anyagokkal nem lehet elérni. A vi­lág olyan irányba halad, amihez a nyomtatástechnika már nem elég.

A virtuális valóság dinamikusan fejlődik, a jövőben pe­dig folytatódik ez a tendencia. Ezekben a terekben fog megjelenni a digitális kommunikáció. Ma statikus kép jelenik meg a social media csatornákon, ám a virtuális világban digital signage tartalmakkal találkozhatnak majd a felhasználók. A valós világban a kiterjesztett va­lóság fog teret hóditani. Úgy tudom elképzelni a jövőt, hogy nincsenek poszterek, nincsen fényt kibocsátó di­gital signage felület, csak okosszemüvegek, amelyek által megjelennek a különböző információk” – vizionálja Simon Róbert.

Némethi Botond, Sign&Display magazin

- Hirdetés -

Sign&Display