A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

SignExpo – PPD Expo Kiállítói oldalról – TELTHÁZ

Egyenletes fejlődést mutatva, gyakorla­tilag minden helyet kihasználva telthá­zas rendezvény lesz az idei, sorrendben 4. PPDexpo/SignExpo. És nem csak a ki­állító cégek által elfoglalt terület impo­záns, hanem a standokon bemutatni tervezett kínálat is. Nekünk, szervezők­nek a sok munka mellett annyi helyze­ti előnyünk van a szakmai közönséggel szemben, hogy mi már most informáci­ókkal rendelkezünk a várható látniva­lókról. És lenyűgöző, ami majd bemuta­tásra kerül áprilisban.

Már több mint 3 ezer m2 hasznos ki­állítási területre vannak kiállítók, ami azt jelenti, hogy mivel a közlekedé­si utakat gyakorlatilag nem lehet be­építeni – de a méreteiket csökkenteni sem – így a BOK legnagyobb, „A” pa­vilonja teljesen megtelt. Még néhány szegletben van ugyan pár kisebb ki­adó standhely, de az április 9-i nyitá­sig feltehetőleg még azok is megtel­nek kiállítókkal és termékeikkel.

A regionális kiállítások, mint a PPD/ SignExpo is, jellemzően nem a gyár­tók kiállításai, hanem a képviseletek, disztribútorok közvetítik a legújabb kínálatot. Akik viszont jellemzően nem egy-egy márkát képviselnek, hanem valamilyen választott tech­nológiai rendszer szerint egész port­fóliókat különböző gép, berendezés, anyagok, stb. gyártóitól. Így ugyan­annyi kiállítóval, sokkalta színesebb kínálat jelenik meg a látogatóknak. Nyugodtan kijelenthető, hogy aki vé­gignézi majd a két expót (ami egyéb­ként csak optikailag, a különböző szőnyegszínekkel jelzetten különül majd el egymástól) az a print média iparágak, a nyomtatott kommuniká­ció minden létező szegmensének el­érhető technológiai kínálatából in­formációkhoz jut.

Nem csak több gép, nagyobb alap-és segédanyag kínálat lesz – és a sok­féle gyártó jóvoltából vélhetően igen változatos árfekvésben – hanem min­den olyan újdonsággal is megismer­kedhet, amit a mai sokszorosító ipar produkálni tud. Ezért kimondottan hasznos lehet, ha a nyomdák a meg­rendelőiket is arra ösztönzik, jöjje­nek el a kiállításra! De, hogy ne csak sodródva bámészkodjanak, legyenek nekik a szakavatott kalauzaik. Mert inspirálni kell őket, mi mindent ren­delhetnek már, és mi mindenre képes ma már egy nyomda. Legyen bár a fő profilja a klasszikus nyomdai termék a könyv, vagy a szinte már mindenki ál­tal gyártani kívánt „csomagolóanyag” vagy akár valami egyedi arculatú és szemkápráztató reklámeszköz, vagy bármi. Ismét itt találkozhat mindenki, akinek akár a legkisebb köze is van a nyomtatáshoz. Print, Packaging és Di­gital. Akinek akár csak egyikhez is köze van, annak ott lesz a helye április 9-11 között a kiállításokon.

55 + 31 (PPDexpo+SignExpo) azaz 86 kiállító összesen 1.818+1.279 azaz ös­szesen 3097 négyzetméteren. Ennyi már biztos február végén. Ekkora kí­nálatot egy időben egy helyen – kár lenne kihagynia!

www.signexpo.hu
www.ppdexpo.hu

Ingyenes látogatói regisztráció itt.

- Hirdetés -

Sign&Display