A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Roland a négyzeten

Az elmúlt évek hagyományával szakított a Roland cég és nem próbált minden új terméknek különböző betűjelzést adni, hanem a továbbfejlesztett termékeket egy egyszerű kettes számmal különbözteti meg az elődöktől.

Lássuk melyik gépeknek született meg a második generációja:

Nyomtató-vágók:

A Roland 3 éve kezdett egy teljesen új fejtechnológiát bevezetni, mely először a VG (4 fejes, több fajta fel­töltési lehetőséggel), majd a 2 fejes (4 szín) gépekben jelent meg. Ezek a gépek nagyon népszerűek voltak a vásárlók körében, azonban néhány részleten lehetett még csiszolni. Lás­suk melyek voltak ezek:

 • A felhasználók részéről igény me­rült fel, arra, hogy a nyomatok el­készülte és feldolgozása közötti idő rövidebb legyen ezért a VG2 és SG2 gépekbe már a TR2 festék került, mely lehetővé teszi meghatározott anyagokon a nyomtatás után 6 órá­val nyomatok feldolgozását. Valljuk be őszintén, a régi festékeknél sem mindig követték a felhasználók a javasolt 24 óra száradást, de most már legálisan lehet kiszolgálni az azonnali igényeket.
 • Kényelmetlen volt az anyag szé­lét leszorító lapkák kivétele minden anyaglevágáskor, ezért egy teljesen új anyagleszorítóval lehetővé vált a levágás a lapkák kivétele nélkül.
 • Nyomtatás és körbevágásnál né­mely anyagoknál problémát oko­zott, hogy a körbevágáskor a kö­zépső görgők beletapostak az anyagba. Ez most már állítható a 2-es sorozatú gépeken.
 • A VG2 gépeken megjelent a többféle feltöltési mód mellett a narancs fes­ték, mely segítségével jelentősen ki­terjesztésre került a gép-festék által kinyomtatható színek színterjedelme.

UV nyomtatók:

Az első jelentős fejlesztések a legjob­ban kedvelt LEF-200 típusnál kerültek bevezetésre. A gép 508x330mm-es munkaterületével ideális egyedi aján­déktárgyak és tamponnyomással ki­vitelezhetetlen tárgyak nyomtatására. Lássuk a fejlesztéseket, melyek később bekerültek a 300-as típusba is:

 • „Head refresh” funkció. A gépnek eddig sem volt nagy a karbantartá­si igénye, de még egyszerűbbé vált egy egyszerű fejtörlő segítségével, melyen a gép időszakonként meg­törli a fúvókákat tartalmazó felületét (ez az, amit nem tanácsoltunk soha az ügyfélnek).
 • Nagyon egyszerű sarokhoz igazí­tást tesz lehetővé a sarkokba lecsa­varozható műanyag idom.
 • Amennyiben a messzi jövőben mégis eltömődne a fej egy része, lehetőségünk van arra, hogy kikap­csoljuk a fej egy részét és a hibátlan résszel nyomtassunk, amíg a szervi­zelés meg nem történik.
 • A gép jelzi, ha a festékek szavatos­sági ideje lejár.
 • Be tudjuk állítani, hogy a gép egy bi­zonyos időpontra munkára kész le­gyen, ezzel elkerüljük azt, hogy a munkakezdetkor meg kelljen vár­nunk a tisztítás és keringetés „hosszú” perceket igénybevevő folyamatát.

A közös pont: Roland LEC2-300 UV is, nyomtató/vágó is.

10 évvel ezelőtt a Roland már megal­kotta az UV nyomtató/vágóját, azon­ban az ára miatt nem igazán terjedt el. 2020 elején bemutatásra került a 75

cm-es UV nyomtató/vágó utódja. Ez­zel a géppel a főleg a címkegyártókat célozta meg a Roland. Lássuk a tulaj­donságokat (nem hasonlítom az előd­jéhez, mert teljesen új technológia):

 • Új fej: 7 különböző cseppméret, 8 csatorna egy fejben.
 • 3 különböző fejmagasság
 • Túlfolyótartály ellenőrzése és fi­gyelmeztetés, ha megtelt
 • Amennyiben a messzi jövőben még­is eltömődne a fej egy része, lehető­ségünk van arra, hogy kikapcsoljuk a fej egy részét, és a hibátlan résszel nyomtassunk a amíg a szervizelés meg nem történik. • Részenként kapcsolható LED UV lámpa a fényes és matt lakkhatás előidézésére.
 • Két LED UV lámpa a kétirányú nyomtatás miatt

Úgy érezhetjük, hogy ezek a fejlesz­tések nem túlságosan jelentősek, azonban a vásárlói visszajelzések alapján a Roland gépek eddig is ki­emelkedően felhasználóbarát jel­lemzőkkel bírtak, ezért csak kevés helyen kellett fejleszteni, de ezt most megtette a Roland. Amennyi­ben a gépekről további információra lenne szüksége, forduljon bizalom­mal a Plotter Service Kft.-hez.

- Hirdetés -

Sign&Display