A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Papírlaboratórium nyílik

A DS Smith óriási beruházást jelentett be, hogy ügyfeleikkel együttműködve optimalizálhassák a csomagolás körforgását. A laboratórium olyan technológiák feltárására szolgál, amelyek javítják e szegmens fenntart­hatóságát, ide tartoznak a bevonatok, a Barrier technológia, a felületi kémiai eljárások és az újrahasznosít­hatóság – írja a DS Smith.

ALTERNATÍVÁK FELTÁRÁSA

Az új laboratórium a csomagolóanyagok fenn­tarthatóságát hivatott vizsgálni. 2021-ben je­lentette be a vállalat, hogy a tengeri moszat al­ternatív forrásként használható fel a fa helyett, illetve a kőolajbevonatok helyettesítését a Bar­rier bevonatok jelenthetik.

A felhasznált nyersanyagok csökkentését és az újrahasznosíthatóságot támogató termékek lét­rehozását célozta meg a DS Smith, ezáltal ösztön­zőleg hat a partnereire a körforgásos gazdaságra való átállásban. A vállalat filozófiájában nagy sze­repet játszik az innovatív és új gondolkodásmód előtérbe helyezése, amellyel segíthetik ügyfelei­ket. Az új papírfejlesztési laboratórium lehetővé teszi, hogy optimalizálják a csomagolások minő­ségét és körforgásos jellegét. Az ehhez hasonló kutatás-fejlesztési projektbe történő befektetés kulcsfontosságú a csomagolóipar újradefiniálásá­nak szempontjából.

A laboratórium a Kemsley Paper Millben fon­tos szerepet fog játszani a DS Smith innovációs stratégiájában. Az új technológiák és nyersanya­gok feltárásával bővíthető a környezetre kevés­bé ható, innovatív, újrahasznosítható csoma­golások kínálata. A vállalat célja, hogy ezáltal támogassa partnereit a körforgásos gazdaságra való áttérésre.

CSÖKKENHET A KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁS

A fenntartható csomagolás leginkább a kormá­nyok napirendjén szerepel, április 1-én az Egyesült Királyságban például a műanyag csomagolások adóztatásáról hoztak döntést. A DS Smith labora­tóriuma elősegíti az olyan anyagok megtalálását, amelyek forradalmasíthatják a csomagolóipart. A vállalat műanyag helyettesítésére indított Now and Next elnevezésű stratégiája keretében több mint 170 millió darab problémás műanyagot tá­volított el az ipar a kiskereskedések és az online kereskedők polcairól, és pótolta az újrahasznosít­ható megoldásaival.

Némethi Botond, Print&Packtech

- Hirdetés -

Sign&Display