A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Öveket becsatolni…

A FESPA elindította globális látogatói kampányát a 2018. évi FESPA globális print expora, amely négy napon keresztül, jövő év május 15-18. között kerül megrendezésre Berlinben. A kiállí­tás koncepcióját hirdető kampány kulcsmondata: „Ahol a nyomtatás felszáll” – amellyel a szervezők a FESPA globálisan betöltött szerepét kívánták kihangsúlyozni, miszerint ez az a nemzetközi platform, amely helyet ad az új technológiák, ötle­tek és alkalmazási lehetőségek bemutatkozására a digitális szélesformátumú, szita és textilnyomtatás területein.

A berlini vásárközpont 2007-ben már helyszínéül szolgált a FESPA kiállításnak. Az átfogó kiállítás, amely egy helyszínen mutatja be a di­gitális szélesformátumú, szita és tex­tilnyomtatás innovációit, 2018-ban a kiállítási központ 10 kiállítási csarno­kát fogja megtölteni. A FESPA 2018 so­rán egy teljes kiállítási csarnokot szen­telnek az alapanyagoknak – ezzel is hangsúlyozva azok kiemelkedő szere­pét, illetve bemutatva a folyamatos fej­lesztések legújabb eredményeit, ame­lyek az alkalmazási területek további színesítését teszik lehetővé.

A kiállítás szervezői szerint a jövő évi ki­állítás ad otthont az eddigi legnagyobb textil kiállítási területnek, amit eddig bármely FESPA-n is láthattunk – amely egyértelműen tükrözi a piac egyre na­gyobb érdeklődését a soft signok, di­vat és dekorációs termékek irányában. A 2017-es FESPA már komoly növe­kedést mutatott a textil alkalmazáso­kat bemutató kiállítók területén, ez az igény pedig tovább növekszik, hiszen jövőre Berlinben már két teljes kiállítási csarnokot töltenek meg a textilnyom­tatással foglalkozó kiállítók.

A FESPA 2018 kiállításra belépőt vál­tó látogatók ismét két kiállítást lá­togathatnak egyazon belépővel, hiszen az European Sign Expo-t is megtekinthetik, amely a FESPA nem nyomtatott sign termékeknek szen­telt kiállítása.

Az idén Hamburgban megrendezett globális FESPA kiállításra több mint 130 országból érkeztek látogatók, ez­zel is megerősítve a kiállítás globális pozícióját a speciális nyomtatási kö­zösség körében.

„A 2018-as kiállításunk koncepciójával szeretnénk kihangsúlyozni a nyomta­tásban rejlő széleskörű és folyamato­san növekvő potenciált, amely egyre újabb és újabb kreatív és funkcioná­lis lehetőségeket termel ki.” – mond­ta lapunknak Roz Guarnori, a FESPA divizionális igazgatója, majd így foly­tatta: „A FESPA 2018 kiállítás olyan esemény lesz, ahol a nyomdatulajdo­nosok és sign készítők új ötleteket fe­dezhetnek fel, inspirációt meríthetnek és olyan termékújdonságokkal ismer­kedhetnek meg, amelyek mind azt se­gítik elő, hogy vállalkozásuk egy újabb sebességbe kapcsolva elemelkedjen a kifutópályáról. A kiállítás látogatói szá­mára számos lehetőség bemutatása által megmutatjuk, miként növelhe­tik termelékenységüket, és vállalkozá­suk bevételét. A kiállítói kutatásaink­ból tudjuk, rengeteg olyan látogatónk van, akik kifejezetten olyan új terüle­tek megismerése céljából érkeznek a FESPA-ra, amelyek által sokszínűbbé tehetik vállalkozásukat – ezt a 2015-ben elvégzett Print Cenzus kutatásunk is alátámasztja, amely szerint válasz­adóink 45%-a invesztál digitális nyom­tatási eszközökbe annak érdekében, hogy új termékeket gyártva új piaci szegmensekre léphessenek be. Min­den tőlünk telhetőt megteszünk an­nak érdekében, hogy a 2018-as FESPA legyen a legfontosabb kreatív szellemi ’töltőállomás’ azon nyomdai kivitele­zőknek, akik még több értékes szol­gáltatást szeretnének kínálni megren­delőik számára.”

A vendégek úgy hozhatják ki a FESPA-ra tervezett látogatásukból a legtöbbet, ha a kiállítási területen kívül megtekintik az oktatási és interaktív szakmai programok, vagy épp kapcso­lat építő rendezvények valamelyikét.

A külföldről Berlinbe utazó látogatók kedvezményesen vásárolhatják meg repülőjegyüket a FESPA hivatalos part­ner légitársaságánál, a Lufthansa-nál. A kedvezményes árú repülőjegyekkel kapcsolatban minden fontos részlet megtalálható a FESPA 2018 hivatalos weboldalán.

A FESPA 2018 kiállítással kapcsolatban minden hivatalos információ megta­lálható a látogatói regisztrációra, illet­ve a látogatásra vonatkozóan a www.fespaglobalprintexpo.com oldalon.

Kellemes repülést kívánunk a FESPA 2018 világába! Sign

- Hirdetés -

Sign&Display