A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Ötletek formába öntve

A Konica Minolta is úgy döntött: belép a szélesformátumú, digi­tális nyomtatási piacra AccurioWide szélesformátumú hibrid UV LED tintasugaras nyomdagép családjával. Az új termelő gépek hazai bemutatójára a cég budaörsi Digitális Innovációs Köz­pontjában került sor.

Sokkal több, mint egy bemutató­terem

Mielőtt rátérünk a nyomdagépre, ér­demes néhány szót ejteni a bemu­tató helyszínéről! A Konica Minolta 2018. év végén nyitotta meg Digitá­lis Innovációs Központját Budaörsön. A bemutatóteremben közelebbről megismerkedhetünk a Konica Minol­ta innovatív nyomdaipari és ipari be­rendezéseivel, valamint részletes be­tekintést nyerhetünk a nagyvállalat legújabb technológiáiba és fejleszté­seibe. A központban lehetőséget biz­tosítanak egyéb nyomdai tesztmun­kák elvégzésére, illetve szoftveres, munkafolyamat támogató alkalmazá­saik tesztelésére.

Kihelyezett operátor és szakértő kol­légáik révén szakmai tanácsadással is szolgálnak, testre szabott bemutató­kat és oktatásokat szerveznek. Mind­ezen felül exkluzív szolgáltatásokkal állnak ügyfeleik rendelkezésére, ide sorolva az Akadémia keretei közt elin­dított új üzletfejlesztési programjukat és az erőforrás-gazdálkodást támoga­tó megoldásukat.

KONICA Minolta és az inkjet nyom­tatófejek

A bemutató vendégeit Faragó Sán­dor, a Konica Minolta Magyarország nyomdaipari értékesítési vezetője köszöntötte, és rövid prezentációját azzal kezdte, hogy kis történeti átte­kintéssel szolgált arról, milyen tapasz­talatokkal bír a japán gyártó a tintasu­garas nyomtatófej gyártásban:

A Konica Minolta inkjet nyomtatófej sztori 1977–ben kezdődött, amikor Ed­mond L. Kyser, a Konica Minolta egyik mérnöke, szabadalmaztatta a “Kyser type” inkjet nyomtatófej konstrukciót (US3946398 A). Ezen technológia alap­ján a Konica Minolta az első inkjet nyomtatófejét az 1970-es évek végén fejlesz­tette ki – tehát mára 40 év tapasztalattal rendelkezik Inkjet nyomtatófejek gyár­tásával és fejlesztésével kapcsolatban.

A Konica Minolta Inkjet technológiája elképesztő:

  • A KM1024i nyomtatófejnek 1024 fuvókája van
  • Minden fúvóka másodpercenként 50.000 tintacseppet képes kilőni
  • Ez összesen 51.200.000 tintacsepp egy nyomtatófejből másodper­cenként
  • Ezek a tintacseppek nagyon kicsik – mindössze 12 pl méretűek

A Konica Minolta inkjet nyomtató­fejeket ezidáig a márka két saját fej­lesztésű nyomdai berendezésében használták: a Nassenger textilnyom­tatókban, illetve az AccurioJet KM-1 B2 íves digitális nyomdagépben.

Ezen kívül számos gyártó használja nyomdagépeiben a Konica Minolta tintasugaras nyomtatófejeit.

Miért invesztál a Konica Minolta a szélesformátumú nyomtatásba?

A szélesformátumú digitális nyomta­tás – különösen táblanyomtatási szeg­mense egy folyamatosan növekvő iparág, amely egyre inkább kiváltja a munkaerő igényes tekercsnyomtatást.

A Konica Minolta rengeteg meglévő ügyfele használja a márka vágott íves nyomdagépeit, amely cégek részéről egyre nagyobb mértékben merül fel az igény üveg, fa, fém anyagok vagy akár karton dobozok megnyomta­tására, a márka pedig meghallgatva ügyfelei igényeit, megfelelő megol­dást akart biztosítani azok kiszolgá­lására. Ráadásul a gyártó az elmúlt negyven év folyamán óriási tapaszta­latra tett szert a tintasugaras nyomta­tófejek gyártása által, amely tapasz­talatát remekül kamatoztathatja saját szélesformátumú nyomdagépeiben.

AccurioWide gépcsalád

Az AccurioWide gépcsalád a kis- és kö­zepes termelékenységű nyomdagép szegmenst célozza meg. Két Hibrid (te­kercses és táblás nyomtatásra egyaránt alkalmas) UV LED nyomdagépből áll:

– AccurioWide 160 – 165 cm-es nyo­matszélességgel. 63 m2/óra maxi­mális nyomtatási sebességgel.
– AccurioWide 200 – 205 cm-es nyo­matszélességgel. 104 m2/óra maxi­mális nyomtatási sebességgel.

Az AccurioWide szélesformátumú, UV LED tintasugaras, hibrid nyomta­tók, rendelkeznek a síkágyas nyom­tatás által kínált előnyökkel. Rend­kívül változatos rugalmas és merev médiakezelés, legyen szó akár pa­pírról, műanyagról, üvegről, fém­ről, fáról vagy akár kőről. Az UV LED technológiának köszönhetően azonnal száradó, tartós nyomato­kat készíthetünk optimalizált tinta­felhasználás mellett. A CMYK színek mellé választható a 2 csatornás fe­hér, vagy világos magenta plusz vi­lágos cián konfiguráció. Ezekkel még nagyobb színteret illetve fehér alá-és fölényomási lehetőségeket érhe­tünk el. A vákuumszalag meggátolja az alapanyag elmozdulását, így több menetben történő nyomtatás ese­tén is mindig pontos végeredményt kapunk. 5 féle előre definiált nyom­tatási mód segítségével mindig kivá­laszthatjuk az adott munkához leg­megfelelőbb beállítást, így elérve a kívánt minőséget és a leggyorsabb nyomtatási sebességet.

UV LED Lámpák

Az AccurioWide széria levegő hűtéses 16 Watt/cm² UV LED lámpákkal van felszerelve amely a következő elő­nyökkel jár:

– Magasabb termelékenység
– Kevesebb fogyasztás

A ledek élettartama darabonként legalább 10.000 óra, amely felhasz­nálástól függően 5 éves élettarta­mot tesz lehetővé. – Ez a techno­lógia lehetővé teszi, hogy szinte bármilyen médiára nyomtassunk a vékony hőérzékeny anyagokat is be­leértve. – Az AccurioWide 200 nyom­dagép automatikus tábla adagolóval is bővíthető.

Kifinomult média adagolás

Az AccurioWide kifinomult média transzporttal rendelkezik amit az au­tomatikus média regisztrációs léc és a fej magasság állítás egészít ki. A két zónás; automatikusan szabályozott vákuum rendszer, folyamatosan sta­bil leszívást eredményez a nyomtatás során, legyen szó tekercses vagy táb­lás anyag nyomtatásáról.

Pneumatikus tekercstartó

A nyomtató pneumatikus tekercstar­tókkal van ellátva a le és a felteker­cselő oldalon is, amelyek tökéletes feszítést biztosítanak, és ezáltal ga­rantálható a gyűrődésektől mentes adagolás.

Kiterjesztett média asztalok

Plusz szett média asztallal a 3,2 mé­ter hosszú táblás anyagok is adagol­hatók, ezzel a 3×2 méteres szabvány táblák adagolása sem okozhat prob­lémát.

Szolgáltatási háttér

Új nyomdagép beruházását meg­előzően fontos ismerni a gép tulaj­donságait, de legalább olyan fontos tisztában lenni azzal, milyen háttér­szolgáltatásokra számíthat a felhasz­náló a forgalmazótól.

A Konica Minolta hazánkban több mint 10 milliárd forint árbevétellel és stabil nemzetközi háttérrel rendelke­ző cég, amely több mint 400 nyomdai berendezést üzemeltet 11 fős szerviz és további 2 fős támogatói csapattal. A cég hazánkban két raktárbázissal is rendelkezik Pátyon, illetve Dunaha­rasztiban, így nyomtatóik alkatrész el­látása szintén biztosított.

A Konica Minolta budaörsi Digitá­lis Innovációs Központjában már megtekinthető és kipróbálható az AccurioWide 160 nyomdagép, az ér­deklődők így megtudhatják, miként illeszkedik bele jelenlegi munkafolya­matukba ez az új termelőeszköz.

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display