A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Összehasonlítás: szitanyomás vagy DTG nyomtatás?

Az egyedi, személyre szabott ruházati cikkek az e-kereskedelem korában népszerű terméknek számítanak. Ezen áruból pedig gyakran csak egyetlen darabot vagy kis mennyiséget kívánnak vásárolni. Az jól látható, hogy a kis példányszámú gyártás piaca gyorsabban növekszik, mint a nagy szériás termelésé. A CSH elemzésében a szita­nyomás és a DTG nyomtatás közötti különbségeket vizsgálta.

A SZITANYOMÁS KIHÍVÁSAI A MODERN PIACI HELYZETBEN

A kis példányszámú megrendelések növekedése ko­moly üzleti kockázatot jelenthet a hagyományos szita­nyomással gyártó vállalkozások számára, amelyeknek tipikusan a nagy szériás gyártás kedvez. Ezen hátrány a munkaerőhiánnyal és a gyors kézhezvétel iránti igénnyel párosul. Emiatt számos hagyományos szita­nyomással gyártó vállalat bővítette a gépparkját DTG nyomtatókkal, ami a versenyképességük megtartása és a vevői igények kielégítése érdekében elengedhe­tetlen volt. A Grand View Research által készített jelen­tés szerint a digitális nyomtatási szegmens várhatóan a leggyorsabb növekedést fogja produkálni ezen ága­zatban, 2021 és 2028 között akár a 10,7 százalékos át­lagos éves növekedési ütemet is elérheti.

MEGOLDÁS A DTG NYOMTATÁS. DE MI AZ?

A DTG (Direct-to-Garment) technológia által közvet­lenül a kész ruházati termékre történik a nyomtatás. Ez egy olyan digitális nyomtatási módszer, melynek so­rán tintasugaras megoldással kerül a minta az anyag­ra. Felfogható egyfajta inkjet nyomtatóként, ami ruhá­zati termékekre gyártja a különböző grafikákat.

A FORRADALMI DIGITÁLIS TRENDEK ÚJ IRÁNYT MUTATNAK

A textilnyomtatás elmozdulása a DTG technológia irá­nyába hasonló a papíriparban már tapasztalt digitális átállásra az 1990-es évek korai szakaszában. A kis da­rabszámos megrendelések e területen is költségesek voltak, a szállítási idő heteket vett igénybe, a felmerü­lő hibák pedig többletköltséget jelentettek az ügyfe­leknek és a nyomdáknak is. Ahogy egyre több gyártó állt át a digitális technológiára, azzal együtt gyorsan megtanulták optimalizálni a folyamataikat, aminek kö­szönhetően bármilyen volumenű nyomtatást jövedel­mezővé tehettek. Napjainkban már csak a jelentősebb mennyiségek esetén alkalmazzák az ofszet technikát.

A DTG NYOMTATÁS LEHET A SZITANYOMÁS KIEGÉSZÍTŐJE

A digitális nyomtatás kezd az új standarddá válni, de ez nem jelenti azt, hogy a szitanyomás teljesen hát­térbe szorulna. Ez a technológia még mindig nagy népszerűségnek örvend a nagy szériás gyártásban. Viszont egyre felkapottabbá váltak a kis darabszá­mos megrendelések, amit a DTG technológia által könnyedén teljesíthetnek a nyomdák – az idő- vagy munkaerőhiány nem jelenthet akadályt. Az előnyök, költségek és megtérülés elemzésével látható, hogy milyen hatást gyakorolhat a DTG bevezetése a vál­lalkozásokban.

A DTG ELŐNYEI

A DTG nyomtatók hadrendbe állítása elősegítheti a termelés mennyiségének növekedését. A munkák megismétlése pedig egy gombnyomásra van, ugyanis a tervezési beállítások elmenthetők.

Az e-kereskedelemben az optimalizált folyamatok élvez­nek előnyt, az automatizált rendelési és gyártási folya­matok nagyban hozzájárulnak a gyors kiszolgáláshoz. Az online rendelési és vonalkódrendszer nemcsak a vá­sárló számára jelent egyszerűséget, hanem az üzleti és gyártási metódusok is sokkal hatékonyabbak lesznek.

A digitális nyomtatás nem igényel különleges beállítá­sokat vagy szétszereléssel járó műveleteket, a beren­dezésre vetített költségek meglehetősen alacsonyak még a kisszériás gyártás esetén is – ami jövedelmező­vé teszi az egyszeri megrendeléseket.

A digitalizáció általánosságban a humán munkaerő kiegészítését jelenti. A DTG technológia bevetésével nem szükséges visszautasítani megrendeléseket ami­att, hogy nem áll rendelkezésre a megfelelő szakem­bergárda vagy idő a munkanapokon. A berendezéshez immár elegendő csupán egyetlen gépkezelő is, mivel a munkaszakaszok gyorsak, egyszerűek és könnyen betanulhatók.

Az ipari nyomtatófejek soha nem látott termelékeny­séget és stabilitást tesznek lehetővé. Megfelelő profi­lozás esetén, kiváló eredményeket lehet elérni a Pan­tone színek nyomtatásakor.

MIT ÉRDEMES FIGYELEMBE VENNI A DTG-NYOMTATÓ KIVÁLASZTÁSAKOR?

Sokféle DTG nyomtató található a piacon, amelyek árban és minőségben is különböznek. A kiválasztás előtt a saját célkitűzések megtalálásán van a hangsúly. A CSH összegyűjtötte azt a hat kulcsfontosságú kér­déskört, amelyre érdemes figyelmet szentelni annak érdekében, hogy a nyereség maximalizálható legyen:

Mekkora a napi termelési igény?

A DTG berendezés jelentős beruházás, ezért a nyomta­tási volumentől függően érdemes kiválasztani a meg­felelő gépet. Például az aeoon Maikuro DTG nyomtató esetében akkor realizálható nyereség, ha legalább 150 póló/nap mennyiség elérése a cél. Az aeoon Compact modell 300 póló/nap volumen esetében jelent kivá­ló megoldást, a KYO 12-03 pedig 800 póló/nap vagy ennél nagyobb tételhez ideális. A vállalatoknak ki kell számolnia, hogy mekkora keresletre van szüksége a megtérüléshez.

Az előkezelési folyamat a nyomtatástól függetlenül történik?

A kritikus gyártási folyamatok elkülönítése kulcs­fontosságú a meghibásodási pontok és az állásidő minimalizálása, valamint a hatékonyság növelése ér­dekében. A nyomtatást más folyamatokkal – például előkezeléssel és szárítással – egyesítő gépek számos gyengeséget tartalmaznak, amelyek a teljes műveletre potenciális kockázatot jelentenek.

Mekkora a hasznos élettartam és az egy nyomtatásra jutó költség?

A teljes üzemeltetési ráfordítás magába foglalja a kez­deti árat, a heti teljesítményt, valamint a festék költ­ségét, az operátor díját és egyebeket. Ideális esetben a vállalatok olyan nyomtatót szeretnének, amely nagy teljesítményre képes egy operátorral, a lehető legala­csonyabb nyomtatásonkénti befektetéssel. Az ipa­ri minőségű aeoon KYO 12-3 DTG nyomtató hasznos élettartama körülbelül 15 év, ami több mint kétszerese lehet a piacon elérhető többi berendezésnek ebben a szegmensben.

Optimalizált a minőség és a festékfelhasználás?

A magas minőségű nyomatokkal a vásárlók elégedett­sége növekszik, ami az ajánlások számát jelenti, ezáltal pedig az üzlet növekedését hozhatja. A kisebb pikolite­res cseppméret (3,5) lehetővé teszi részletgazdagabb képek nyomtatását, az ipari igények, körülmények közepette is. Ideális esetben a nyomtató képfeldolgo­zó szoftvere (RIP) lehetővé teszi a pontos CMYK szín­profilozást, amely a Pantone színek széles skáláját fedi le anélkül, hogy további spot színekre lenne szükség. Jelentős festékmegtakarítás eszközölhető egy olyan RIP szoftver segítségével, amely kimaszkolja a képnek a nyomtatandó anyag színével megegyező részeit.

Rendelkezésre állás és gyorsan reagáló műszaki támogatás?

A beruházáskor nemcsak egy nyomtató kerül az üzem­be, hanem egy partnerrel is gazdagodnak a vállal­kozások. A DTG fejlődő piac, ezért fontos, hogy az együttműködés során a cégek megkapják a megfelelő támogatást. Az installálást végző partner biztosítsa a folyamatos képzés lehetőségét, továbbá kiemelkedő szervizháttérrel rendelkezzen.

A nyomtató hosszú távon integrálható és skálázható?

Érdemes a zárt forráskódú szoftverekkel ellátott nyom­tatókat beszerezni, ugyanis ezek korlátozzák annak a lehetőségét, hogy a leginkább megfelelő üzleti mo­dellhez történő igazítást, továbbá az alkalmazások cseréjét és telepítését is limitálják. Olyan nyomtató ki­választása célszerű, ami integrálható a preferált szoft­vermegoldással, ez elősegíti a skálázhatóságot.

A DTG JELENTI A JÖVŐT!

A kereslet és az elvárások növekedésével a digitális nyomtatás a versenyképesség és az üzleti bővülés kul­csa. E fejlesztés azonban jelentős beruházást jelent, ezért elengedhetetlen az olyan partner kiválasztása, aki segít felmérni a lehetőségeket, részletezi a folya­matokat, a költségeket és a megtérülést. A megfelelő megoldás bővíti a képességeket, növeli a hatékonysá­got, megsokszorozza a nyereséget és nem mellesleg elkápráztatja az ügyfeleket.

Amennyiben többet szeretne tudni a témáról, látogas­son el az aeoon.csh.hu oldalra!

CSH Nyomdaipari Kft.

2045 Törökbálint, Tó utca 3.
info@csh.hu / +36 23 428 266
www.csh.hu

- Hirdetés -

Sign&Display