A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Nagyméretű 3D nyomtatás – A régóta várt mérföldkő

A 3D nyomtatás feltalálása – amelyet gyors prototípus gyártá­si technológiának is neveznek – számos iparágban bír nagy visszhanggal, beleértve az egészségügy, autógyártás, repülő­gépgyártás, szórakoztatóipar, divat és vizuális kommunikáció területét. A Massivit kifejezetten nagyméretű 3D nyomtatói már elérhetők a Fortuna Digital kínálatában.

A 3D nyomtatás önmagában egy csábítás, ezen túl pedig új kor­szakot ígér a tervezés, és szer­számgyártás területén, köszönhető­en annak, hogy bármely kis vagy nagy méretű 3D nyomtató képes a digitális tervezésen alapuló komplex formák és alakzatok életre hívására.

Ezidáig a legelterjedtebb 3D nyomtatá­si technológiák nem voltak képesek be­váltani a hozzájuk fűzött reményeket, ezáltal nem voltak képesek kiaknázni a 3D nyomtatásban rejlő valós potenci­ált, ugyanis limitált volt gyártási sebes­ségük vagy gyártási kapacitásuk.

Egy nagyméretű 3D nyomtató, amely választ kínál sebesség és termelékenység terén

2013-ban Gershon Miller, feltaláló és vállalkozó a 3D nyomtatásban, illet­ve a 2D szélesformátumú digitális nyomtatás terén szerzett tapasztala­tait hasznosítva megalkotott egy új technológiát, amely megváltoztatja a 3D nyomtatás játékszabályait. Meg­teremtette a gyors, és nagyméretű 3D nyomtatás lehetőségét, amely ké­pes számos iparág igényeinek kiszol­gálására. Ez jelentette a Massivit 3D nyomtatási megoldások születését, amely egyben választ kínál a jelen­leg létező limitációkra a sebesség és méret tekintetében, amik eddig hát­ráltatták a 3D nyomtatási technológia elterjedését.

Nagyméretű 3D nyomtatók port­fóliója

A Massivit 3D olyan 3 dimenziós nyomtatócsaládot kínál, amely a gyár­tási igények széles spektrumát fedi le, és akár 145 cm x 111 cm x 180 cm-es méretű termékek gyártására is képes. A nyomtatási sebesség tekintetében a Massivit 3D készülékei akár tízszer gyorsabbak a piacon jelenleg elérhe­tő gépeknél, a Z tengelyen vertikálisan építkezve, akár óránkénti 35 cm-es se­bességgel. Mindez lényegesen gyor­sabb gyártási sebességet tesz lehető­vé még a CNC marókészülékeknél is.

Mely iparágak és piacok profitál­hatnak a 3D nyomtatásból?

A Massivit 3D nyomtatási megoldásai számos különféle iparág vállalkozásai számára jelentenek kiváló megoldást, hiszen alkothatunk velük egyedi, nagyméretű modelleket, displayeket, signage termékeket – mindezt úgy, hogy a technológia előnyeit kihasz­nálva időt és munkaerőt takarítha­tunk meg.

Egyes iparágakban kifejezetten kihasz­nálják a technológia előnyeit – ilyen te­rületek a vizuális kommunikáció, szó­rakoztatóipar, rendezvényszervezés, lakberendezés / belsőépítészet, építé­szet, illetve a koncepciós prototípusok.

Nagyméretű 3D nyomtatás – Mér­földkő a szélesformátumú nyom­tatás területén

A vizuális kommunikáció iparága volt az első, amely komoly mértékben él­vezte a Massivit 3D nagy sebessé­gű és nagy méretű nyomtatásban rejlő lehetőségeket. A szélesformátumú nyomtatás számos technoló­giai mérföldkövet élt meg az 1990- es évek végén történt indulása óta. Ahogy fejlődtek a festékek, alap­anyagok és eszközök, úgy lettek egyre jobbak a végeredmények. A digitális nyomtatás bemutatása kétség kívül fontos fordulópont volt.

A nagyméretű 3D nyomtatás most egy valóban friss dimenziót hoz ebbe az iparágba, mind a bizonyított hir­detési hatása, mind pedig a nyom­dai szolgáltatók számára kínált hatása alapján, amely által új területekre lép­hetnek be számos új és kiemelkedő applikáció által.

A képesség, hogy teljes mértékben személyre szabott reklámkampányo­kat kombináljunk korlátlan nyomtatási méretekkel és mindezidáig példátlan nyomtatási sebességgel, már mosta­náig száznál is több új applikációt ered­ményezett a kiskereskedelem, hirdetés, out of home, kiállítási és rendezvény promóciók területén.

Számos nyomdai szolgáltató már most kombinálja 3D gyártását tradicionális 2D kínálatukkal.

A Massivit 3D nyomtatók:

  • Bármilyen alak és forma nyomtatá­sára képesek
  • Képesek szuper nagyméretű mo­dellek nyomtatására
  • Nyomtathatunk velük könnyűsúlyú modelleket
  • Képesek üreges modellek nyomta­tására

A nagyméretű 3D nyomtatás a szélesformátumú nyomtatási iparág forra­dalmának legújabb áttörése.

A Fortuna Digital az idén szeptember 25-28. között megrendezett nemzetkö­zi Grafima kiállításon Belgrádban nagy érdeklődés mellett mutatta be elsőként a régióban a Massivit 3D nyomtatókat. A kiállítás folyamán egy szerbiai cég megvásárolt egy Massivit 3D nyomta­tót, amely így a régióban már a második gép, hiszen korábban egy horvátorszá­gi cég is vásárolt ilyen nyomtatót.

A Fortuna Digital az idei Grafima ki­állításon három díjat is nyert, ame­lyek által kiemelkedett a többi kiállító közül a kiállított termékválasztékuk és azok minősége által. Megnyerték az Arany pecsét díjat a Massivit 3D nyomtatógéppel, Aranyérmet kiállí­tási standjuk általános minőségével, illetve egy különdíjat a grafikai ipar­ágban elért innovációs eredményre a HP Stitch S500 nyomtatóval.

Ismerje meg működés közben a Massivit 3D készülékeit – egyeztessen személyes demót a Fortuna Digital-lal!

FORTUNA DIGITAL Kft.
Almakerék utca 6., 1044 Budapest

Angyal Tamás – ügyvezető
Tel.: +36 70 324 4958

Ámon Diána – értékesítési vezető
Tel.: +36 30 289 6256

E-mail: infohu@fortuna-digital.com

- Hirdetés -

Sign&Display