A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Minden típusú nyomdának teljes körű megoldást nyújtanak

Az Igepa 29 országban van jelen, Magyarországon a jogelőd R&R Papír-t is beleértve közel 30 éve működik két telephelyen, Budapesten és Nyíregyházán. Tevékenységük négy divizióra oszlik: nyomdai és irodai papírok, ipari csomagolóanyagok, illetve viscom. Ez utóbbin belül a tekercses alapanyag és belsőépítészeti megoldások üzletrészek mellett a hardware, azaz gépek (nyomtató, vágó, lamináló, feldolgozó, hímző) is egyre komolyabb szerepet kapnak, amelyek a szervíz szolgáltatást is magában foglalják. Az ambiciózus tervekről Kéri Péter, az Igepa Hungária Kft. kereskedelmi igazgatója beszélt magazinunknak.

„A magyar vállalat történetében hosszú ideig jelen volt a hazai tulajdonos. 2021-ben azonban a részarányok megváltoztak és mára 100 százalékban a német Igepa Group GMBH-hoz tartozik. A komoly nemzetközi hát­tér jelentős támogatást nyújt a hazai fejlesztésekben, többek között a beszerzési oldalon, vagy a termékport­fólió továbbfejlesztésének tekintetében. A magyaror­szági főhadiszállásunk Budapesten a BILK Logisztikai Központban található, ahol a raktár, illetve irodahelyi­ségek állnak rendelkezésünkre, továbbá Nyíregyhá­záról kapjuk a szakképzett vevőszolgálat, beszerzés, pénzügy támogatását” – mutatja be a hazai viszonyla­tot Kéri Péter.

ÓRIÁSI KÖZPONT LÁTJA EL AZ EGÉSZ ORSZÁGOT

A budapesti lokáció stratégiai fontosságú, ugyanis az Igepa Hungária Kft. az egész ország teljes nyomdaipa­ri alapanyag ellátását végzi 24-48 órás kiszállítással, de Budapest területén a napi kétszeri áruterítés is az alapszolgáltatás része. A fővárosi raktár helyszín le­hetővé teszi a gyors szállítási idő elérését – sokszor kevesebb mint 24 óra leforgása alatt kézbesíthetik a megrendelt termékeket.

„Szoros együttműködésben, napi árukereskedelmi vi­szonyban vagyunk a környező országok Igepa cégeivel. A beszerzési folyamatok „flott” összecsiszolt működé­sét prezentálja a következő példa, hogy olaszországi vagy németországi beszállítónktól egynapos átfutási idővel sikerült eljuttatnunk az árut a hazai megren­delőhöz. A logisztikai megoldásokban szerzett komoly tapasztalatunkat mutatja az éves 10-15.000 tonna nyomdai-reklámdekorációs alapanyagforgalom lebo­nyolítása, mely hazai viszonylatban kiemelkedőnek számít” – hangsúlyozza Kéri Péter.

TÍZÉVES TAPASZTALAT A VISCOM ÜZLETÁGBAN

Az Igepa Hungária Kft. immár több mint tízéves tapasz­talattal rendelkezik a VISCOM szegmensben. Hatalma­sat lendített a fejlődés ütemén, amikor a Roland DG hivatalos disztribútorai lettek. Az alapanyagok terén a piacvezető MacTac a legnagyobb stratégiai partner, a ponyvaanyagokat illetően pedig az egyik legjelentő­sebb hazai szereplővé lépett elő a vállalat az utóbbi időszakban. De ezzel egyidőben folyamatosan bővül a portfólió, így mostanra az alapanyagok terén a Mas­terJet, a General Formulation, a Pongs, a Ritrama, a Raumzeit, a gépeket illetően a Flora UV-LED nyomta­tók a JWEI feldolgozógépei, Masterseal laminálógépei, a Stahls hőprései, a GWEIKE lézergépei és a Melco him­zőgépei is gazdagítják a szortimentet.

„Az idei év jelentős sikerekkel indult, ugyanis a na­gyobb berendezések forgalmazásába is belekezdtünk” – mondja Kéri Péter. „A környező országok Igepa válla­latai már számottevő tapasztalatot szereztek e téren, így komoly háttértámogatással kezdhettünk bele a munkába. A Flora UV-LED hibrid táblanyomtatók, il­letve a JWEI kivágógépek bevezetése új távlatokat nyit a cégünk életében. E két márka képviselete lehetővé teszi, hogy ipari viszonylatba mozduljunk. A frissített irányvonallal a digitális nyomdáknak is versenyképes alternatívákat nyújtunk. A célunk az, hogy ne csak alap­anyagot adjunk a vállalkozásoknak, hanem megbízha­tó technológiát és komplex kiszolgálást.”

PIACVEZETŐ AZ ALAPANYAG-FORGALMAZÁSBAN

„Az Igepa Magyarország egyik legnagyobb reklámde­korációs alapanyag forgalmazója. Portfóliónk rendkí­vül stabil alapokon áll, fő irányelvként a kiváló ár-érték arányt tudjuk meghatározni úgy mint pl. a Masterjet fóliák esetében is. Raktárkészletünk jelentős, képe­sek vagyunk nagy volumenek akár projektek azonnal, raktárkészletről történő kiszolgálására is. A ponyvá­kat illetően akár öt méter szélességig készletezünk. A VISCOM alapanyag szegmens állandó mozgásban lévő terület, ahol folyamatosan jelennek meg az új ter­mékek és innovációk, melyek „lekövetésében” vezető szerepet töltünk be” – emeli ki Kéri Péter.

ÚTKERESÉS A PIACON

„Az utóbbi években a legtöbb vállalatnál a legjellem­zőbb szó az útkeresés. Egy olyan irány megalkotása, amely megalapozhatja a jövőt, ugyanis a jelenlegi port­fóliójuk nem elegendő az ügyfelek folyamatosan válto­zó igényeinek kielégítésére. Az Igepa fejlődését viszont a letisztultság, határozottság és ambiciózus törekvések jellemzik. A trendek számunkra egyértelműen kirajzo­lódtak, ezért célunk a teljes nyomdai vertikum lefedé­se a lehető legmagasabb színvonalon – alapanyag és részben gépek tekintetében is. A hagyományos ofszet nyomdáknak, az íves digitális nyomdáknak és a nagy­formátumú nyomdáknak biztosítunk megoldásokat” – magyarázza Kéri Péter.

Az Igepa komplett szolgáltatást nyújt, azaz nem csu­pán egy-egy gépet forgalmaznak, hanem szervizszol­gáltatás is elérhető. Szakértelmükkel ott vannak a part­nerüknél, amikor beüzemelik a gépet, elindulnak vele, továbbá támogatást nyújtanak az esetleges problémák jelentkezése esetén. A vállalat komoly nemzetközi hát­terének köszönhetően bármilyen akadály áthidalha­tó, akár a gépek hibáiból adódóan, vagy anyagellátás tekintetében segítséget nyújthatnak. A partnerek az együttműködés során biztonságot érezhetnek, ugyan­is az Igepa név garanciát jelent.

TELJES LEFEDETTSÉG MAGYARORSZÁGON

„Működésünk az ország teljes területére kiterjed, mun­katársaink minden üzletágban otthonosan mozognak annak érdekében, hogy minél könnyebben és gördülé­kenyen szolgálhassuk ki partnereinket. Ez azért fontos, mert a nyomdák is törekszenek arra, hogy minél szé­lesebb portfóliót fedjenek le komplex, és megoldást nyújtsanak. Például jól látható, hogy a kifejezetten rek­lámdekorációval foglalkozó vállalkozások nyitnak bel­sőépítészeti megoldások vagy a csomagolóipar felé” – összegzi a piaci helyzetet Kéri Péter.

Némethi Botond, Sign&Display magazin

- Hirdetés -

Sign&Display