A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Minden, ami szemmel fogható

Kiváló hangulat – számos üzletkötéssel: így összegezhető az idei SignExpo és PPDexpo röviden. Ennél többet nem is kíván­hat ma egy országos szakmai kiállítás és annak szervezői sem.

Idén először töltötte be teljesen a BOK csarnok “A” csarnokát a SignExpo – PPDexpo kiállításpá­ros, ami annak is köszönhető, hogy soha nem látott mennyiségű mű­ködő gép került kiállításra. A gépek bemutatása mellett a kiállítók egy­re inkább koncentráltak a lehetséges applikációk prezentálására is – ezzel inspirálva látogatóik képzeletét. Az iparág nemzetközi trendjeit híven tükrözte a hazai szakmai kiállítás is, hiszen sok standon voltak láthatók jármű- vagy lakberendezési dekorá­ciós termékek, valamint direkt tex­til nyomtatási termékek. A kiállítók a részvételüket céltudatosan tervezték meg, a többségében teljesen nyitott, átlátható standoknak köszönhetően nagyságrendileg színvonalasabb lát­ványban volt részük a látogatóknak, akiknek a száma csak kismértékben nőtt, ugyanakkor a szakmaisága, mi­nősége jócskán meghaladta a koráb­bi évekét.

A rengeteg érdekesség miatt cikkünk­ben rendhagyóan a közösségi médiá­ban alkalmazott # jellel ellátva, rövid címszavakban próbáljuk a lehető leg­teljesebb formában összegezni a kiál­lításon látottakat.

#Canon #Speed #OcéArizona1300 #Colorado1640

A Canon rögtönzött „Speed” nyomdá­jában 4 nyomdagép üzemelt, különle­ges nyomatokat és kiadványokat gyár­tottak vendégeik szeme láttára, amely bemutatókkal prezentálták, hogy az egyediség és minőség tisztán és gyor­san előállítható azokkal az élvonalbeli digitális nyomtatási technológiákkal, mint az UV Gel és Touchstone.

Komoly újdonság, hogy a Canon az új nyomtatói közül néhányat már ki­zárólag négyzetméter alapú szerviz­szolgáltatással értékesíti, amely az elkötelezettség helyett inkább a ki­egyensúlyozott, megbízható partner­séget garantálja partnereik számára.

A stand fontos eleme volt az új Océ Arizona 1300 síkágyas nyomtató, ame­lyet a megnövelt termelési hatékony­ságot elősegítve és a változatosabb felhasználás iránti piaci igényekre vá­laszolva alakítottak ki, közepes terhe­lésű grafikai gyártási folyamatokhoz.

#Centrum Servis Hungary #aeoon #Bigprinter #Marabu

A Centrum Servis Hungary Kft. két új beszállítóval bővítette a szitanyom­tatás területén kiemelkedő eredmé­nyeket produkáló és teljeskörű meg­oldást nyújtó beszállítói csapatát! Az egyik a költséghatékony, nagy telje­sítményű DTG nyomtatókat gyártó AEOON, amely síkágyas digitális tex­til-, pólónyomtató, szita-digitális hib­rid nyomtató megoldásokat szállít igényre szabottan.

Másik új márkájuk az oroszországi BIGPRINTER, mely digitális UV táb­lanyomtatóival, vágó- és CNC maró­gépeivel, erősen pigmentált, így ta­karékosabb fogyást eredményező festékeivel, valamint kategórián be­lüli kiemelkedő nyomtatási sebesség­gel segíti a felhasználók munkáját.

A Centrum Servis standján bemutat­ták az AEOON Compact nyomtatót, látogatóik pedig ajándékba kaptak egy szuper nyomtatott pólót.

#Nyomdaker #Mimaki #wowfactor

A Mimaki hazai disztribútora élő nyomtatási bemutatókkal gondosko­dott arról, hogy elérje a Wow faktort!

Bemutatták a Mimaki JFX200-2513 síkágyas UV LED nyomtatóját 2,5 x 1,3 m-es nyomtatási felülettel, amely rendkívül nagy nyomtatási sebességre képes: akár 25 m2/h (12,5 m2/h egyide­jű fehér nyomtatással).

Bemutatták továbbá az UJF-3042MkII gyors, asztali, síkágyas UV-nyom­tatót, amely sík felületek közvetlen nyomtatására képes, akár 153 mm anyagvastagságig.

A Mimaki UJV55-320 egy megfizet­hető, tekercsadagolós szélesformátumú nyomtató, amely akár 110 m2/h sebességű nyomtatásra is képes. Az azonnal keményedő UV festéknek kö­szönhetően a nyomatok közvetlenül a nyomtatás befejeztével készek a to­vábbi feldolgozásra, külön száradási idő nélkül.

#signdepot #TekercsesSzublimációsRendszer

- Hirdetés -

A SignDepot standján találkozhat­tunk a legújabb direkt póló- és tárgy­nyomatóikkal, csúcskategóriás vágó­plotterekkel, utófeldolgozó gépekkel, valamint a piac legjobb ár/érték ará­nyú tekercses szublimációs nyom­tatási rendszerével (nyomtató + ka­lander), amely az Epson SureColor SC-T7200 nyomtatóból + a ThermTX hőkezelő kalanderből áll. Az Ep­son a 1118 mm-es nyomatszélessé­gű SureColor T-7200 nyomtatójával nem csak műszaki CAD rajz nyomta­tó plottereknek szánt erős konkuren­ciát, de a T7200 felhasználási területe sokkal több csupán tervrajz nyom­tatásnál! A 2880dpi felbontású, víz­álló pigmentes festékekkel működő, 3,5pl-es tintacsepp méretű, változó cseppméretű technológiával rendel­kező nyomtató alkalmas reklámgra­fikai nyomtatásra vagy akár nagyfor­mátumú szublimációs nyomtatásra is.

#LFPCenter #Epson #SakuraVirágzás

Az LFP Center Kft. termékeinek jelen­tős része Japánból származik, így az idei kiállításon a szigetország kultúrá­jának egyik legszebb elemét a tavaszi sakura (cseresznyefa) virágzást idéz­ték meg standjukon.

Egyik legizgalmasabb újdonságuk az ECOTEX és az EPSON együttműkö­dése révén létrejött megoldás, mely­nek keretében a SureColor S szériás ecosolvent nyomtatóval képesek szin­tetikus bőr anyagok megnyomtatására, nagy színterű és kontrasztos nyomtatá­si képet produkálva állandó nyomtatá­si minőség mellett. Napjainkban a szin­tetikus bőrrel bevont termékek 90%-a megtalálható a bútoriparban és a fel­használási lehetőségek köre folyamato­san bővül, így kiváló lehetőségeket rejt magában a dekorációs cégek számára.

#Sericol #dtg #szoftvermegoldások #ElitronAGILAvilágpremier

A Sericol standján bemutatták a Kornit Breeze és Kornit Storm direkt textil nyomtatókat, illetve a Polyprint Texjet-et, amellyel egyedi grafikás pólókat ké­szítettek a látogatók igényei szerint.

A kiállítás volt az Elitron AGILA kivágóasztal világpremierje is. Ez a kisebb mé­retű, belépő árszintű modell tartalmaz minden olyan előnyös funkciót, mint nagyobb testvérei – csupán jóval ked­vezőbb áron. Az Elitron AGILA több különféle vágókés használatára alkal­mas, amelyek kifejezetten gyorsan cse­rélhetők. Az asztal 1600×1300 mm és 800×1300 mm méretű, vákuummal el­látott munkafelülettel rendelkezik, és opcionálisan elérhető az Elitron Seeker rendszerével, amely meggyorsítja a re­gisztrációs jelek felismerését.

#FortunaDigital #HPLatex

Végre hazai kiállításon is bemutatko­zott a Fortuna Digital, amely a piac új szereplőjeként a HP Latex nyomtatóit kínálja partnerei számára, ráadásul az új HP Latex R2000 nyomógépet tér­ségünkben kizárólag a Fortuna Digi­tal forgalmazza.

#PlotterService #RolandSG540 #Roland LEF2-200 #GL540 #virtuálisRolandgyárlátogatás

A Plotter Service standján nagy siker­rel mutatták be az új VersaUV LEF2- 200 tárgynyomtatót, amely közvet­lenül nyomtat, gyakorlatilag minden felületre, hihetetlen részlettel és élénk színekkel. Az új készüléket ráadásul a kiállításra beburkolták titánium szálra húzott fóliával, amely extra külsőt köl­csönzött neki. A Plotter Service stand látogatói egy PlayStation4 és egy VR szemüveg segítségével virtuális láto­gatást tehettek a Roland Japánban ta­lálható gyárában is.

#Zünd #Unimark #swissQprint

A Zünd kivágó asztalok kizáróla­gos hazai forgalmazója, az Unimark standján élő bemutató keretében is­merhették meg a látogatók a Zünd termékeket. Ráadásul standjukat meg­osztották a swissQprint-el, amely már­ka kiemelkedő minőségű nyomatmin­táit hozta el Budapestre.

#Liyu #AJövőAMiénk #iECHO

A Liyu és iECHO márkák hazai képvise­lete jóval több disztribútornál. A cég­nél ugyanis termelési körülmények kö­zött tesztelik az általuk forgalmazott gépeket. Standjukon rengetegen meg­fordultak, ami nem is csoda, hiszen végre működés közben is megismer­hették, milyen kiváló minőséget pro­dukál a márka kiváló ár-érték arányú Platinum LED típusú, szélesformátumú táblás nyomtatója.

#Digitmaster #SilhouetteCameo3 #SuperGlaze

A Digitmastar standjának legnagyobb sztárja a Super Glaze csúcsminősé­gű szublimálható bögre család volt. A magas minőségű alapanyagoknak és technologiának köszönhetően a Super Glaze bevonatú bögréken meg­jelenített képek szinte életre kelnek – olyan kimagasló eredményt kapunk.

#Eurojet #Arlon

Az Eurojet 7 helyszínen 30 féle alap­anyagot mutatott be 99,9%ban saját alapanyagokból épített standján. A HP Latex, Mutoh, Summa gépek mellett nagy újdonság volt, hogy bejelentet­ték: a cég mostantól az Arlon prémi­um minőségű fóliák hazai forgalmazó­ja. Az Arlon termékeket stílusosan egy 49-es Packard autó élő dekorálásával mutatták be. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display