A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Mérhető iparági előnyök termelésütemezés segítségével

A termelés megfelelő tervezése és a termelési terv betartása sokszor kihívást jelent. Az olyan dinamikus iparágakra, mint a nyomdaipar és a csomagolóipar, ez pedig kifejezetten igaz. Ezek az iparágak rendkívül gyors átfutási idővel dolgoznak, oda kell figyelni az akklimatizációs időre, a száradási időkre, a különböző nyomdai gépek sebességére, a klisék élettartamára, az extrúdereken készült anyatekercsek előállításához szükséges granulátumok rendelkezésre állására és még számos tényezőre, úgy, hogy a gyártási lépések a helyes sorrendben, időben, és a megfelelő paraméterekkel kerüljenek végrehajtásra. Nem beszélve a hirtelen beeső sürgős rendelésekről, valamint a beállási selejtek mennyiségének optimalizálásáról. Ezen problémák megoldására szolgál a termelésütemezés.

A termelésütemezés egy rendkívül összetett folya­mat. Ez a nyomdaiparnál és a csomagolóiparnál különösen jellemző. Hiszen minden munka egyedi mind a költségek, a mennyiségek, és a folyamatok tekintetében is. Ráadásul a legtöbb nyomdaipari és csomagolóipari vállalatnak nagyon rövid átfu­tási idővel, ugyanakkor kevés hibalehetőséggel kell dolgoznia, nem beszélve a beállási időkről, és a beállási selejtek mennyiségéről. A termelésüte­mező szoftverek közül kiemelkedőnek számít a japán Asprova termeléstervező és ütemező meg­oldás. Az Asprova a termelésütemezés minden fontos kritériumának megfelel, nyomdaipar és a csomagolóipar speciális követelményeinek is, köszönhetően a fejlett folyamatleképezési és a rugalmas modellezési képességeinek. A szoftver a világ leggyorsabb ütemező mo­torjával rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy egy tervet órák helyett, percek alatt elkészítsünk, ráadásul alapértelmezetten képes MRP-t (anyagszükségleti tervet) futtatni.

Ez a megoldás gyártási ütemterveket ké­szít, a termék minden gyártási szintjén, figyelembe véve a különböző termékeket, gyártási folyamatokat és technológiai kö­töttségeket. Az elkészített gyártási terv vi­zuálisan megjeleníthető, Gantt-diagramon látha­tó, hogy milyen műveletek vannak betervezve az adott időszakra, hány százalékos a kihasznált­ság az erőforrások vonatkozásában, legyen szó gépi vagy akár humán erőforrásról. Az elkészült tervből munkautasítás készíthető. Az Asprova megoldása zökkenőmentesen in­tegrálható bármely már meglévő ERP és MES szoftverrel, valamint számos nyomdaipari gép szoftverével, így a rendelési és tervezési in­formációk és a gyártási eredmények is egyben láthatók. Ennek eredményeként a tervezési/ér­tékesítési osztály azonnal képes reális szállítási határidőket kiadni az új vevői megrendelések­hez, illetve az újonnan beérkező sürgős megren­delések hatása vizsgálható a többi megrendelés­re vonatkozóan.

Számokban kifejezve, mit is jelentenek ezek pontosan?

  • A gyártási átfutási idő mintegy 29%-kal le­rövidülhet a várakozási idők és az átállási idők csökkenése miatt.
  • A raktárkészlet megközelítőleg 26%-kal képes csökkenni, hiszen nem kell felesleges készleteket felhalmozni, elég a szükséges minimum készlet értékeket megadni, és ha az ütemezés során a készletszint ez alá csök­ken, a rendszer figyelmezteti Önt, hogy ideje leadnia a beszerzési rendeléseket a beszállí­tóknak.
  • A termelés hatékonysága közel 23% -kal nő az erőforrások megfelelő kihasználtságának köszönhetően.
  • Karbantartás miatti állásidő nagyjából 27%- kal csökken, mely két fő tényezőnek kö­szönhető. Egyrészt karbantartásait előre ter­vezheti a gyártói előírásoknak megfelelően, ezáltal hosszú távon csökkenthető a nem várt leállások száma. Másrészt a rendszer alter­natív erőforrásokat is tud kezelni, tehát ha valamilyen okból kifolyólag egy gép kiesik a termelésből, akkor máris látja, hogy milyen változtatásokat kell a tervében eszközölnie ahhoz, hogy az ügyfeleknek tett ígéreteket a lehető legnagyobb mértékben tartani lehessen.
  • A megrendelések ígért szállítási időre való teljesítése több, mint 52%-kal nő. Erre a fen­tiek mindegyike hatással van.

A hazai és nemzetközi tapasztalataink azt mu­tatják, hogy a rendszerbe való beruházás költ­sége általában 1-1,5 év alatt megtérül, hiszen a fentieket figyelembevéve, használatával jelen­tős megtakarítások érhetők el és a működésbeli költségek is racionalizálhatók.

Már 5 éve, hogy Magyarországra is megérkezett a több, mint 20 éves múlttal rendelkező Asprova, melynek bevezetésében a graphIT Kft. nyújt ki­emelkedő segítséget.

Hagyatkozzon egy megbízható rendszerre a napi élete során és kerülje el a nem megfelelő terve­zésből adódó kellemetlenségeket, és racionali­zálja a működésbeli költségeit!

Szerző: Asprova csapat, graphIT Kft.

1027 Budapest, Medve utca 17.
Telefon: +36 (1) 436-9600
asprova@graphit.hu

- Hirdetés -

Sign&Display