A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Megjelent az új ONSET X HS sorozat

Az új UV tintasugaras síkágyas nyomtatók 50%-al nagyobb sebes­séget, „egy ciklusú” nyomtatási módot, teljes automatizációt és egy adott munkához mindössze 30 másodperces beállási időt kínálnak.

A tintasugaras nyomdai rendsze­rek fejlesztésében és gyártásá­ban élen járó Inca Digital idén júniusban mutatta be a piacvezető Onset X UV síkágyas nyomtatócsa­ládjának új, nagyteljesítményű tagja­it – az Onset X HS (High Speed, azaz nagy sebességű) modelleket. Az új kategória – amely két gépből áll: Onset X2 HS és Onset X3 HS – drámai mértékű növekedést kínál nyomta­tási sebesség és termelékenység te­rén, hiszen az új gépek képesek akár 1450 m2 óránkénti nyomtatási sebes­ségre, mindezt egy új, egy ciklusú nyomtatási mód segítségével. Az új gépek természetesen kompatibilisek az Inca Digital különféle feladatokra speciálisan kialakított, automatikus anyagkezelő rendszereivel, és mind­kettőben elérhető a 30 másodperces beállási idő, illetve az úgynevezett egy ciklusos nyomtatási mód. Ezen újdonságokkal az új HS sorozat újabb léptékváltást kínál a tintasugaras nyomtatás területén, léptékváltást, amely régóta fémjelzi Inca Digital fejlesztéseit. Az Onset X HS bemu­tatásával egyidőben debütált egy új Fujifilm tintacsalád Uvijet OX néven. Az Uvijet OX vadonatúj és egyedi, szabadalommal védett festéktechno­lógiát alkalmaz. A festéket a Fujifilm Speciality Ink Systems-nél fejlesztet­ték ki Nagy-Britanniában, kifejezetten az Onset X HS nyomtatócsalád szá­mára, annak érdekében, hogy kiváló tapadást érjenek el merev műanyag alapanyagokon, a lehető legnagyobb nyomtatási sebesség mellett. Az új nyomtatócsalád bemutatása kap­csán Stephen Tunnicliffe-Wilson, az Inca Digital ügyvezető igazgatója el­mondta: „Biztosak vagyunk abban, hogy az Onset X új generációs nyom­dagépeinek megjelenése megerősíti az Inca Digital vezető pozícióját a fel­sőkategóriás tintasugaras nyomda­gépek piacán. Az Inca Digital mindig is ismert volt arról, hogy feszegette a nyomtatás lehetőségeinek határait. A teljes termelékenységben mutatott drámai növekedés, amely részben a robotikai rendszerek integrációjának köszönhető, illetve a nyomtatási se­bességben, nyomtatási minőségben és a kompatibilis alapanyagok köré­nek bővítésében elért fejlődésnek, mind annak érdekében történtek, hogy nyomdai szolgáltató partnere­ink számára megnyíljon a lehetőség piaci részesedésük növelésére, illetve arra, hogy magabiztosan nyissanak új piaci szegmensek felé.”

Megnövelt termelékenység

Az Onset X HS új „egy ciklusú” nyom­tatási módját a nyomtatófejek festék kilövellési profiljaink, illetve festék lö­vési frekvencia optimalizációja tette lehetővé, hogy az új HS sorozat akár 1450 m2/óra sebességgel nyomtasson – ami több, mint 50%-al magasabb ér­ték a korábbi maximális nyomtatási sebességekhez mérten. Az Uvijet OX festékek intelligens kötési tulajdonsá­gai maximális tapadást biztosítanak az alapanyagok korábbinál jóval szé­lesebb választékára, még a most már elérhető legmagasabb nyomtatási se­bességek mellett is.

30 másodperces beállási idő

A nyomdagép egyes munkák közötti állásidejét, illetve az új munkák beál­lítására fordított időt szintén drámai mértékben csökkentették számos új, automatizált funkció segítségével a HS gépekben. Az alapanyag be- és kirakását vezérlő rendszerek, az UV rendszer, illetve a nyomtatóasztal beállításait mind automatizálták, ez­által csökkentve az operátor beavat­kozásának szükségességét, és az egy munka beállítására átlagosan fordí­tott 15 percnyi időt nagyjából 30 má­sodpercre csökkentették. Az Inca Di­gital saját kutatásai alapján mindezen fejlesztések jelentős mértékben nö­velni fogják a nyomtató kapacitását és kihasználtságát a valós termelési helyzetekben.

Új festékek = a sokoldalúság és piaci lehetőségek új szintje

Az Onset X nyomdagépek bővíthető kiépítése, és a számos különféle alap­anyagra történő nyomtatás lehetősé­ge olyan nyomdai szolgáltatók szá­mára tette tökéletes választássá ezt a gépcsaládot, akiknél elvárás a ma­ximális produktivitás és a rugalmas­ság. Az új Onset X HS, kihasználva a Fujifilm Uvijet OX festékeinek kiemel­kedő tapadását – csak tovább erősíti ezt a remek hírnevet. Az Onset X HS és az Uvijet OX festékek együttesen olyan új alkalmazási lehetőségeket nyitnak meg, ahol elvárás a kisebb szériák nyomtatása kiváló minőség­ben hullámkartonon és csomagoló­anyagokon, illetve nem PVC alapú műanyagokon. Tunnicliffe-Wilson mindezt így foglalta össze: „Nagyon büszkék vagyunk az új Onset X HS gépcsaládra. Ezek ugyanis a legújabb példái az Inca Digital büszke hagyo­mányainak, melyek keretében olyan tintasugaras nyomdagépeket alko­tunk, amik átformálják iparágunkat. Az, hogy ilyen jelentősen sikerült megnövelnünk nyomtatóink sebes­ségét, illetve az Onset X széria álta­lános termelékenységét, kiemelkedő eredménynek mondható. Mindez ter­mészetesen dicséri a kutatás-fejlesz­tési csapatunkat, illetve partnerünket a Fujifilmet, akik közösen dolgoztak azon, hogy olyan integrált megoldást alkossanak, amely ismét a tintasuga­ras nyomtatási iparág vezető helyé­re sorol minket. Mindnyájan tudjuk, hogy a piac folyamatosan fejlődik, és a nyomdai szolgáltatóknak biztosnak kell lenniük abban, hogy nem csupán olyan nyomdaipari technológiát al­kalmaznak, amely megfelel a ma igé­nyeinek, de biztosítja számukra a le­hetőséget, hogy agilitás és sebesség tekintetében képesek választ adni a holnap kihívásaira is. Hiszek abban, hogy az Onset X HS sorozat megad­ja felhasználói számára azt a sebessé­get, termelékenységet, minőséget és rugalmasságot, amely szükséges ah­hoz, hogy megfeleljenek ezeknek a kihívásoknak és magabiztosan hasz­nálják ki lehetőségeiket.”

Az új Onset X HS sorozat már elérhe­tő a Sericol Hungary Kft. kínálatában!

Amennyiben termékbemutató iránt érdeklődik, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken:

Sericol Hungary

Jantay Zoltán – sales manager
Digital Graphics & DTG

Telefon: +36-1-323-0281
Mobil: +36-30-844-8880
E-mail: zoltan.jantay@sericol.hu
Weboldal: www.sericol.hu

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display