A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Megbízható nyomdagép a legmagasabb színvonalon

A Keményfém Kft. a Horizon, Solema kötészeti gépek, az SCS Automaberg feldolgozórendszerek és a Gerhard Busch perifériák magyarországi márkaképviseletét látja el. Szolgáltatásaik közé tartozik a berendezések be­üzemelése, a szervizszolgáltatás és az alkatrészellátás. A cég portfóliója folyamatosan bővül, így az idei évtől az ismert RYOBI és a Mitsubishi vállalatok egyesülésével létrejött RMGT nyomógépmárka forgalmazását is végzi. A termékpaletta szélesítéséről és a magyarországi lehetőségekről Horváth Attilával, a Keményfém Kft. ügyve­zetőjével beszélgettünk.

A RYOBI MHI Graphic Technology (RMGT) az ofszet­nyomtatás előnyeit helyezi át a mai digitális világba. A gyártó nyomógépei nagy teljesítményre képesek, emellett költséghatékony megoldást biztosítanak a felhasználóiknak.

Az RMGT márka két gyártó közös munkájának az eredménye. Hogyan jött létre ez az új brand?

Az RMGT a RYOBI Graphic Technology Ltd. és a Mitsu­bishi Heavy Industries konszernek egyesülésével jött létre, ami azt jelenti, hogy a két gyártó megosztotta egymással a tudását, és létrehozott olyan gépeket, amelyek az erősségeik által rendkívül versenyképesek. Magyarországon már ismertek a RYOBI berendezések, megbízhatóságuk miatt több helyen is dolgoznak ve­lük. A két vállalat közös munkája során gyártott gépek továbbra is magas színvonalat, illetve technológiai fej­lettséget kínálnak.

A Keményfém milyen várakozásokkal tekint a jövőre a portfólió bővítésével?

2023 februárjában kötöttünk megállapodást, így az idei évtől többek között erre fókuszálva dolgozunk. A márka képviselete eddig sem állt tőlünk távol, ugyan­is a RYOBI gépek értékesítésében közreműködtünk a múltban. A munkánk során már rendelkeztünk meg­felelő tapasztalattal és ismerettel, így volt tudásunk a gépek tulajdonságairól. Mindkét vállalat hatalmas háttérrel rendelkezik, a minőség és tartósság terén kiemelkedő paraméterekkel bír. A Horizon berendezé­sekkel hasonló irányt képvisel az RMGT, így számunkra teljes mértékben profilba illő a portfóliónk ilyen irányú bővítése.

Azt látjuk, hogy a hazai nyomógéppiac más képet fest, mint a többi európai országban. Úgy gondolom, hogy egy ilyen jelentős márka nagyobb szeletet érdemel Magyarországon, hiszen megvannak azok a tulajdon­ságai, amelyek sikeressé tehetik a nyomdákat. A RMGT gépek megbízhatók, korszerű technológiával rendel­keznek, és számos más tényező is versenyképessé te­szi a márkát.

Magyarországon már dolgoznak RYOBI gépekkel, amelyekkel elégedettek a felhasználók. Az RMGT márka milyen tulajdonságait említenéd meg, amelyek kiemelkedők ebben a szegmensben?

Az üzemeltetés szempontjából nagyon fontos, hogy mekkora a költségvonzata. Az energiafelhasználása az RMGT gépeknek gazdaságosabb lehet – típustól függő­en –, mint más berendezéseknek ebben a kategóriában.

Olyan speciális fejlesztésekkel rendelkeznek a már­kához tartozó gépek, amelyekre kevés példát látha­tunk Európában. Továbbá, ami miatt szintén egye­dülállónak mondhatók ezek a berendezések, hogy a méretskálájuk nagyobb rugalmasságot enged. Ebből adódóan a gépfenntartási költség, valamint a beszer­zési ár jelentősen kedvezőbb. Emellett olyan technikai újításokat tartalmaznak, amelyek elősegítik a hatékony munkavégzést.

Négy különböző családba sorolhatók az RMGT nyomó­gépek: RMGT 10-Series (B1), RMGT 9-Series (A1), RMGT 7 Series (B2)- és RMGT 6 Series (A2). Mindegyik soroza­tot a megbízhatóság, a sokoldalúság és a költséghaté­konyság jellemzi. Olyan nyomdák számára kiváló dön­tés lehet, amelyek a termelékenység növelése mellett a hatékonyság kiterjesztésére is törekednek.

Melyek az említett egyedülálló technikai újítások?

Például olyan egységgel rendelkeznek ezek a gépek, amely támogatja, hogy a gyengébb minőségű papír­ral is a lehető legnagyobb sebességgel dolgozzon a nyomda.

Amit érdemes kiemelni az RMGT gépek esetében, hogy az átállási időt a végletekig redukálja a gyártó, azaz többek között az előbeállítások és az előfestékezési be­állítások folyamatában. Továbbá rendelkeznek olyan automata programokkal, amelyek a munka lejártával beavatkozás nélkül megkezdhetik az átállást a követ­kező feladat elvégzésére, ide sorolható például a gép mosása és a lemezcsere – ezek mind megtörténhetnek önműködően. A lemezcserének az ideje is minimali­zálható azáltal, hogy egyszerre történik ugyanabban a fázisban, azaz az összes lemezt azonos időben húzza be a gép. Lakkozás esetén pedig nyomás közben lehet cserélni a lakkozókendőt – ha nincsen használatban a lakkozómű.

Összességében elmondható, hogy a beigazítási átállási idők jelentősen alacsonyabb szintre hozhatók az ilyen fejlett berendezéseknél. Ez rendkívül fontos ebben az iparágban.

Említetted, hogy az RMGT gépek többfajta méretben kaphatók. Milyen különbségeket jelent, illetve miért fontos ez?

A legtöbb gépgyártó a B-s mérettartományokat prefe­rálja. Az RMGT berendezések esetében viszont az A1 és A2-es kivitel is kapható. A Magyarországon megta­lálható nyomógépek leginkább az előbbi mérettarto­mányban dolgoznak, az A-s méretű termékeket pedig kisebb ívre, nagyobb méretű lemez segítségével gyárt­ják, ami magasabb lemez- és energiaköltséget jelent, drágább gépek igénybevételével. A hazai viszonylato­kat tekintve a méretbeli különbségek hozzájárulhatnak a költséghatékonyság növeléséhez.

Hogy látod az RMGT márka jövőjét Magyarországon, illetve milyen támogatást nyújtotok a meglévő és új felhasználóknak?

Magyarországon szintén sikeressé válhatnak az RMGT gépek, ugyanis a technikai hátterük, a mérettartomá­nyuk és azok az újdonságok, amelyekkel felszerelték ezeket, erős, versenyképes berendezéseket eredmé­nyeztek.

Mivel a márka már jelen volt hazánkban, ezért a szer­vizháttere is megoldott az RMGT nyomógépeknek. Eh­hez a Keményfém hozzáteszi a saját szakembergárdá­jának a kiképzését, így még inkább nő a felhasználók támogatottsága.

Keményfém Kft.

Némethi Botond, Print&Packtech magazin

- Hirdetés -

Sign&Display