A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Magyarország egyetlen reklámdekorációs és nyomdaipari kiállítása

Három év után idén május 24-26. között újra megrendezte a Sign&Display reklámdekorációs magazin a SignExpo szakkiállítást. A 9. alkalommal megtartott esemény társszervezője immár megszokott módon a PPDexpo volt. A látogatók több érdekességgel is találkozhattak az eseményen: könyvdedikálás, járműfóliázás, díjátadók és számos szakmai különlegesség. A kiállításon többek között megtekinthetők voltak: Kiss Lajos autódekorációja, a kirakatbaba-öltöztető verseny kiállítási darabjai, a Papírmúzeum és a BestPrint alkotásai.

Kuriózumnak számító installációt álmodott meg a Green Edge reklámügynökség – a kiállításegyüttes egyik szerve­zője. A „Minden, ami print” szekció 200 négyzetméteren prezentálta a mindennapok használati tárgyait különbö­ző nyomtatási dekorációval textileken és fóliákon, mind­ezt a legújabb trendekre fókuszálva. A látogatók találkoz­hattak 3D nyomtatott eszközökkel, tapétákkal, textilekkel és ruhadarabokkal.

A SZAKKIÁLLÍTÁS-EGYÜTTES SZÁMOKBAN

2022 kiemelkedő jelentőséggel bír a SignExpo-PPDexpo kiállításegyüttes történetében, hiszen egy kifejezetten nehéz időszakot követően rendezték meg óriási siker­rel ezt az eseményt, és látványos számokat produkáltak minden területen. Több mint 4500 látogatóregisztráció érkezett, amelyből mintegy 3500 fő ténylegesen részt vett a rendezvényen. A kiállítási terület nettó 3200 négy­zetméter volt, amelyen közel 100 kiállító mutatta be ter­mékeit, megoldásait és szolgáltatásait. A jövő generá­ciójának támogatása érdekében 14 oktatási intézmény regisztrált a SignExpo-PPDexpo kiállításegyüttesre.

A LEGJOBB PLATFORM A MEGISMERÉSHEZ

„A SignExpo-PPDexpo szakkiállítás-együttes a reklám­dekorációs és nyomdaipari technológiákat mutatta be” – mondja Tóth Gábor, a PNYME elnöke, a PPDexpo főszervezője. „Három év után újra találkozhattak az iparág szereplői, ezért óriási érdeklődéssel és várako­zással érkeztek az eseményre. A kiállítók a legújabb innovációkat, ipar 4.0 megoldásokat, robotikát, mun­kafolyamatokat és tudásanyagot mutatták be a szak­mai látogatóknak. A SignExpo-PPDexpo célja minden esetben, hogy a különböző partnerek párbeszédének platformot teremtsen. Azokért a technológiai újdon­ságokért érdemes kilátogatni, amelyekhez nem fér­hetünk hozzá az online világon keresztül, hiszen az itt bemutatott portfóliókat első kézből kell érezni, látni és tapintani.”

„Óriási jelentősége van a személyes jelenlétnek a hosszú pandémiás időszakot követően” – hangsúlyozza Czakó Miklós, a Green Edge reklámügynökség társtulajdonosa és a SignExpo társszervezője.

„A reklámiparban egyre nagyobb hangsúly helyező­dik az online jelenlétre, ám ebben az iparágban kife­jezetten fontos, hogy fizikálisan is megmutassák ma­gukat a szereplők. A közel száz kiállító jól szemlélteti, mekkora szükség van a személyes részvételre, hiszen a technológia olyan változásokat hozott az elmúlt időszakban, hogy azok bemutatása és megismerése elengedhetetlen volt a szakma számára. Manapság a kiállításokon való jelenlét kiváló lehetőség a brand erősítésére, hiszen egy jól működő vállalatot prezen­tálhatnak a résztvevők.”

- Hirdetés -

„Rengeteg új trend van születőben, ami átírja az ed­dig ismert modellek szabályait” – magyarázza Váradi Anita, a Sign&Display magazin tulajdonosa, a SignExpo társszervezője. „A reklámdekorációs iparágat is elérte a környezettudatos gondolkodás, melynek köszönhe­tően a különböző technológiákat erre fókuszálva fej­lesztik. A kiállítók ezen elképzelés mentén mutatták be termékeiket és megoldásaikat, amelyből a szakmai érdeklődők inspirációt és tudást szerezhettek. A fizi­kálisan megrendezett vásárok jelentősége továbbra is töretlen, hiszen ugyanúgy, mint korábban, az ilyen al­kalmak a legkiválóbbak arra, hogy személyesen ismer­hessék meg egymást a résztvevők.”

A LEGJOBB DÖNTÉS SZAKMAI SZEMMEL

A kirakatbaba-öltöztető versenyt immár harmadik alka­lommal rendezték meg. Az alkotások a kiállítás építése során képződött hulladékból készültek, amelyek ezáltal átminősültek művészeti installációkká. „A dekoráci­ós szakma egyik fő sarokpontja a látvány. A SignExpo- PPDexpo kiállításon inkább a digitális technológiák kaptak helyet, a versenyünkkel arra szeretnénk helyez­ni a hangsúlyt, hogy a kézművességnek éppúgy létjogo­sultsága van, s ezek egymás mellett, egymást kiegészít­ve hozzák létre az egészet” – emelte ki Sárkics Eszter, a kirakatbaba-öltöztető verseny szervezője.

„A kiállítások kiváló lehetőséget biztosítanak a jármű­dekoráció számára, hogy nagyobb közönség előtt mu­tathassuk be munkánkat” – nyilatkozta lapunknak Kiss Lajos autódekorációs világbajnok. „Jól látható, milyen minőségben dolgozunk, így a potenciális partnerek egyszerűen megtalálhatnak minket. A technika iránt érdeklődők pedig információt kaphatnak arról, hogy a jövőben mely képzéseinken vehetnek részt a tudás elsajátítása érdekében.”

„A tervezőgrafikusok és a nyomdaipar között hidat kell építeni, amire tökéletes alkalom a SignExpo-PPDexpo. A különböző technológiák, illetve anyagok megismeré­se elősegíti az esztétikus munka létrejöttét. Az egyes grafikai elemekből érdemes a maximumot kihozni, ezáltal válhatnak a tervezők sikeressé, ám ehhez a megfelelő ismeretek elsajátítása elengedhetetlen, ér­demes minden szakmai rendezvényen részt venni és bővíteni a perspektívánkat. A minőségi munkát kizáró­lag folyamatos tanulással járathatjuk csúcsra, hiszen a technológia állandóan változik, amihez nekünk, terve­zőknek igazodnunk kell” – magyarázta Vasvári Péter.

TOVÁBB A KIJELÖLT ÚTON

A magyar reklámdekorációs és nyomdaipari piac szá­mára rendkívüli nehézségeket okozott az elmúlt idő­szak. A pandémia során számos vállalatnak kellett csökkentenie a kapacitását a fennmaradás érdekében. A SignExpo-PPDexpo olyan helyszínt biztosított, ahol újjáéledhetett ez az ágazat, és egy sikeres rendezvé­nyen mutathatta meg a jelen, valamint a jövő víziójá­nak arcát. A kiállításegyüttes tovább folytatja útját ezen a kijelölt úton.

Némethi Botond, Sign&Display magazin

- Hirdetés -

Sign&Display