A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Lendületben a nyomdaipar

Mondhatni, az összes iparág elé akadályokat gördített a pandémiás időszak, ám az egészségügyi intézkedések­nek köszönhetően a koronavírus-járvány marginálissá vált. Viszont a gazdasági körülmények további nehézsé­geket okoztak, amelyek a nyomdaipart sem kerülték el. Az infláció felpörgése, az akadozó alapanyag-ellátási lánc és a bizonytalan geopolitikai események nagyban befolyásolják többek között a nyomdaipar szereplőinek működését is. A kialakult helyzetben kiemelten fontos a tapasztalatok megosztása és a Flexo-szektort érintő aktuális információk átadása. Az idei szimpózium tartalmát úgy állította össze a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület (PNYME), hogy a legfrissebb szakmai újdonságokon túl minden résztvevőt érintő gazdasági, haté­konysággal összefüggő és HR témákkal is foglalkozzanak.

A kétnapos esemény első napján a szakma kiválóságai prezentálták a szektor legérdekesebb újdonságait, to­vábbá a gazdasági helyzetet Dr. Bod Péter Ákos – pro­fesszor emeritus, egyetemi tanár/makroközgazdász –, az aktuális HR trendeket pedig Polgár Zita – HR specia­lista – elemezte. A rendezvény második napján üzem­látogatásokon vehettek részt a szakmai érdeklődők, a Mondi Szada Kft. és a Schawk Hungary Kft. telephelyé­re látogathattak el.

„Mindkét nap sűrű és tartalmas programon szerez­hettek ismereteket a résztvevők” – foglalja össze a Flexo-szimpózium történéseit Tóth Gábor, a PNYME ügyvezető igazgatója. „A pandémia elmúltával lehető­sége adódott az egyesületnek a már megszokott for­mában megrendezni az eseményt. Az idei évben két olyan aktivitása volt a társaságunknak, amelyet érde­mes kiemelni. Tavasszal a nyomdászat mint szakma visszakerült a térképre a Szakma Sztár Fesztivál alkal­mával, ugyanis rengeteg fiatal érdeklődött e hivatás iránt, közel 3000 gyermek fordult meg a standunkon. Ez mérföldkő az Egyesület életében, amelyet tovább is gördítünk, s azon dolgozunk, hogy az oktatási le­hetőségek tovább fejlődjenek. A másik nagy esemé­nyünk a Print, Packaging & Digital – Nyomdaipari szakkiállítás (PPDexpo) volt, amely a nehézségek elle­nére szintén sikeresen zárult.”

Az idei évben már tömött sorokat lehetett látni a konferencia előadótermében. Az elmúlt nehéz időszakot követően hány fő vett részt az eseményen?

A pandémia időszakában a megszokottnál jelentősen kevesebben vettek részt a Flexo-szimpóziumon. Idén viszont már növekedést értünk el létszám tekinte­tében, azaz 151 fő személyesen és további 15-20 fő online követte az előadásokat.

Ahogy az összefoglalóban említetted, sűrű és tartalmas programon vehettek részt az érdeklődők. Milyen visszajelzések érkeztek? A résztvevők rendkívül pozitív visszajelzéseket adtak, összességében elmondhatjuk, hogy az idei év előadá­sainak színvonala kiemelkedően magas volt, és a szak­mai érdeklődők számára rengeteg hasznos információ hangzott el.

A gazdasági helyzetet Dr. Bod Péter Ákos, míg a HR trendeket Polgár Zita elemezte. Milyen aktualitásokról esett szó?

Dr. Bod Péter Ákos a tőle megszokott precíz és percre kész adatokkal mutatta be az aktuális trendeket és hív­ta fel a figyelmet az előttünk álló 3-6 hónap nehézsége­ire. A hallgatóság érdekes adatokat tudhatott meg az infláció vagy akár a GDP alakulásáról. Az előadás végén a kérdezz-felelek során minden résztvevő feltehette a professzor úrnak a kérdését, aki örömmel válaszolta meg azokat. Polgár Zita HR témájú előadása kijózaní­tóan hatott a napjainkra jellemző munkaerőpiaci hely­zettel kapcsolatosan. Prezentációjában azt a kérdést járta körbe Zita, hogyan lehet kompetens szakembert felvenni, majd miképpen faraghat belőle a vállalat mo­tivált munkavállalót.

A második napon két helyszínre is ellátogattatok. Mit tapasztaltatok ezeken a helyeken? Milyen újdonságokat mutattak be a vendéglátók?

A második napon a Schawk Hungary Kft. és a Mon­di Szada Kft. voltak az üzemlátogatások helyszínei. Az előbbi cégnél a résztvevők bepillanthattak a flexo nyomóformakészítés műhelytitkaiba, míg a másik cégnél egy multinacionális nagyvállalat mutatta be a hajlékony falú csomagolóanyag gyártásának igen ha­tékony módját.

Némethi Botond, Sign&Display magazin

- Hirdetés -

Sign&Display