A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Könyv- és papírrestaurátor szakmai képzés

A könyv- és papírrestaurátor szakképesítéssel rendelkező szakemberek munkájukkal hozzájárulnak a kulturális örökség védelméhez, a muzeális dokumentumok hosszútávú megőrzéséhez. A könyv- és papírrestaurátor a könyvtári, levéltári, múzeumi könyvek és más dokumentumok tisztítását, konzerválását, restaurálását végzi. Ezeknek a műtárgyaknak a használata, mozgatása, csomagolása és tárolása speciális tudást és képességet igényel. Az egységes követelményrendszer alapján megszerzett szakképesítés birtokában a szakemberek állami és egyházi fenntartású könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban, muzeális intézményekben, valamint okleveles restaurátor műhelyében tudnak elhelyezkedni.

A könyv- és papírrestaurátor a közgyűjteményi jogszabályok, a műtárgy- és munkavédelmi előírások betartása mellett okleveles restaurátorral együttműködve végzi könyvek, valamint papír és pergamen alapanyagú oklevelek, iratok, térképek, tervrajzok, nyomtatványok és grafikák tisztítását, konzerválását, restaurálását, digitalizálásra, kiállításra, kölcsönzésre előkészítését és csomagolását. Ellenőrzi a papír, pergamen és bőr alapú dokumentumok, könyvek állapotát és környezetét (klimatikus körülményeket, higiéniát) az intézmény területén, állományvédelmi felmérésekben vesz részt. A megelőző műtárgyvédelmi követelményektől eltérő állapotok esetén jelez a felettesének.

Részt vesz kiállítások építésében, bontásában, a műtárgyak számára installációkat, védő- és tárolóeszközöket készít. A dokumentumok kezeléséről szakszerű, precíz, fényképes dokumentációt készít elektronikusan és szükség esetén papír alapon. Az intézmény nyilvántartási adatbázisait használja. Katasztrófa helyzetben részt vesz a sérült, veszélyeztetett könyvek, dokumentumok mentésében. Elkötelezetten és lelkiismeretesen dolgozik a könyvek, dokumentumok megőrzése, állapotuk javítása érdekében a restaurálás etikai szabályainak betartásával. Munkája során együttműködik az intézmény szakalkalmazottaival (könyvtáros, levéltáros, muzeológus, kiállításrendező, műszaki személyzet).

További részletek ITT!

- Hirdetés -

Sign&Display