A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Kiváló minőségű kivágóasztalok

Aki ma digitális nyomtatással profitot akar termelni, annak nem szabad figyelmen kívül hagynia az utómunka feladatok elvégzé­sét. Az iEcho kivágóasztalai remek megoldásokat kínálnak ezen a területen, amelyet a müncheni Fespa-n is bemutattak.

Évente nagyjából 1800 síkágyas iEcho vágógépet installálnak világ­szerte. A termékek moduláris fel­építésűek, így számos különféle késsel működnek. A vágójelek gyors és pon­tos felismerésére a készülékek kamera­rendszerrel is elérhetők. Kezdetként le­hetséges egy CCD kamera használata QR kódok és vágójelek felismeréséhez, de elérhető digitális kamera is, amely egyszerre ismeri fel az összes vágójelet, de választható kivágóasztal választható szkenner kamerával is. Termékeik kivá­lóan használhatók az autóiparban, kom­pozit gyártásban, bőrfeldolgozásban, és csomagolóiparban, de természete­sen a sign and display iparágban is.

BK3 nagysebességű, digitális vágó­rendszer

Az iEcho standján bemutatták többek között a BK3 nagy sebességű, digitális vágórendszert, amely alkalmas az aláb­bi eszközök használatára:

  • elektronikus oszcillációs rezgőkés
  • pneumatikus oszcillációs rezgőkés
  • normál pengés fej
  • textil forgókés
  • v-kések
  • bigelő
  • precíziós kés
  • CNC marófej

A készülék igény esetén elérhető ada­goló és a kész termékeket gyűjtő rend­szerrel is, amelyek nagy mértékben meggyorsítják a termelés folyamatát. A BK3 alkalmas minta termékek gyártá­sára éppúgy, mint kisebb szériás gyár­tásra, illetve sign, hirdetési, nyomdai és csomagolóanyagok megmunkálására. A BK3 hatékony vágófejeivel a rendszer maximális vágási sebessége 1m/má­sodpercenként, amely 4–6-szor gyor­sabb a kézi vágásnál. A készülék precíz automata pozícionáló rendszerrel van ellátva – CCD kamerája felismeri a kivá­gásra kerülő termék pontos pozícióját és regisztrációs pontjait. A BK3 tartal­mazza az iEcho automatikus kés iniciali­záló funkcióját – a vágási mélység pon­tosságát infravörös szenzorok segítik.

Az iEcho folyamatos vágási rendszeré­ben egy intelligens futószalag végzi az anyagok betöltését, majd a vágást kö­vetően azok továbbítását. A folyamatos vágási funkció segítségével hosszú da­rabok is megmunkálhatók egy munka­folyamatban, amely jelentős munkaerő költségcsökkentést jelent, illetve meg­növeli a termelékenységet.

TK3S nagyformátumú vágórendszer

Az iEcho standon szintén bemutat­ták a TK3S nagyformátumú vágó­rendszert, amely kifejezetten ipari léptékű vágási feladatok ellátására képes – vágófejei pedig rugalmasan cserélhetők a sztenderd fejtől kezd­ve a hornyoló a marókésig. A TK3S több különféle asztalméretben ér­hető el, a 2500x1550mm-től egészen az 5500x3200mm munkafelületig. Az X tengelyben elhelyezett duplamo­toros változat használatával extrém széles spektrumban képes dolgozni – mindezt teljesen kiegyensúlyozottan. Az automatikus vágókés inicializáló rendszer ennél az eszköznél is pon­tosan kontrollálja a vágókés vágási mélységét.

A TK3S elérhető kéthidas kivitelben is, amely megduplázhatja a gép ter­melékenységét. A TK3S az iEcho fo­lyamatos vágási rendszere által ké­pes arra, hogy egyidőben vágja ki az adott anyagot, és továbbítsa azokat. Ezzel a funkcióval rengeteg munka­erő költség takarítható meg, és jelen­tősen növelhető hatékonyságunk.

A kivágóasztal stabilitásának növe­lése érdekében a repülőgépgyár­tásban használt új, nagy intenzitású, korróziómentes és nagy ellenállású alumínium anyagok felhasználásá­val készült. Ezzel egyidőben a TK3S rendszer ergonomikus kialakítású, amely emberközelibb működtetést és anyagkezelést tesz lehetővé.

A TK3S vágási sebessége akár 1,5 m is lehet másodpercenként. A Z tengely magasságát egy intelligens rendszer irányítja, amely lerövidíti a vágókés által megtett távolságot, így rövi­dítve a munka elvégzésére fordított időt és továbbfejlesztve a gyártás ha­tékonyságát. A készülék infravörös érzékelőrendszere azonnal megállítja a gépet, ha az operátor a lezárt terü­letre lép, így ügyelve az emberek biz­tonságára – még a leggyorsabb mun­kavégzés közben is.

Az iEcho vágógépekről további infor­máció található a magyar forgalmazó­nál a termékek hivatalos hazai oldalán: http://printandcut.hu

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display