A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Impozáns videofal a „lapozós” táblák helyén

Az elmúlt hónapokban az LG és a Budapest Airport szakemberei közösen dolgoztak, azon hogy a már „idejét” múlt járattájékozta­tó táblákat modern LCD panelekre cseréljék, melyek a korábbi­akhoz képest sokkal több információval állnak az utasok rendel­kezésére a 2-es Terminál érkezési és indulási szintjein egyaránt. A kijelzők – az utasok nem kis örömére – tavaly ősz óta működnek.

Ha meguntam, hogy mindig itt legyek, majd utazgatok, mert utazni élvezet! – kezdődik a KFT zenekar régi slágere. Az utazás az élvezet mellett természetesen sok izgalommal is jár, hiszen ismeretlen helyre indulunk, az oda vezető úton pedig szintén sok a bizonytalanság: vajon időben kiérünk-e a reptérre, a repülőnk nem keveredik-e viharba, a csomagunk biztonságban megér­kezik-e velünk együtt úticélunkra? A repülőtéren pedig nagyon fontos, hogy jól tudjunk tájékozódni, kön­nyen meg tudjuk keresni a számunk­ra kijelölt terminált, kaput. Nos, nyu­godtan kijelenthetjük: aki a Liszt Ferenc repülőtérről indul útjára, an­nak már a kezdő lépés is élmény: a terminál csarnokába lépve ugyan­is már a megújult nagy információs táblák ragadják meg tekintetünket, amelyeken könnyedén megtaláljuk az általunk keresett járat adatait, le­gyen tűző napsütés, vagy hajnali sö­tétség. Arról nem is beszélve, hogy a kijelző táblák kifejezetten esztétiku­sak és szépek.

Utazzunk hát a hűvös Skandináviába, vagy a jó meleg Afrikába – a célpont­hoz vezető járatot könnyen meg­találjuk, mindezt köszönhetően a Budapest Airport és az LG közös pro­jektjének!

Teljesen megújultak a repülőtéri kijelzők

Az elmúlt hónapokban az LG és a Bu­dapest Airport szakemberei közösen dolgoztak, azon hogy a már „idejét” múlt járattájékoztató táblákat mo­dern LCD panelekre cseréljék, melyek a korábbiakhoz képest sokkal több in­formációval állnak az utasok rendel­kezésére a 2-es Terminál érkezési és in­dulási szintjein egyaránt.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülő­tér 2-es Termináljának indulási és ér­kezési csarnokaiból is eltűntek a régi hagyományos „lapozós” járatmeg­jelenítő táblák. A Budapest Airport megrendelésére az LG tűéles, 4K fel­bontású óriáskijelzőket szerelt fel, így mostantól ezek mutatják az induló és érkező járatokat. A kijelzők a korábbi­nál sokkal több információt képesek megjeleníteni, így segítik a terminá­lon való tájékozódást, például, ha az adott járat check-in pultja a másik ter­minálon található. A Budapest Airport egyből a jelenleg elérhető legjobb, csúcstechnológiás kijelzőkre váltott: 4K felbontást tudó, megbízható LCD panelek mutatják az induló és az érkező járatokat. A járat­információ grafikai megjelenítéséhez több külföldi példát megvizsgáltak a repülőtér szakemberei és számos tesz­tet elvégeztek, hogy az utasok tájéko­zódását a lehető legjobban szolgálják az új kijelzők.

Európa legnagyobb LCD fala

Az indulási csarnokban az A és a B ol­dalon is egy közel 11 méter széles és 4 méter magas LCD fal fogadja az utaso­kat. Ez a méret jelenleg európai rekor­der – legalábbis ezzel a technológiával még nem épült ennél nagyobb kijel­ző a kontinensen. A gigantikus mére­tű fal mindkét indulási csarnokban 36 darab, egyenként 55 colos panelből áll. Az összeillesztésük alig látható, kö­szönhetően a mindössze 0,8 mm-es kávának. Az óriáskijelzőn megjelení­tett tartalmat egy különösen erős és üzembiztos vezérlés adja.

Az érkezési szinten a hely adottsága­inak megfelelően kisebb, de szintén impozáns kijelzők kerültek a lapozós táblák helyére: mindkét oldalon 5-5 darab 75 colos 4K-s kijelzőn nézhetik a várakozók az érkező járatok adatait.

Hardy Mihály, a Budapest Airport Zrt. kommunikációs igazgatója a projekt­tel kapcsolatban elmondta: „Az elmúlt négy év során a Liszt Ferenc Nemzet­közi Repülőtér utasforgalmának növe­kedése minden évben kétszámjegyű volt. Ez a növekedés azt eredményezi, hogy az idei évben elérjük a 15 milliós éves utasforgalmat, amely már meg­haladja Magyarország 10 milliós né­pességét. Az egyik helységünk, ahol régi, már-már muzeális felszerelése­ket használtunk, az indulási csarnoka­inkban működő járatinformációs táb­lák voltak. Amikor elhatároztuk, hogy lecseréljük ezeket a berendezéseket, akkor a legjobb megoldást akartuk ki­választani, amely nem csupán 2-3 éves távlatban képes kiszolgálni utasainkat, de akár a következő tíz, vagy 15 évben is. Az új kijelzők nagy előnye, hogy na­gyon keskeny felépítésűek. A 4K fel­bontásnak köszönhetően nem csupán járatinformációkat, de szolgálati közle­ményeket tartalmazó és utas informá­ciós video üzeneteket is képesek va­gyunk megjeleníteni rajtuk, ezáltal is kiterjesztve az utazási élményt.”

„A járatinformációs kijelző a repü­lőtérre érkező utasok, vagy utasok­ra várakozók számára az első számú tájékozódási pontot jelenti, így min­dent megtettünk, hogy az új tech­nológia bevezetésével letisztultabb, könnyebben értelmezhető legyen a megjelenített információ – mondta el Horváth Attila, a Budapest Airport IT vezetője. Hozzátette: „a korábbinál ráadásul több adatot is meg tudunk jeleníteni, hiszen az utas azt is rögtön látja, hogy a járatához tartozó check-in pult melyik oldalon található. A projekt kivitelezése nagy kihívás volt, hiszen csak az éjjeli órákban végezhettük a szerelési munkákat. Olyan kijelzőket kerestünk, amelyek 0-24 órás folyamatos működésre al­kalmasak – a kijelzőket nem kap­csoljuk le, hiszen a reptér soha sem alszik. Számunkra kiemelten fontos volt, hogy a kijelzők tartalma minél nagyobb betekintési szögből látha­tó legyen, illetve a rá vetülő fényt ne tükrözze vissza. Ezen elvárásaink ab­szolút teljesültek az új kijelzőkkel.”

A legendás lapozós táblákat a Buda­pest Airport értékmentő módon sze­relte le és tárolja, később akár mú­zeumi gyűjteményben is feltűnhet egy-egy darab.

Az LG Videofal megoldásairól

Az LG szinte átmenet nélkül illeszke­dő videofal-megoldásaival többféle formátumú megjelenítő alakítható ki. Könnyedén bővíthető, így vonzó lát­ványosságot hozhatunk létre általuk.

Ilyen videofal megoldás például a VL5B Sorozat, az alábbi jellemzőkkel:

Rendkívül vékony szegély – A rendkí­vül vékony szegélyű videofal vizuáli­san lenyűgöző digitális fallá áll össze, amely könnyen telepíthető, karban­tartható és kezelhető. (Szegélytől sze­gélyig 3,5 mm távolság)

  • Nagy betekintési szög – Az IPS pa­nel technológia a folyadékkristályos kijelző fejlettebb vezérlését jelenti. Ennek eredményeként a felhaszná­lók gyakorlatilag bármilyen szögből láthatják a képernyőt.
  • Stabil panel – Az IPS-kijelzők folya­dékkristályos szerkezetének köszön­hetően a képernyő megérintésekor a gyors helyreállás miatt nem lép fel villogás, illetve tovagyűrűző hatás.
  • SuperSign W a tartalomkezelésért Rugalmas tartalomszerkesztés kü­lönböző elrendezésekben szabályos és szabálytalan videofal-elrendezéseknél, gyorsan és költséghatékonyan, anélkül, hogy drága videofal-konzol használatára lenne szükség.

Az LG 55SVH7E professzionális kijelzői szintén alkalmasak videofal megoldá­sokhoz.

A 2019-es ISE kiállításon az LG egy 0,44 mm vékony, keret nélküli videofalat is bemutatott, amely tökéletes színpon­tossága révén életteli és dinamikus ké­peket jelenít meg, bármilyen betekin­tési szög esetén is torzításmentesen. Az LG szabadalmazott webOS 3.0 ope­rációs rendszerével a tartalmak létreho­zása és kezelése is gyors és egyszerű. A kijelzők szegélye mindössze 0.44 mm, amely majdnem olyan vékony, mint egy 0,4 mm-es golyóstollal rajzolt vo­nal. Az összeillesztett kijelzők szegélytől szegélyig távolsága pedig mindössze 0.88 mm, amely majdnem olyan vé­kony, mint egy hitelkártya (0.8 mm).

Ez a kijelzőmegoldás ideális az olyan helyszínekre – például irányítótermek­be, előadókba vagy bevásárlóközpon­tokba – ahol többképernyős kialakí­tásra van szükség.

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display