A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Heimtextil – 2020. január 7-10.

A Heimtextil kiállításról helyszíni beszámolónkat facebook oldalunkon követhetik nyomon: https://www.facebook.com/SignAndDisplayMagazin/

Növekvő területen a nyomtatási és feldolgozási megoldások

Hatékonyabb, digitálisabb, kreatívabb: a 2020. január 7-10. között megrendezésre kerülő frankfurti Heimtextil szakmai kiállításon a textilipari gépek még nagyobb választékát mutat­ják be, és megnövelik a kiállítás textil technológiákat bemutató szekciójának területét.

A digitális forradalom napjaink­ban alapvető változásokat ered­ményez a lakástextíliák gyártási és feldolgozási területén. Mindezen folyamatok kulcs szavai az Ipar 4.0 és a digitalizáció, a személyre szabott termékek, automatizáció, tanuló gé­pek, nagy adatmennyiség, önirányító gyártási rendszerek és digitális nyom­tatás mellett. A következő Heimtextil szakmai kiállítás kiemeli majd a jelen­legi technológiai fejlesztések által az iparág számára kínált lehetőségeket, illetve legújabb termékeket.

A megnövelt technológiai kínálat­tal együtt a Heimtextil kiállításon új nevet kap a termelő gépek szekció­ja és „Textil technológiák” néven lesz megtalálható a 3.0 csarnokban a „Di­gitális nyomtatási technológiák” és „Textil feldolgozás” kiállítási temati­kákkal, ahol a holnap textil technoló­giái kerülnek bemutatásra – digitális nyomdagépek, szoftverek és a textil feldolgozáshoz szükséges gépek ki­egészítőinek formájában.

„A megnövelt kiállítási szekcióval to­vább fejlesztjük az elérhető lehetősé­geket és az iparágból érkező látoga­tók számára kínált információkat. Az alapanyagokon és designokon kívül itt megtalálhatják a legújabb tech­nológiákat, illetve a hozzájuk kap­csolódó kiegészítő eszközöket vezető nemzetközi gyártóktól – mindezt egy helyen.” – mondta Olaf Schmidt, a Franfkurti Vásárközpont Textil és Tex­til Technológiákért felelős alelnöke.

A „Digitális nyomtatási technológiák” szekciójában a HP németországi kép­viselete, a portugál Mtex Solutions, illetve az Aleph, Fotoba Internatio­nal, MS Printing Solutions, illetve a Sublitex szintén kiállítanak majd.

A „Textil feldolgozás” területén meg­található textil megmunkáló gépek területét szintén tovább bővítik a kö­vetkező Heimtextilen. Az új kiállítók között megtalálhatjuk majd Törökor­szágból a Demsan Tekstil Makine és Tunca Teknik cégeket, az amerikai-egyesült államokból a Joos varrógé­peket, Olaszországból a Monti Anto­nio-t, Hollandiából pedig a Neenah Coldenhove és Wybenga márkákat. A Wybenga a függönyök és sötétítők gyártásának teljes folyamatához szük­séges gépeket mutatja be. Az osztrák J. Zimmer Maschinenbau és a német ZSK kötőgép gyártó szintén bemu­tatják legújabb termékeiket. A ZSK a Heimtextil kiállításon leginkább az egyedi és személyre szabott termé­kek iránti trendekre koncentrál majd. Mindezek mellett bemutatásra kerül­nek a több tűvel felszerelt legújabb hímzőgépek is. Az új gépek sokkal hatékonyabbá teszik a jelenlegi mun­kafolyamatot, ami által az értékesítési csatornák optimalizálása is lehetővé válik az online rendelés segítségével.

Új kiállítási elem: Textil technoló­giai beszélgetések

A szakmai szervezetekkel és intéze­tekkel együttműködve, a kiállítás te­rületén látogathatják meg azokat a szakmai előadásokat, amelyek a ki­állítás mind a négy napján kerülnek megrendezésre. 2020. január 9-én 8.45-10 óra között szakmai reggelire hívják a látogatókat, mely esemény kifejezett célja a hálózatépítés.

A digitalizáció lesz a témája az aláb­bi előadásoknak: Bastian Baesch az okos otthonok digitalizációjáról, és az új textilek e téren kínálkozó le­hetőségeiről beszél majd. Frederik Cloppenburg arról beszél majd, hogy a nagy adatmennyiség miként vá­lik nagy üzletté. Frizzi Seltmann pe­dig az emberek és robotok közöt­ti együttműködést fogja elemezni a textil gyártás területén.

A Heimtextil vásárral kapcsolatban további információ található az aláb­bi elérhetőségeken:

www.heimtextil.messefrankfurt.com

Hivatalos hazai képviselet:

BD-Expo Kft.

Kontaktszemély: Cseh Erzsébet
Telefon: +36-1-346-0273
E-mail: cseh@bdexpo.hu

Sign

A Heimtextil kiállításról helyszíni beszámolónkat facebook oldalunkon követhetik nyomon: https://www.facebook.com/SignAndDisplayMagazin/

További cikkünk a kiállításról: https://www.signanddisplay.hu/heimtextil-2020/ 

- Hirdetés -

Sign&Display