A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

EuroShop Düsseldorf – 2020. február 16-18.

EuroShop Düsseldorf – a huszadik 2020-ban

1966 óta az EuroShop kiállításon minden megtekinthető, ami az üzletek, boltok, áruházak berendezésében fontos fej­lesztés. 2020. február 16-20. között nyolc dimenzióba kate­gorizálva ismerkedhetünk meg a kiskereskedelem fejlesztési területeivel, vásári látogatásunkat pedig egy jól átlátható applikációval tervezhetjük meg.

Az EuroShop 2020, a világ első­számú kereskedelmi szakvására éppolyan jövő orientált, mint a kiskereskedelmi iparág – kifejezetten a világ kiskereskedelmére összponto­sító innovációs platform, vitafórum és a kreatív ötletek sziporkázó tárháza.

Huszadik megrendezése alkalmából az EuroShop minden eddiginél élén­kebb kiállítói érdeklődésnek örvend, ezért a düsseldorfi szakvásár rendezői joggal számíthatnak arra, hogy a szak­vásár mutatói elérik a 2017-es rekordot is. Az előző szakvásáron 127.598 négy­zetméternyi nettó kiállítási területen 2.368 kiállító vett részt a világ 61 or­szágából. A Rajna-parti seregszemlére mintegy 114.000 szakmai látogató ér­kezett a világ öt földrészéről.

Több látványos élő bemutató, éle­sebb dramaturgia, még több érze­lem és pontosabb igazodás a vásár­lók kívánságaihoz – ezt kell kínálni a kereskedelemben és ez az, amit az EuroShop már megvalósított. Az él­mények nyolc dimenziójával a lá­togatók igényeihez igazodó kínála­ti struktúrát, és az egyes dimenziók közötti rugalmas keretet és hatalmas mozgásteret kínál a seregszemle. A szakemberek azt keresik, mely tren­dek határozzák meg a világ kiskeres­kedelmét a jövőben, és melyek az innovatív termékek. Az EuroShop ki­állításon az élmények nyolc dimen­ziója a következő: üzletberendezés és üzletdizájn, vizuális eladás-ösz­tönzés, kiskereskedelmi marketing, világítástechnika, kiskereskedelmi technológia, élelmiszer-technológia, energia-gazdálkodás, vásár- és ren­dezvény-marketing, vendéglátó szol­gáltatási berendezések.

Az EuroShop 2020 mind a nyolc téma­körében kiemelkedően jók a foglalási adatok, de ezen belül is mindenek­előtt a kiskereskedelmi technológia, a hűtés és energia-gazdálkodás, va­lamint az üzletberendezés és üzletdi­zájn területe tud robbanásszerű fej­lődést felmutatni. De lássuk néhány szóban, mire is számíthatunk az adott tematikák kiállítási szekcióiban:

Üzletberendezések

Építészeti megoldások, üzletbelső tervezés, alapanyagok és felületek, rögzítőelemek és eszközök.

Tapasztaljuk meg az egyedi koncep­ciók meggyőző esztétikáját. A leg­újabb trendek, nemzetközi tervezők, rendhagyó design megoldások, fenn­tartható inspirációk. Néhány a fonto­sabb kiállítók közül:

Aichinger, Cefla, Costa, Mago, D’art Design, Eden Industries, Egger, Elea, Forbo, Média 6, Otto Kind, Pfleiderer, Wanzl

Vizuális eladás-ösztönzés

Kirakati babáktól egészen a kirakati üvegfelületek dekorációjáig. A kreatív termékbemutatás intenzitása. A te­kintetet megragadó, átformálódó al­kotások, digitális interakciók, innova­tív megoldások, hosszantartó hatású effektek. Főbb kiállítók:

ABC, Atrezzo, bambola, Brands Euro­pe, Seven Continents Cooperation, SFD, Visual Retailing.

Világítástechnika

A különleges világítási effektek elbű­völő hatása. Hatásos kiemelés fény­hatásokkal, világítás irányítás, briliáns ötletek a nagyobb hatékonyság érde­kében. Kiállítók:

Bäro, RD Leuchten, Imoon, Hera, L&S Italia, LTS, Ledxon,.

Kiskereskedelmi marketing

Ez az a terület, ahol szerepet kapnak a signage termékek, a displayek és a kültéri kommunikációs eszközök! 360 fokos kommunikáció, amely a vásárló minden érzékszervére hatással van. Kreatív intelligencia. Vásárló-centri­kus koncepciók. Meglepő megoldá­sok – mindez a siker érdekében. Fon­tosabb kiállítók:

Autentica, HL Display, Jansen Display, Joalpe, Kendu, Kürten & Lechner, Moss, M&T, Oechsle, Ores, POPAI/Shop, POS Tuning, RTC Europe, Scanblue, Sitour, VKF Renzel.

Kiskereskedelmi technológia (EuroCIS)

Az iparág dinamikus innovációjának motorja a legmodernebb technológiai megoldásokkal. A legújabb trendek – mindezt nemzetközi szinten. A jövőbe tekintő, bámulatos perspektívák. Főbb területek a kiskereskedelmi szoftve­rek, POS technológia, mobil megoldá­sok, eKereskedelem és fizetési rend­szerek. A legfontosabb márkák:

Bizerba, Checkpoint, Diebold Nixdorf, Digi, EPSON, Glory Global Solutions, HP, IBM, Ingenico, Mettler-Toledo, Mic­rosoft, Toshiba Global Commerce Solutions.

Hűtéstechnika és energia-gazdál­kodás

Ha csak a nemrég lezajlott ENSZ klí­macsúcsra gondolunk, akkor is lát­juk, mennyire fontos témakör az ener­giagazdálkodás. Ezen a területen a hatékonyságot fokozó legújabb öt­letek állnak. Hűtőrendszer és épület üzemeltetés a keresztmetszete az áruk megfelelő és hatékony kihelyezésének. Milyen mértékűen fog a jövő hűtőbe­rendezése teljesíteni? Miként kezelik az energiaforrásokat a jövőben? Többek között ezekre a kérdésekre találunk vá­laszt az alábbi kiállítók standjain:

Hauser, ISA, JBG-2, Kaplanlar, Nurdil, Pastorfrigor, Tekso Teknik Sogutma, Schott, Viessmann.

Food szerviz berendezései

A kiskereskedelem aktuális megatrend­je: a vásárlókból vendégek lesznek, az egyszerű bolti kiszolgálás pedig gaszt­ronómiává avanzsál, amint az látható az áruházakban, a benzinkutak üzlete­iben (Például Palágyi Eszter szendvics kreációi az OMV benzinkutaknál). Az ét­termek pedig tematizálódnak. Az áru­házakban gourmet szigeteket alakíta­nak ki, vagy éppen kóstolási pontokat – amelyek olyan új vásárlási élményt kínálnak, melynek köszönhetően hos­szú távon lojális vásárló válik belőlünk. Ebben a szekcióban bemutatásra ke­rülnek a legmodernebb gépek, design eszközök, technológiai megoldások az alábbi cégek standjain:

Polin, Rational, Salva Industrial, Self-Pan Codoni, Sinmagjo, Ubert, Unox, Wiesheu, Venix.

Vásár- és rendezvénytechnika

Az élő előadások lenyűgöző ereje és hatékonysága – üzlet és show business együttesen a teljes kreativitás jegyé­ben, mindezt természetesen profes­szionális megközelítésben. A kiállítási szekció témakörei a márkakommuni­káció, stand építés, kommunikációs de­sign, eseménytechnológia. A legismer­tebb kiállító cégek:

Aluvision, Damböck, beMatrix, Burkhardt Leitner, Expo Supply, Famab, Fair­net, Gilnhammer, Hestex, Holtmann.

Az EuroShop kísérő rendezvényei között számos különbemutatót ta­lálunk. Ilyen például a POPAI Village, az Ecopark, a Designers Village és az Italian Lighting Lounge. Ezen túl­menően az EuroShop gyakorlatias előadásokat kínál a rangos résztve­vőket felsorakoztató színpadokon a következő témákról: üzletdizájn, kis­kereskedelmi technológia, többcsa­tornás értékesítés, kiskereskedelmi marketing, energia-gazdálkodás, kis­kereskedelmi dizájnerek, induló vál­lalkozások, valamint vásári és ren­dezvény-szolgáltatások. A szakvásári belépővel, további külön bejelentke­zés nélkül látogatható valamennyi különbemutató és előadás is.

Az új 1-es csarnokot is elfoglalja az EuroShop 2020

A Düsseldorfi Vásárváros új déli vá­sárkapuját hamarosan átadják. Ezzel együtt az 1-es csarnok újjáépítése is befejezéséhez közeledik, ezt a vásár­csarnokot már az EuroShop 2020 ke­retében is használni tudjuk. Az építési munkák keretében elbontották a ko­rábbi 1-es és 2-es csarnokot, a helyük­re pedig egy rendkívül modern épület került. Az új csarnok főbb paraméterei: hossza 158 méter, szélessége 77 mé­ter, az alapterülete pedig meghaladja a 12.000 négyzetmétert. A bejárás hat kapun át lehetséges, a kiállítók számára pedig nagyon kedvező standépítés fel­tételeket biztosítanak.

A vásárlátogatók kényelmére a csar­nokot az első emeleten híd kapcsol­ja össze a CCD Süd Déli Kongresszusi Központtal. A 3-as és 4-es vásárcsar­nokhoz vezető közvetlen csatlakozás mellett a déli vásárkaputól sugárút vezet a vásárváros további részeihez. A Messe Düsseldorf vásártársaság ez­zel jelentősen bővíti a csarnok hasz­nálati lehetőségeit, egyúttal pedig rugalmasabbá teszi a kialakítást. Az új csarnok már idén ősszel bemutatko­zik, 2019. szeptemberétől veszik elő­ször használatba.

Az EuroShop 2020 szakvásár 2020. feb­ruár 16-20-ig, csütörtöktől vasárnapig várja a szakmai látogatókat, minden vá­sárnapon 10.00 és 18.00 óra között. Az egy napra érvényes belépő ára 80 euró (online elővételben/elektronikus belé­pőként 60 euró), a két napra érvényes belépő 120 euró (online elővételben 100 euró), az összes vásárnapra érvé­nyes bérlet pedig 180 euró (online elő­vételben 150 euró). A vásári belépőkkel további díjfizetés nélkül lehet igénybe venni az EuroShop-ra utazáshoz és a visszautazáshoz a VRR közlekedési esz­közeit (Rajna-Ruhr Közlekedési Szövet­ség). www.euroshop.de

Látogassa meg az EuroShop online fo­lyóiratát, amely az év 365 napján hírek­kel, interjúkkal, beszámolókkal, szakcik­kekkel, tanulmányokkal, képanyaggal és videókkal szolgál a nemzetközi kis­kereskedelem világát foglalkoztató té­mákról és trendekről a mag.euroshop.de webcímen. Sign

További cikkünk a kiállításról:
https://www.signanddisplay.hu/euroshop-2020-dusseldorfban/

- Hirdetés -

Sign&Display