A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Eseményekben gazdag év a nyomdászok számára

25. alkalommal rendezték meg a nagysikerű Flexo szimpóziumot. Ezen jubileumi évforduló egybeesik a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület (PNYME) 75 éves fennállásával is. A résztvevőket a megszokott módon, színes szakmai programmal, illetve a kulisszák mögé betekintő üzemlátogatással várták. Az idei évben a FLEXO SYMP házigazdái a CNI Kft. és a Taghleef Industries Kft. voltak, így a fókuszba a kiemelt nyomdai alapanyagok és a BOPP fóliák kerültek. Nemcsak a szakmát érintő kérdésekről hallhattak előadásokat a résztvevők, hanem a vezetéssel, valamint a vállalat növekedésével kapcsolatos témákat is érintették. Emellett többek között a flexó­piac egyik meghatározó termékéről, a címkékről, továbbá a szakmai események területén kiemelkedő szereppel bíró Interpack 2023 kiállításról is hallhattak előadást a résztvevők. A rendezvény helyszíne a Tisia Hotel&Spa**** Superior hotel volt.

„A 2022-ben megrendezett FLEXO SYMP szakmai ese­ményünk kapcsán rengeteg visszajelzést kaptunk” – mondja Tóth Gábor, a PNYME ügyvezető igazgatója. „Ekkor a szintén tartalomdús konferencianapot köve­tően a Mondi Szada Kft. és a Schawk Hungary Kft. üze­meibe látogattunk el. Erre építve tudjuk fenntartani azt a szakmai színvonalat, amelynek köszönhetően a flexópiac szereplői bővíthetik tudásukat.”

TÖBBSZÖRÖS JUBILEUM

A nagy múltra visszatekintő FLEXO SYMP az idei évben 25. alkalommal került megrendezésre. A PNYME 2023- ban ünnepli fennállásának 75. évét, amelyhez kapcso­lódóan további aktivitásokkal készül az egyesület. Az őszi időszakban egy szakmai rendezvény keretében találkozhatnak újra az iparág résztvevői. Továbbá egy jubileumi mű kiadásával fog a szervezet megemlékez­ni az elmúlt 75 év történéseiről.

Emellett a nyomdaipart meghatározó fontos évszám az 1473. Ugyanis ekkor adták ki tízhónapos munkát követően a Chronica Hungarorum, azaz A magyarok krónikája című művet, amely Hess András budai mű­helyéből került ki, mint a nyomda első terméke, de egyben az első Magyarországon nyomtatott könyv is. A PNYME az 550 éves jubileumnak is kitüntetett figyel­met szentel, ugyanis az egyesület számára kiemelten fontos, hogy a szakmai örökséget védje és megőrizze az utókor számára.

VÁROS ERŐS JÖVŐKÉPPEL

„Tiszaújváros Magyarország egyik különleges települé­se” – mondja Dr. Fülöp György, a város polgármeste­re. „A jellegzetességének az alapja, hogy a semmiből jött létre, s múltja csupán 57 évre nyúlik vissza. Az ide települő emberek azért érkeztek a szélrózsa minden irányából, mert itt volt biztos munkalehetőség. Ennek köszönhetően fejlődött az ipar, és a mai napig fontos fejlesztések történnek. Óriási, Közép-Európa egyik legnagyobb vegyipari beruházása zajlik városunkban, hiszen itt épül a MOL poliol gyára. Emellett Tiszaújvá­ros kiemelten fontos vállalatai a CNI Kft. és a Taghleef Industries Kft.” KOMOLY SZAKMAI PROGRAM

A 2023-as FLEXO SYMP széles szakmai programmal várta a részvevőit, amelyen nemcsak a flexónyomta­tással kapcsolatos kérdéseket vitatták meg, hanem a vállalatépítés és -vezetés fortélyairól is szó esett.

A rendezvény fő szponzora a Tesa Tape Kft. volt, így többek között a ragasztás komplex folyamataira is rávilágítottak az eseményen. Jantay Zoltán, a vállalat szakembere előadásában kifejtette:

„A legnagyobb probléma a ragasztótermékekkel az szokott lenni, hogy nem ragadnak. A Tesa többféle ra­gasztási megoldással dolgozik annak érdekében, hogy a várt eredményt elérjék a felhasználók. Használunk nyers gumit – amiről senki sem gondolná, hogy ra­gad. Továbbá alkalmazunk akril- és szilikonragasztót is. A ragasztás valójában összetett folyamat, mivel egy ilyen műveletnek számos tényezője van, mint például a ragasztó minősége, a felület érdessége, tisztasága, anyaga. A legkomolyabb nehézségek a ragasztó és a ragasztott felület találkozásakor történnek.”

A flexó-szakemberek számára kiemelten fontos ren­dezvény lesz a május 4. és 10. között tartandó Inter­pack kiállítás. Máté Szilvia, a BD-expo Kft. ügyvezető igazgatója előadásában többek között felsorolta a szakvásáron megtalálható tematikákat: „Gépgyár­tás, körforgásos gazdaság, erőforrás-menedzsment, digitális technológia, csomagolóipar és gyakorlatilag minden gazdasági-technológiai terület meg fog jelen­ni. 2010-ben indult egy kezdeményezés, amely a túlné­pesedés kérdéseire keresi a választ. Egy demográfi­ai jóslat szerint 2050-re már 9 milliárdra növekedhet a Föld lakossága. Ez az előrejelzés nem tűnik teljesen valótlannak, mivel 2023-ban már közel 8 milliárdan élnek a bolygónkon, a fő kérdés azonban 2010-ben is az volt, hogy a Föld képes-e eltartani 8-9 milliárd embert. A kezdeményezés az ENSZ élelmezésügyi világszervezetével együttműködve indult el, s az In­terpack is bekapcsolódott ebbe. A legfőbb problémát az jelenti, hogy a megtermelt élelmiszer 30 százaléka hulladékot képez, és nem használjuk fel. Az élelmi­szerpazarlás elleni küzdelem jelei már Magyarorszá­gon is megtalálhatók. Az Interpack nélkülözhetetlen szerepét abban látom, hogy a technológiai és ipari szereplőknél van a szükséges logisztikai és ipari tudás ahhoz, hogy érdemben tegyenek a helyzet javítása érdekében, az Interpack pedig egyfajta közvetítőként juttatja el a nyilvánossághoz és a szakemberekhez a megfelelő technológiai vívmányokat.”

BETEKINTÉS A KULISSZÁK MÖGÉ

A FLEXO SYMP házigazdái a CNI Kft. és a Taghleef In­dustries Kft. voltak, a rendezvény második napján e két vállalat üzemeibe látogathattak el a résztvevők.

A CNI Kft. 2005 óta foglalkozik nyomdai segédanyagok­kal, magas színvonalú termékeket biztosít a partnerei számára. Széles termékportfólióval rendelkezik a de­kortól a flexibilis csomagolásig. Az igazán nagy verse­nyelőnye a raktárkészletében rejlik, regionális szinten is kiemelkedő kapacitással rendelkezik, ami a mobili­tásuk kulcsa. Míg a nagyobb vállalatok csak hosszabb átfutási idővel tudják vállalni egyes termékek szállítá­sát, addig ez náluk néhány napra redukálódik. S ami­ben még kiemelkedik a nyomdaipari segédanyagok piacán, az a kutatás-fejlesztési laboratóriumuk, amely elősegíti, hogy a partnereiket a lehető legmodernebb anyagokkal szolgálja ki.

A fejlesztési folyamat a partner bevonásával zajlik, aki elküldi a projektet a CNI részére. A laboratóriumukban kifejlesztik a terméket 95-97 százalékig, majd elvégzik az ügyfél szimulált környezetében a teszteket, lefuttat­ják a biztonsági nyomtatást, és amennyiben kiváló mű­ködést eredményez, akkor kezdődhet meg a gyártása.

A Taghleef Industries Kft. egy magyar gyártóvállalat, amely műanyag csomagolóeszközök előállításával fog­lalkozik. A 2008-ban alapított cég a Taghleef Industries Group része, amelynek a székhelye az Egyesült Arab Emírségekben, Dubaiban található. A vállalat a biaxi­álisan orientált polipropilén fóliák (BoPP), öntött po­lipropilén fóliák (CPP), biaxiálisan orientált polimájsav és biológiailag lebomló fóliák (BoPLA) egyik legnagyobb globális gyártója, amely több mint 500 000 tonna stan­dard és speciális fóliagyártási kapacitással rendelkezik.

Némethi Botond, Print&Packtech magazin

- Hirdetés -

Sign&Display