A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Display helyett csomagolás

Az elmúlt év nagy változást hozott a reklámeszközgyártás piacán. A koronavírus-járvány megjelenésével komplett iparágak – pl. turizmus és rendezvényszervezés – kényszerültek leállásra, ami a legtöbb reklámeszközgyártó cég megrendeléseinek drasztikus csökkenését jelentette.

Ez a fajta gyors változás azokat a gyártókat érintette legkevésbé, akik az előremenekülés stratégiájával, a gépparkjuk kapacitásainak megfelelően átálltak olyan termékek gyártására, amelyek iránt hirtelen hatalmas kereslet keletkezett. A kiesett megrendelések helyett – gépparktól függően – a korábban kizárólag a sign és display területen működő cégek a járványhoz kapcso­lódó termékeket, egészségügyi eszközöket, padlómat­ricákat, távolságtartásra figyelmeztető táblákat, plexi elválasztókat, majd az e-kereskedelem fellendülésével kartondobozokat kezdtek gyártani. Sok vállalkozásnak azonban így is jóval kevesebb lett a megrendelése. Cik­künkben körbejárjuk, hogy hogyan lehet(ett) a kiesést pótolni, a gyors változásra reagálni.

A járvány hatására visszaszorult a POS termékek iránti igény, így az iparág résztvevői kénytelenek voltak bő­víteni portfóliójukat. A reklámeszközgyártásban gya­korta alkalmazott digitális kivágóasztalok új szerephez juthattak, és a változó keresletre gyorsan reagálni tudó vállalkozások a meglévő berendezésükkel és késeszkö­zeikkel korábban nem gyártott termékek előállításával tudtak alkalmazkodni a folyamatosan változó körül­ményekhez. Az e-kereskedelem a járvány hatására soha nem látott mértékben indult növekedésnek.

A boltok bezárásával, a személyes vásárlás visszaszo­rulásával előretört az online kereskedelemhez kapcso­lódó csomagolóanyagok iránti igény. Ügyesen tudtaktehát reagálni erre azok a cégek, melyek berendezései között megtalálhatók a multifunkcionális digitális utó­munkagépek, mivel ezek a gyártók nem csak sign- és display-ipari megbízásokat, hanem kis- és akár közép­szériás doboz- vagy egyéb csomagolóipari gyártási fel­adatokat is el tudtak vállalni.

A reklámeszközgyártók körében széleskörűen ismert és display-tervezéshez használt ArtiosCAD rendkívü­li előnyhöz juttatta azokat a cégeket, akik korábban már alkalmazták ezt a szoftvert. Azok a vállalkozások, amelyek korábban display-tervezéshez az ArtiosCAD-et használták, szinte egy kattintással, könnyedén tudtak áttérni a doboztervezésre, akár szabvány, akár egye­di doboztervekre volt szükség. A program felépítésé­ből adódóan maximális biztonsággal kezdhettek bele ebbe az új feladatba, hiszen a szoftver mind az anyag­minőség, mind a vastagság tekintetében pontos struk­turális tervet ad a gyártáshoz.

A bekövetkezett változások hatására ugyanakkor meg­növekedett az igény a virtuális valóságban készített 3D-s csomagolástervek iránt is. Az ArtiosCAD-et ki­egészítve a Studio szoftverrel még professzionálisabbá válhatunk, akár speciális felületkezeléseket is megjele­níthetünk vele. Ezek a szoftverek – különösen a ho­me-office időszakában – nagymértékben megkön­nyítették az ügyfelekkel az egyeztetést, hiszen fizikai érintkezés nélkül ellenőrizhették a prototípusokat. Ez a jövőben még általánosabbá válhat, és nemcsak a gyor­sabb, illetve költséghatékonyabb termelés miatt, ha­nem mert „zöldebb”, környezetkímélőbb megoldás is.

Szoftver- vagy hardverberuházáskor nagyon fontos szempont, hogy a vállalkozás előre tekintsen. A piaci versenyképesség kulcsa a hatékonyság és kiváló mi­nőségű termékek előállítása, amit egy vállalat legkön­nyebben jó minőségű kivágóasztalokkal és modern szoftvermegoldásokkal érhet el, bár ezek gyakran ko­moly anyagi ráfordítást jelentenek. A kiváló minőségű szoftver- vagy hardvermegoldások melletti döntés már csak azért is fontos, mert ezek képesek a vállalkozás­nak rugalmasságot adni és a piaci folyamatokhoz való alkalmazkodást segíteni, ami az elmúlt év tapasztalatai alapján a legfontosabb a működés fenntartásának ér­dekében.

A partners Kft. olyan komplett megoldásokat nyújt ügyfelei számára, amelyekkel könnyen végrehajthatja az előkészítési munkákat, az ügyfél-jóváhagyásokat, vagy egy Kongsberg digitális kivágóasztallal kiegészítve egy teljes digitális, kis példányszámú vagy on-demand gyár­tósort hozhat létre.

Kérjen ajánlatot weboldalunkon keresztül: www.partners.hu

- Hirdetés -

Sign&Display