A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Design for Good – A környezet jövőjének tervezése

Az ember természeti világra gyakorolt hatása vitathatatlanul korunk egyik legégetőbb kérdése. Egyre fonto­sabb, hogy az egyének, a vállalkozások és a kormányok megértsék, hogyan tehetnek pozitív lépéseket a környe­zet érdekében – írja blogjában az Antalis.

Ez alól a tervezők sem kivételek és ha jobban megnéz­zük ismét láthatjuk, hogyan lehet a dizájnt jóra hasz­nálni. A közszolgálati kampányoktól az inspiráló me­sekönyvekig egyre több tervező használja tehetségét arra, hogy felhívja a figyelmet a környezetre és megol­dást kínáljon a környezet számára. Nézzünk példákat a tervezésekre, amelyek rávilágítanak a környezetvé­delmi kérdésekre! Ezek a kreatív projektek bemutatják, hogy a dizájn nagy hatással lehet arra, hogy az embe­rek hogyan viszonyulnak a környezethez. A mai szép dizájnok segíthetnek egy szebb világhoz vezetni.

RYMAN ECO BETŰTÍPUS

Az ökológiát és a tervezést alapul véve Dan Rhatigan a Monotype Type igazgatója Grey Londonnal együtt­működve kívánja környezetbarátabbá tenni a nyoma­tokat. Míg a papírban ökológiai trendeket láttunk, ők más irányt vettek és a tipográfiai elemekre kezdtek el összpontosítani. Céljuk az volt, hogy megalkossák a világ legszebb és legfenntarthatóbb betűtípusát. Lét­rehozták a Ryman Eco környezetvédelmi szempontból fenntartható betűtípust, amelyet az Egyesült Királyság irodaszer- kereskedője, a Ryman indított el és átlago­san 33 százalékkal kevesebb tintafelhasználásra van szükség hozzá, mint a szokványos betűtípusoknál. Képzelje el, hogy egy ilyen megoldással mennyi tintát és energiát spórolhat meg globális szinten. Ráadásul a Ryman Eco betűtípus nem csak ökológiailag előrelá­tó, hanem gyönyörű is, emlékeztetve bennünket arra, hogy nem kell kompromisszumot kötnünk a szépség terén, ha jót akarunk tervezni.

 

SZUPERHŐS ÉN

Sok fiatal elme már most is a környezet jövőjére össz­pontosít, és nem szabad alábecsülni azon képessége­iket, hogy többre tudnak inspirálni bennünket. Git Yu, egy fiatal autista fiú Ázsiából, az egyik ilyen személy. Úgy gondolta, hogy a művészet egy olyan csatorna, mellyel kifejezheti az állatok iránti rajongását, és azt reméli, hogy az emberek kiveszik a részüket az állat­védelemmel kapcsolatos kérdésekben és teendőkben. Rajzain és történetmesélésén keresztül Git Yu „Super Hero Me- Hunt for Gold” című filmje egy fiú lehetetlen álmáról mesél, hogy életre keltse a kihalt állatokat. Fel­fedező útra indul a művészeten keresztül annak érde­kében, hogy megértse a biológiai sokféleséget.

Ennek az ötletes mesekönyvnek az oldalait hihetet­len tervezési együttműködés alkotta meg. Lee Wang Xiang művész mentorálásával Git Yu eredeti rajzokat készített, amelyeket a szingapúri Ono Creates kreatív ügynökség használt a kiadvány és a csomagolás meg­tervezéséhez. Az eredmény egy inspiráló mesekönyv, amely fontos tanulságokat oszt meg a környezet szempontjából. A Superhero Me bemutatja a kreatív együttműködés jótékony erejét és azt, hogy a művé­szetek hogyan hasznosíthatók kreatívan a társadalmi érdekérvényesítésre.

GYÜMÖLCSÖK & ZÖLDSÉGEK

Amikor az EU szigorú szabályozást kezdett bevezet­ni az élelmiszer- pazarlásra, az Intermarché felkérte a Mrcel Wolrdwide-ot, hogy alkosson egy kampányt a fogyasztók tökéletlen gyümölcsökről és zöldségekről alkotott elképzeléseinek megváltoztatására. Marcel reklámokat készített elbűvölő képekkel a Nevetséges burgonyáról, a Förtelmes narancsról, a Sikertelen cit­romról és sok másról, hogy megünnepeljék szépségü­ket. Eközben az Intermarché felvásárolta termelőitől azokat a termékeket, amelyeket általában kidobnak és 30 százalékos kedvezménnyel értékesítette. A kam­pány során az Intermarché üzleteinek forgalma 24 százalékkal, a gyümölcs és zöldségértékesítéseik 10 százalékkal nőttek, ami azt bizonyítja, hogy a környe­zetre gyakorolt pozitív hatás rendkívüli eredményeket képes elérni.

KOMPOSZTÁLUNK

Ahogy a hulladék lebomlik a szemétlerakókban, erős üvegházhatású metángázt bocsát ki, ami hozzájárul a globális felmelegedéshez. Ennek a problémának az egyik legjobb megoldása a komposztálás, amelya szerves hulladékot úgy hasznosítja újra, hogy az élelmiszertermeléshez szükséges talajt tápanyaggá alakítja át. Ennek lehetővé tételéhez elengedhetetlen a jó hulladékgazdálkodás. A Green Gorilla vezető sze­repet tölt be az új- zélandi Aucklandben. Azzal a szán­dékkal, hogy folytassák üzleti tevékenységüket és pozitív környezeti hatást gyakoroljanak, a Seachange tervezőstúdióval együtt dolgoztak márkaépítésükön és kommunikációjukon a We Compost (Komposztá­lunk) kampány érdekében.

A kampányhoz a Seachange mindenki számára elérhe­tő márkajelzést hozott létre, amely minden korosztály számára vonzó, kezdve az egyedi betűtípussal, ame­lyet a férgek ihlettek, akik a szerves hulladék lebontá­sával alapvető szerepet játszanak a komposztálásban. A modern és szórakoztató, azonnali elismerést jelen­tő dizájnokat a We Compost szemetestartók, pólók, névjegykártyák, plakátok és weboldalak használják. Minden kézzel fogható marketing termék önmagában komposztálható. A Seachange Green Gorilla We Com­post kezdeményezésére létrehozott branding célja, hogy a környezeti kihívások legyőzésébe és megoldá­sokra való törekvésbe további embereket kapcsoljon be, akik látják a dizájn és a kommunikáció pozitív hatá­sát és annak hajtóerejét.

FELBECSÜLHETETLEN CSAPDÁK

Az invazív oroszlánhal-fajok Dél-Amerika vizeiben egy­re nagyobb problémát jelentenek, nemcsak a helyi élő­világ, hanem a lokális halászok számára is. A problé­ma áthidalása érdekében a halászokat arra ösztönzik, hogy vadásszanak az oroszlánhalra, ugyanakkor ehhez drága fegyverekre lenne szükségük. Egy bogotai kre­atív ügynökség újrahasznosított anyagokból készített csapdatervet, amelyek két fő problémát oldottak meg: a megfizethetőséget és a biztonságot. A projekt életre keltésének érdekében illusztrált füzeteket készítettek, amelyeket a halászoknak osztottak szét. Ebben a fü­zetben bemutatták, hogy hogyan kell könnyen hozzá­férhető anyagokból elkészíteni a csapdákat.

Az invazív fajok elfogására szolgáló fegyverek költ­sége 96,4 százalékkal csökkent az újrahasznosított anyagokat használó, innovatív kialakításnak köszön­hetően. A halászok saját kezükkel is megépíthették őket csupán a füzetben bemutatott illusztrációk köve­tésével. A kampány megmutatja, hogy a dizájn segít­het az ökológia demokratikussá tételében, lehetővé téve a társadalmi és gazdasági szinten élők számára, hogy változást hozzanak.

antalis.hu

- Hirdetés -

Sign&Display