A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Canon – 300 eladott Colorado

A Canon máris több mint 300 dara­bot értékesített Océ Colorado 1640 tekercses szélesformátumú nyomta­tójából, amióta tavaly év végén meg­kezdte annak szállítását, a márka pe­dig kész egy új, nagyobb készülék megjelentetésére. Az 1,6 m nyomta­tási szélességű Colorado 1640 az első, amely a Canon UVgel technológiáját használja. A nyomtatót megvásárló cégeket leginkább annak sebessége és nyomtatási minősége győzte meg. Az új, 3,2 méter nyomtatási szélessé­g? Colorado várhatóan ez év végén, 2019 év eleji szállítással lesz elérhető.

A Canon 618 m2 méretű standja a cég eddigi legnagyobb FESPA megjele­nése volt, ahol az érdeklődők meg­ismerkedhettek az Océ Touchstone szoftverrel, amely látványos hatású, egyedi, többrétegű, nyomtatott fe­lületek gyártására képes nyomdai megoldás. A szoftver kiaknázza a síkágyas Océ Arizona 1200 és 2200 nyomtatók technológiájában rejlő lehetőségeket, amelyek alkalmazá­sával speciális exkluzív POS reklá­mok, csomagolóanyagok és beltéri dekorációs területeken alkalmazható különleges dombornyomású felüle­tek készíthetők.

Az Océ Touchstone rendkívül vál­tozatos texturált felületeket képes gyártani. Építészetben belső és kül­ső dekorációs elemeket, mint példá­ul kő, tégla, fa és csempe hatású 2,5 D-s nyomatok. A technológia lehető­vé teszi információs táblák készíté­sét, akár braille feliratokkal vagy esz­tétikus dombornyomott betűkkel. Síkágyas gépekkel dolgozó nyom­dákban rövid határidővel gyártandó csomagolásokat is képes kivitelezni.

A széles formátumú nyomdai termé­kek elállítói számára egyik legfon­tosabb kihívás a kapacitás növelése. A Canon idei standjának leglátványo­sabb eleme volt teljesen robotizált sík­ágyas nyomtatás–kivágás munkafo­lyamata, amelyben egy Océ Arizona 6170 XTS nyomdagépet az Océ ProCut vágóasztallal a Rolan Robotics együtt­működésével integrálta olyan hatéko­nyan, hogy megállás nélkül termelhet akár felügyelet nélkül is. Ez a megol­dás egyébként a Canon egyik ügyfelé­nél, a holland Van Vliet Printingnél re­mekül működik.

 

- Hirdetés -

Sign&Display