A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Bontsd le a piaci korlátokat!

Októberben exkluzív bemutató keretében ismerkedhettek meg a felhasználók a Canon OCÉ Colorado 1650 szélesformátumú nyomtatóval. És hogy a rendezvény szervezője és házigazdája miért az Eurojet Hungária volt? A válasz egyszerű: mostantól for­galmazásukban érhető el ez az új szélesformátumú nyomtató.

Mi a mai digitális nyomdák számá­ra legfontosabb kérdés?

Az október 9-én a Margit-szigeti Grand Hotelben rendezett bemutatót Kovács István, az Eurojet Hungária termékme­nedzsere nyitotta meg. Bevezetőjében elmondta, hogy felgyorsult világunk­ban a megrendelők a nyomdai ter­mékekhez is a lehető leggyorsabban akarnak hozzájutni, ez pedig sok eset­ben eredményez nyomtatási csúcso­kat – olyan hirtelen megnövekedett nyomdai megrendeléseket, amelyeket tervezni lehetetlen – mégis meg kell oldani, különben a vevő más szolgálta­tót keres.

E nyomtatási csúcsokra készülve a nyomdai szolgáltatók az alábbi tipikus elvárásokat támasztják:

  1. A nyomtatójuk óránként legalább 30-60 négyzetméter mennyiséget tudjon nyomtatni.
  2. Az elkészült nyomatoknak ne legyen szüksége további száradási időre – azonnal feldolgozhatók legyenek.
  3. Egy géppel több feladatot tudjanak ellátni. A termelő nyomtató pedig kis helyigényű legyen, hiszen a mai ma­gas ingatlan árak és bérleti díjak mel­lett fontos a meglévő üzemi méretek optimális kihasználása.
  4. A sign piac mai elvárásainak megfe­lelően számos különböző alapanyag feldolgozására legyen képes.
  5. A gép képes legyen fényes és matt nyomatok készítésére egyaránt. A több különféle funkció egy gép általi ellátása a szakképzett mun­kaerő hiánya miatt is fontos, hiszen így egyetlen operátor elegendő az adott termelő eszköz kezelésére.

Canon OCÉ Colorado 1650 – UV-gél nyomtató rugalmas tintakezelés­sel és matt/fényes nyomtatási lehetőséggel

Németh Henriett az Eurojet értékesí­tési tanácsadója az OCÉ Colorado által használt UV Gél festékekkel kapcsolat­ban kiemelte: „Fejlesztésük során há­rom technológia – az eco-solvent, az uv és a latex – legjobb tulajdonságait ötvözték, és az UV Gél festék mindeze­ket tartalmazva még rugalmasra is si­került, amely fontos tulajdonság textil vagy ponyva anyagokra való nyomta­tás esetén.”

Matt és fényes nyomat készítése egyet­len nyomtatóval, egyazon festék szet­tel – átállás nélkül? Hogy működik mindez?

Az Océ FLXfinish technológiának kö­szönhetően a fényes és a matt bevonat közül tinta vagy nyomathordozó cseré­je nélkül választhatunk.

A fényes nyomatok készítésénél a nyomtató hagyja, hogy a festékcsepp elterüljön az alapanyagon, ezt követő­en érkezik csak a szárító egység, amely egy UV lámpával megszárítja a festéket.

A matt nyomtatás folyamán amint a festék az alapanyagra kerül, azonnal érkezik a szárító egység is.

E kiváló megoldásnak köszönhetően akár egy fényes alapanyagra is nyom­tathatunk matt felületet.

Az OCÉ Colorado 1650 további előnye, hogy nyomtathatunk vele a tekercses anyag belső oldalára is. Ez leginkább olyan tekercses textilanyagok esetében hasznos, amikor a nyomtatható felüle­tet a tekercs belső oldalára helyezik el.

UV Gel technológia – megváltoz­tatja az iparági sztenderdeket

„A Canon nagyjából három éve mu­tatta be az új UV Gél technológiát.” – kezdte prezentációját Lakos László a Canon Hungária értékesítési igazga­tója, majd így folytatta: „Az új techno­lógiával cégünk egyértelmű szándéka volt valami olyan új megoldást létre­hozni, amellyel megváltoztatjuk a je­lenleg ismert iparági sztenderdeket. Ezen időszakban a Canon OCÉ Colora­do nyomtatóiból 820 darabot értéke­sítettek világszerte, amely nagyjából tükrözi az általánosan stagnáló gép el­adási adatokat. Amit azonban fontos kiemelni, hogy míg a gépeladások szá­ma nem növekszik, addig a nyomtatási volumenek mértéke átlagosan 6-7%-al emelkedik, ami annyit jelent, hogy a felhasználók a meglévő nyomtatóiktól várnak el nagyobb termelékenységet. Az OCÉ Colorado felhasználók képesek átlagosan 15.000 m2 mennyiségű nyo­mat éves gyártására, de számos olyan felhasználó is van, akiknél ez az átlag évi 25.000 m2, amely mennyiségek jól tükrözik, hogy az OCÉ Colorado nyom­tatók kiválóan alkalmasak a korábban említett nyomtatási csúcsok lefedésé­re. A Canon hivatalos becslése alapján egy ilyen nyomtatóval teljes élettarta­ma alatt egymillió négyzetmétert le­het kinyomtatni – így elmondhatjuk róla, hogy a minőségi nyomatok gyár­tása mellett, egy kifejezetten termelé­keny ’igáslóként’ is számíthatunk rá.”

Sokoldalúság

A rugalmasan kezelhető UV-gél tinták sokféle nyomathordozót támogatnak, például az öntapadós vinileket és a po­liészter textileket.

Az OCÉ Colorado 1650 nyomtató ki­válóan alkalmas az alábbi termékek gyártására:

– Kiváló minőségű, matt bevonatú ta­péták
– Frontlit vagy megvilágítható molinók
– Galériaminőségű vászonnyomatok
– Gazdaságos, eldobható prémium mi­nőségű plakátok
– Tartós eladáshelyi plakátok
– Karc-, víz-, sőt, grafitálló matricák – akár 1,6 méter szélességben, laminá­lás nélkül
– Soft signage
– Tartós bannerek

Szerviz szolgáltatás – váratlan költségek nélkül

Saldinger Csaba az Eurojet Hungária operatív vezetője elmondta: „Ügyfe­leink legfontosabb elvárása a szerviz szolgáltatással kapcsolatban, hogy egyszerre nyújtsunk jót, gyorsan és olcsón, amely fogalmak azonban rela­tívak, tehát mindenkinek más-más je­lentéssel bírnak. A Canon Hungáriának és az Eurojet Hungáriának közös szán­déka, hogy stabil üzemeltetési költsé­get és kiszámítható üzemeltetést biz­tosítsunk partnereink számára, hiszen ez a felhasználók számára egy bizto­sítást is jelenthet. Mindezen szem­pontok miatt az OCÉ Colorado 1650 nyomtatók kizárólag teljeskörű szerviz szerződéssel érhetők el. Ehhez a vásár­lás előtt szükséges az igények pontos felmérése, egy teljeskörű egyeztetés – így a vásárlók pontosan azt kapják, amit szeretnének, váratlan szerviz költ­ségek nélkül.”

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display