A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

BEST PRINT HUNGARY másképp, avagy ami a díjak mögött van

A BEST PRINT HUNGARY egy a Nyomda- és Papíripari Szövetség, mint kiíró által a magyar nyomdák részére meghirdetett verseny. Most arról osztanék meg néhány gondolatot, hogy mi történik mindaddig, amíg taps, gratulációk és elismerő pillantások közepette a győztesek megkapják az okleveleiket.

A kiíró célja, hogy ne csupán nyomdaszakmai szempontok alapján mérettessenek meg a benevezett termékek. Olyan termékek kerüljenek ki győztesként, melyeknél a műszerekkel mérhető paramétereken felül valami extra hozzáadott érték is jelentkezik. A zsűri összeállítása is ennek megfelelően történt. A tagok között a nyomdaipar mellett volt képviselője a kiadói szakmának, a papíriparnak, a gépgyártóknak, a grafikusoknak, a nyomdai megrendelőknek és az Óbudai Egyetemnek is. Így próbáltunk minél több aspektusból közelíteni a nagybetűs minőséghez.

A verseny kiírásában történt néhány változtatás az elmúlt évekhez képest. Ezek közül az egyik legszembetűnőbb, hogy a kategóriák némileg átrendeződtek. Megszűnt a könyv csoport kötészeti bontása. Új kategóriaként érkezett a digitális nyomással készült termékek köre és régi újként a néhány év szünet után visszatérő csomagolóanyagoké. Fontos változás, hogy kizárólag olyan kategóriában hirdethettünk győztest, ahol legalább 3 különböző cég nevezett termékeket. A pontozásnál a korábbi 1-től 10-ig terjedő skálát idén egy 1-től 5-ig terjedő váltotta fel. Nem változott viszont az a 3 szempont, amire külön-külön pontszámokat adtunk. Szeparáltan értékeltük a termékek előkészítését, grafikáját; a nyomtatását és végül a kötészeti kivitelét. Igen, a nyomdákon kívül történő grafikai előkészítés is szerepelt a szempontok között, mert a késztermékek minőségét végfelhasználói szempontból sokkal inkább befolyásolja a kinyomtatott képanyag feldolgozása, a kiadvány szerkesztettsége, mint egy a terméken belül megbújó kisebb nyomtatási hiba.

Hogy nézett ki a 2022-es év versenye számokkal leírva? 24 cég, összesen 115 termékkel nevezett. Ez hozzávetőlegesen 10%-os növekedés a korábbi évekhez képest. Örülünk? A növekedésnek mindenképp, de a résztvevők számának semmiképp nem. Ez a nevezőszám ugyanis rámutat, hogy szükséges és presztízsnövelő lenne a résztvevői bázis szélesítése.

Persze tudom, hogy a 2022-es év legnagyobb kérdése nyomdaiparszerte nem úgy hangzott, hogy „Mit nevezzünk a Best Printre?”. Energiaválság, alapanyaghiány, papíráremelkedés és számtalan egyéb probléma vitte el a fókuszt a nem operatív dolgokról. Éppen ezért különösen szeretném megköszönni a résztvevőknek, hogy szántak erőforrást a nevezésére.

A mennyiségi mutatóknál sokkal jobban jellemeznek egy versenyt, a minőségi mérőszámok. Ebben kiemelkedőt hozott az idei év. Az értékelés megkezdésekor úgy döntöttünk, hogy négyes érdemjegyet fog kapni az a termék, ami az adott területen (előkészítésben, nyomtatásban vagy kötészetileg) teljesen hibátlan. Ötöst kizárólag az kaphatott, aki valamilyen különleges, egyedi műveletet végzett el vagy egy rendkívül nehéz feladatot oldott meg hibátlanul. Azt gondolom, hogy egy ilyen szigorúra hangolt skálán a 115 nevezett termékre kiszámolt 3,88-as átlag rendkívül magasnak mondható. Egy benevezett átlagos termék, minősége gyakorlatilag alulról súrolta a hibátlant. Két olyan kategória is volt (a színes könyveké és a biztonsági nyomtatványoké), ahol az összes benevezett termék több, mint fele 4-es feletti átlagpontszámmal végzett. A színes könyvek kategóriáját külön szeretném kiemelni. Egyértelműen ez volt a verseny királykategóriája. Messze a legtöbb nevezés ide érkezett és a minőség is kiemelkedő volt.

Kevésbé örömtelei adat volt a digitális termékek és a reklám-marketing nyomtatványok körébe érkező nevezések csekély száma. Az előbbi esetében némileg magyarázhatja ezt, hogy új kategóriáról van szó, ugyanakkor a digitális technológia térhódítása és ugrásszerű fejlődése miatt az előzetes várakozásainkhoz képest meglepődve tapasztaltuk az inaktivitást. A reklám és marketing kiadványok alacsony száma már kevésbé lepett meg, mert ez évről évre visszatérő jelenség. Olyan, mintha a gyártók ezekre a termékeikre lennének a legkevésbé büszkék, holott semmivel nem kisebb szakmai kihívás egy igényes katalógus legyártása, mint teszem azt egy színes könyvvé.

A végére természetesen az idei év legkellemesebb meglepetését hagytam. Ezt pedig egyértelműen a junior pályamunkák jelentették. A fiatalok munkái minden évben üde színfoltjai a zsűrizésnek. Megszoktuk, hogy színes, kreatív és izgalmas ötletekkel jelentkeznek. Az idei év azonban komoly előrelépést jelentett a munkák kidolgozottsága, érettsége tekintetében. Nem lehetett nem észrevenni a szakmaiságban történt komoly fejlődést. Azért is volt ezt jó látni, mert pontosan tudjuk hogy a nyomdaipari szakemberképzés milyen komoly kihívásokkal küzd napjainkban. Egyértelműen levonható a tanulság, miszerint a szakintézmények kiváló munkát végeznek. Azaz a színvonal adott, a képzés bázisát szükséges szélesíteni.

Végezetül pedig szeretném megköszönni a kiírónak a felkérést, a nevezőknek a befektetett energiákat és legfőképp szeretnék ezúton is gratulálni a győzteseknek.

Szabó József,  BEST PRINT HUNGARY zsűrijének elnöke

- Hirdetés -

Sign&Display