A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Az EPR.HU szakembercsapata választ ad minden felmerült kérdésre

Számos kérdés merült fel a kiterjesztett gyártói felelősség, azaz az EPR kapcsán. Könyvelők, környezetvé­delmi szakemberek, kereskedelmi igazgatók, pénzügyi vezetők egyaránt akadályokba ütköztek az értel­mezés során. „Mi is ez pontosan?” „Mit kellene tennünk?” „Merre tovább?” – teszik fel a kérdések sorát. Mindenki igyekszik – akár szakértők bevonásával – értelmezni a jogszabályokat, átolvasni a rendeleteket, majd kivárják a szakhatóságok állásfoglalásait a felmerült kérdésekre.

A rendeletből az is kiderült, hogy az EPR hatálya alá tartozó szervezetek első forgalomba hozói minőség­ben (import esetében) is kötelezettek bevallásra és díjfizetésre, ami tovább bővíti a kötelezettek listáját.

Az EPR.HU számos vállalatot támogatott szakértel­mével a kérdések megválaszolásában. S nem sokkal a 2023. III. negyedéves bevallások határideje után partnercégeikhez megérkeztek a MOHU MOL Hulla­dékgazdálkodási Zrt.-től a számlák, aminek alapján aktuálissá vált a fizetés is. Ezáltal tovább tisztult a kép, és körvonalazódtak a további tennivalók.

A NYOMDA- ÉS PAPÍRIPAR IS ÉRINTETT

A nyomda- és papíripar számtalan területe érintett az EPR kérdéskörében. Szélesedett a kör a már jól ismert termékdíjhoz képest. A teljesség igénye nélkül az EPR.HU csapata összegyűjtötte, hogy mely termékek érintettek ebben a díjfizetési kötelezettség­ben: irodai papír és reklámhordozók, nyomtatvány, leporellók, papír- és kartoncsomagolás.

Az EPR.HU szakembereinek gyakorlati tapasztala­ta alapján áthelyeződik a hangsúly a termékdíjról a kiterjesztett gyártói felelősség irányába, hiszen a csomagolássá válás tekintetében szélesedik az érintettek köre.

PÉLDÁN KERESZTÜL

Kiválóan szemlélteti a kérdés sokrétűségét az EPR.HU ügyintézői által kezelt esetek közül az alábbi: „Gyógy­szerek, szépészeti termékek, gyógyászati készítmé­nyek esetén találkoztunk a következővel: a termék forgalomba hozatala során magán az alapterméken kívül minden más anyag, amely a fogyasztóhoz való eljutást teszi lehetővé, külön-külön is EPR köteles. Ide tartoznak többek között a papírdobozok vagy a flako­nok, a vevőtájékoztatók, a címkék, a reklámfeliratok, a raklapok és még sorolhatnánk megannyi variációt.”

SZAKÉRTŐK A NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSÉBEN

A kkv szektor szereplői segítségre szorulnak a kö­telezettségek beazonosítása és teljesítése terén, a bevallások elkészítése másfajta megközelítést igényel a részükről. Az EPR.HU az eddigi tapasztalatok alapján azt látja, hogy a nyilvántartások vezetésében szükség van professzionális támogatásra. Az EPR tárgykör­ben jártas csapat áll az EPR.HU rendelkezésére, az adminisztrációs terhek ezáltal nem a vállalkozások munkatársaira hárulnak, hanem hozzáértő szakem­berek végzik el a feladatokat.

ELŐTÉRBE KERÜLNEK AZ ALTERNATÍVÁK ÉS A FEJLESZTÉSEK

Egyre több „best practice” alapján gondolkodhatnak a vállalkozások, amelyek előremutatnak, s új, innovatív technológiák kerülnek bevezetésre. Így már a terve­zés szakaszában követelménnyé válik a termékek teljes életútjának megtervezése, az újra használat és újrahasznosítás lehetőségeit is feltérképezve.

„Trendszerűséget látunk a beszerzések területén. Méghozzá azt, hogy az új gépsorok esetében figyel­met fordítanak arra a vállalkozások, hogy energia- és költséghatékony termelőeszközt állítsanak had­rendbe, ezáltal csökkentsék a jövőbeli költségeiket” – mondja az EPR.HU szakembere, majd hozzáteszi: „Az ágazat egészét érintik a változások, így szük­ségessé vált az új alapanyagok felkutatása. Egyre fontosabbá válik a jól képzett munkaerő, gazdasági szakember, logisztikus és a gépsorok mellett álló kollégák elkötelezettsége.

Mindkét irányból látjuk az igyekezetet, a hatóságok a koncessziós rendszer bevezetésével törekedtek az EU-s irányelveknek megfelelő hasznosítási érté­kek mielőbbi realizálására, a piaci szereplők szeré­nyebb profit árán pedig részt vállalnak a kollektív teljesítésben.

Az EPR.HU csapata felkészült szakemberek támo­gatásával fedi le a területek széles spektrumát. Tudásunkkal mindenben támogatjuk partnerein­ket, rávilágítunk azokra a lehetőségekre, melyek segítségével zökkenőmentesen eleget tudnak tenni a 2023 júliusában életbe lépett újfajta hulladékgaz­dálkodási rendszer kihívásainak.”

EPR.HU

- Hirdetés -

Sign&Display