A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

A Vinehall Displays-ből a legjobbat hozta ki a karantén

A Dublinban működő Vinehall Displays volt az első Írországi cég, amely megrendelte a swissQprint Nyala 3 típusú síkágyas nyomtatót 2019 év végén. A cég azonban arra még gondolni sem tudott 2020 év elején, hogy milyen nagy jelentőséggel bír majd ez a befektetése akkor, amikor minden előzetes figyelmez­tetés nélkül, a Koronavírus végigsöpör a világon, otthonaikba kényszerítve az embereket, minden országban a szociális távol­ságtartás eszközeit vezetve be a lakosság körében.

Sajnos csupán nagyon kevés gyár­tó cég volt képes immunis ma­radni a COVID-19 pandémia hatá­saival szemben. Néhányuk számára a világ teljesen a feje tetejére állt, ami a gyártásuk teljes leállását eredményez­te, míg mások új termékek gyártására álltak át a túlélés érdekében.

A Vinehall Displays egy konferencia, kiállítás és rendezvény dekoráció gyár­tással foglalkozó családi vállalkozás, 32 évnyi tapasztalattal a nagy multicégek számára készített promóciós anyagok tervezésében, építésében és kivitele­zésében. Az idén tavasszal elrendelt kötelező karantén kezdeti időszaká­ban a cég vezetésének két választása volt: leállítja a céget és bízik a rendez­vények rövid időn belül történő újra indításában, vagy gyártói erősségeit és remekül képzett munkaerejét ki­használva új piacokra lép.

Kihívás elfogadva

A cég válasza, hogy új területre lép­nek és megengedhető árú munkaál­lomásokat gyártanak azok számára, akik hirtelen azzal a körülménnyel szembesültek, hogy otthonról kell dolgozniuk. „Sokak számára fejtö­rést okozott olyan, munkának szen­telt és egyidőben kényelmes, munkavégzésre alkalmas hely meg­találása – miközben kis helysége­ken kellett osztozniuk családtagja­ikkal” – mondta Gerard McElhinney, a cég igazgatója, majd hozzátette: „Úgy láttuk, hogy a home office-ra történő váltás egy jó időre megha­tározza a munkavégzés formáját, és egyre nyilvánvalóbb volt, hogy erre legtöbben nem vagyunk felkészül­ve.” A Vinehall Displays mindezek tu­datában hozzáfogott számos olyan termék kialakításához, mint például laptop állványok, ölbe vehető lap­top asztal, vagy erős, összecsukható munkaállomás, amelyeket egysze­rűen értékesíthetnek a cég honlap­jához adott online bolt segítségével.

Azonnali siker

A termékek gyártása viszonylag egy­szerűen megvalósítható volt, mivel a cégnek már volt egy CNC marógépe, amellyel képesek sablonokat vágni kezeletlen nyírfa furnérlemezekből, a swissQprint Nyala 3 nyomtatójuk segítségével pedig képesek közvet­lenül nyomtatni ezekre a felületek­re – így egyedi nyomtatással ellátott munkaállomások teljes választékát voltak képesek legyártani. Az elké­szült termékeket aztán a közösségi média felületein kezdték promotál­ni. „Azonnali figyelmet nyertünk a közösségi médiában az egyik laptop állványunkkal” – mondja McElhinney. „Egy közösségi média influencer ren­delt ebből a termékből egyet és an­nyira tetszett neki, hogy megosztotta a Twitteren, aminek eredményeként rögtön 150 rendelésünk érkezett be csupán ebből a megjelenésből.”

Termékcsalád otthoni edzéshez

A cég azóta kibővítette az otthoni munkavégzést segítő eszközeinek kínálatát egy gyerekek számára já­tékhoz/tanuláshoz/rajzoláshoz/fes­téshez alkalmas állomással. Nemrég indították el otthoni edzést segítő leleményes termékeiket, köztük plio­metrikus dobozaikat, összecsukható fekvenyomó/ülő padjukat, és kerék­pár állványukat. További innovációik között megtalálhatók személyre sza­bott akril asztal elválasztók és bizton­sági plexik – amelyek kiválóan illesz­kednek már kialakított belsőterekhez.

Válság – mint sorsfordító

A Vinehall Displays www.vinehall.ie címen elérhető online áruháza csu­pán a Covid-19 pandémia miatt szük­séges változás és innováció okán jött létre. Ennek létrejötte jelentette ugyanis, hogy a cég a karantén ide­je alatt is képes volt működni, és ké­pes volt megtartani összes jól képzett dolgozóját. „Mindebből semmi nem valósulhatott volna meg, ha nem in­vesztálunk időben olyan gyártó esz­közökbe, amelyek képesek voltak biz­tosítani cégünk gazdasági jövőjét.” – mondja a cég igazgatója. Köszön­hetően a swissQprint Nyala 3 nyom­tatónak a Vinehall Displays olyan jövő felé katapultálta magát, amelyet egy évvel ezelőtt el sem tudtak képzelni. Ez is azt mutatja, hogy elővigyázatos gazdasági tervezéssel, a gyártó cégek bárhol képesek lendületet nyerni és sikerre találni, ha megtalálják a lehe­tőségeket új termékek vagy szolgál­tatások indítására – mindezt még a legválságosabb időkben is. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display