A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

A nyomtatási technológia evolúciója

A Ricoh korábban szinte egyáltalán nem koncentrált a széles­formátumú digitális nyomtatási piacra. Az egyik legnagyobb nyomtatófej gyártóként, szinte sejthető volt, hogy csupán egy döntés kérdése, mikor akarnak belépni erre a piacra saját port­fólióval. A Fespa 2019 kiállításon már demonstrálták, milyen erő rejlik a márkában, standjukon bemutatták síkágyas, széles­formátumú, direkt textil, táblás és inkjet nyomtatófej technoló­giáikat. A portfólió gyors ütemben bővül, a magyar vásárlók számára pedig nagyon jó hír, hogy hazánkban a Ricoh digitális szélesformátumú és DTG termékeinek teljes választékát olyan megbízható forgalmazónál érhetik el, mint a Signdepot!

Sokoldalú latex nyomtatók

Az egyik olyan Ricoh termék, amely nagyobb termelékenysége által a be­érkező megrendelések szélesebb kö­rét képes ellátni, illetve gyorsabban képes kisebb gyártási szériák elké­szítésére a Ricoh Pro L5160 latex te­kercses szélesformátumú nyomtató. A Ricoh Pro L5160 nyomtatót 2018. ok­tóberben mutatták be a nagyközön­ség számára, Európában pedig 2019. áprilistól rendelhető. Megbízható és sokoldalú megoldást kínál a sign and display gyártók számára. A Pro L5160 kültéri sztenderd üzemmódban 44 m2/ óra, míg beltéri sztenderd üzemmód­ban 25 m2/óra nyomtatási sebességre képes. A nyomtatóval gyártható maxi­mális felbontás 1.200 x 1.200 dpi, emel­lett a gép további előnye automatikus karbantartási funkciója, a Ricoh ’Green­guard’ minősítéssel ellátott latex festé­kei, illetve a Ricoh ipari nyomtatófejei. A Pro L5160 elérhető CMYK vagy CMYK plusz fehér konfigurációban, maximá­lis nyomatszélessége pedig 163 cm.

A nyomtató egyik kulcsfontosságú fejlesztése, hogy karbantartási és tisz­títási feladatainak túlnyomó részét automatizálták. A Pro L5160-ban fel­használt technológia jelentősen csök­kenti a nyomtató áramfogyasztását, mivel a nyomtatás során a hőmérsék­let 50 – 60 Celsius fokosra csökkent, amely feleannyi, mint az előző mo­dellben volt.

A latex gépcsalád másik tagja a PRO L4160 maximális nyomatszélessége 1620 mm, és képes akár 6 szín+fehér nyomtatási konfigurációra.

A latex nyomtatók sokoldalú felhasz­nálhatóságának sikerére alapozva a Ricoh 2020 negyedik negyedévében újabb típusokkal bővíti latex nyomta­tócsaládját.

DTG – kis befektetéstől a profi ter­melőeszközig

A Ricoh új generációs direkt textil­nyomtatója, az Ri 1000 az üzleti hori­zontot kibővítve élénk és puha tapin­tású grafikákat nyomtat ruhadarabok és textilek széles választékára. A sok­oldalú és produktív készülék a Ricoh változó cseppméretű tintasugaras technológiáját és CMYK + fehér pig­ment festékeket alkalmazva nyomtat nagy felbontású grafikákat világos és sötét színű textilekre. Pamuton és po­liészteren is használható, pólók, be­vásárló táskák és egyéb reklámtermé­kek személyre szabásához.

Az Ri 1000 csupán 28 másodperc alatt képes teljesen színes képeket nyom­tatni világos színű pólóra, és mivel di­gitális folyamatról van szó, a minták ruhadarabonként változtathatók. A 7” érintőképernyő panel leegyszerűsíti a működést. A nyomtatón megtekinthe­tők a minták előnézetei, az előrehala­dás pedig valós időben megfigyelhető a betekintő ablak segítségével. A gyor­san cserélhető tálcarendszer lehetővé teszi, hogy a különböző ruhadarabok között gyorsan váltson, és a munkafo­lyamat zavartalanul haladjon tovább.

A Ricoh Ri1000 legfontosabb előnyei:

 • Új generációs direkt textilnyomta­tási folyamat
 • Puha tapintású grafikák nyomta­tása pamut- vagy poliészter szálas textíliákra
 • Érintőképernyős kijelző interaktív üzemeltetési útmutatóval
 • Színes textilre nyomtatáskor fehér festék használható alapként
 • A változtatható méretű festékcsepp technológia garantálja a megfelelő fedettséget
 • A gyorsan cserélhető tálcák fel­gyorsítják a gyártási folyamatot

Ri 3000 / Ri 6000

A Ricoh Ri 3000 és Ri 6000 nyomta­tók ideálisak pólókra, szövettáskákra, sporttáskákra, pulóverekre és zoknik­ra történő nyomtatáshoz.

Számos új vevőt szerezhet a kiváló mi­nőségű nyomatokkal, amik a Ricoh in­novációk és műszaki tudás kombináci­ójának eredményei. A rozsdamentes, ipari minőségű és éppen ezért tartós nyomtatófejekkel akár 600 dpi felbon­tású nyomatokkal nyűgözheti le vá­sárlóit hosszú éveken át. Lepje meg ügyfeleit világos és sötét anyagok­ra készült designokkal, és keltse élet­re azokat a CMYK festékekkel és még két fehér festékcsatornával. Ezen felül a környezetbarát, víz alapú festékek lággyá és vibrálóvá teszik a színeket.

Tegye még egyszerűbbé a nyomta­tást az AnaRIP szoftverrel. Az AnaRIP másodpercek alatt feldolgozza a ké­peket, és időt takarít meg azzal, hogy a munkákat színbontás nélkül készíti elő. Az AnaRIP lehetővé teszi, hogy a használó többszörös minőségelle­nőrzéssel kontrollálja munka közben. Továbbá, az AnaRIP TrueView funk­ció a gyártási hibák kockázatának mi­nimalizálásával csökkenti a gyártási költségeket. A TrueView automatiku­san igazítja a póló színét a monitoron megjelenő színhez, így pontosan lát­hatja a végeredményt.

Az Ri 3000 / Ri 6000 legfontosabb előnyei:

 • Nyomtasson anyagok széles válasz­tékára
 • Nyűgözze le ügyfeleit élénk, szín­tartó mintákkal
 • Nyomtasson tartós és repedés nél­küli, személyre szabott mintákat
 • Csökkentse a beállítási időt, a lépé­sek számát és a nyomtatással töl­tött időt
 • Használja ki a környezetbarát, víz alapú festékek előnyeit
 • Kis méret
 • Növelje a megtérülés mértékét a tartósabb nyomtatófejekkel és a ki­sebb festékpazarlással

Ri100 – kis beruházás, remek lehe­tőségek

Azok számára, akik a ruhadekorációs pi­acra szeretnének lépni, elérhető a kön­nyen kezelhető, belépő szintű Ri 100 direkt textil nyomtató. Az Ri 100 hely­takarékos felépítésével és remek funk­cióival új színt hoz a direkt textil nyom­tatás területére. A kis befektetéssel elérhető Ri 100 által a Ricoh komplett megoldást kínál a direkt textil nyom­tatásra, amelyhez opcionálisan elérhe­tő egy fixáló egység is. A Ricoh Ri 100 gyors befektetés-megtérülést kínál, egy kis helyigényű nyomtató kényel­mével, amellyel igény szerint nyomtat­hatunk egyedi termékeket, kifejezetten egyszerű nyomtatási folyamatot alkal­mazva. Ezzel a készülékkel rugalmasan reagálhatunk vásárlóink változó igé­nyeire, és kiváló minőségű promóciós vagy perszonalizált ruhadarabokat ké­szíthetünk gyorsan, a minimum gyártá­si példányszámok korlátait nélkülözve.

Az Ri 100-nak nem hibája, inkább tu­lajdonsága, hogy A4 méretű grafi­kákat nyomtathatunk vele és kizáró­lag fehér pólókra – mindezt azonban tényleg remek minőségben, a gép ára pedig tényleg kifejezetten alacsony.

Az Ri 100 legfontosabb előnyei:

 • Kis befektetési költség
 • Kompakt méret
 • Komplett rendszer – egyetlen meg­bízható beszállítótól
 • Professzionális, kiemelkedő minő­ségű nyomatok
 • Igény szerinti nyomtatás
 • Egyszerű nyomtatási munkafolya­mat
 • Házon belül igény szerint gyártható egyedi ruhadarabok

Annak érdekében, hogy bármely vál­lalkozás megtalálja a számára legal­kalmasabb DTG nyomtatót, a Ricoh az idei év utolsó negyedévében egy új, két nyomtatófejjel ellátott nyomtató­val bővíti termékpalettáját.

Síkágyas UV nyomtatórendszer

Az új, 2,5 x 1,3 méter asztalfelületű Pro TF6250 UV síkágyas nyomtatóval a Ri­coh a belépő szintű, illetve közepes méretű cégeket célozza meg. A kom­pakt méretű rendszert úgy alakítot­ták ki, hogy segítse a sign and display, grafikai és ipari nyomtatás területén tevékenykedő cégeket új ipari dekorá­ciók, lakberendezési anyagok és deko­rációs termékek, csomagolások, illetve ezidáig szitanyomással készült, illet­ve személyes igények szerint készülő nyomdai termékek gyártásában.

Az új nyomtató ugyanolyan ipari vázra épült, mint a Ricoh Pro T7210 modell­je. A Pro TF6250 termelékenységet, sokoldalúságot, és kiemelkedő nyo­matminőséget garantál a Ricoh igény szerint állítható nyomtatófejei által, amelyek a Ricoh új sign és grafikai tin­táit használják. Az új nyomtató meg­győző nyomtatási sebességet, egyet­len érintéssel indítható, automatizált napi karbantartást és az alapanyagok széles választékára történő nyom­tatást garantál, mindezt a gondo­san megválasztott festékkészlet által, amely szélesebb színtartományt biz­tosít a ProT7210 készüléknél.

A Pro TF6250 valódi síkágyas kialakí­tású nyomtató, mozgó fejkocsival és kerettel, és kiemelkedő, akár 64,6 m2/ óra nyomtatási sebességgel. Alap­anyag kezelése nagyon rugalmas, akár 110 mm vastagságig képes kezel­ni a nyomtatandó anyagokat. A nyo­matszárításhoz használt LED techno­lógia alacsony energiafogyasztást, alacsony hőmérsékleten történő szá­rítást garantál, amely lehetővé te­szi vékonyabb anyagok nyomtatását anélkül, hogy azok megolvadnának, vagy deformálódnának.

A teljes Ricoh portfólió egyik legfon­tosabb eleme a cég saját gyártásában készülő nyomtatófej és festék ter­mékcsaládja.

A Ricoh teljes digitális termékport­fóliója mostantól elérhető a Signde­pot kizárólagos forgalmazásában, akik készséggel állnak az érdeklő­dők rendelkezésére az alábbi elér­hetőségeken:

Signdepot Europe Kft.
5100 Jászberény, Alkotás utca 4.

Kapcsolat:
E-mail: sales@signdepot.eu
Telefon: +36 57 506 510

- Hirdetés -

Sign&Display