A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

A neon csodálatos alternatívái

Előző lapszámunkban a neonfény csodálatos történetéről meséltünk: romantikájával, látványosságával és fejlő­dő színvilágával kultuszteremtő volt, de mára megkopott a fénye, és ennek sokkal több oka van, mint az, hogy mindenki a fenntarthatóságra törekszik. A 20. század reklámtechnológiai kincsétől, Las Vegas és Párizs legen­dájának megteremtőjétől azért köszöntek el a legtöbben, mert nemcsak az elkészítése, hanem az üzemeltetése és pótlása is drága. Mára kevés ezzel foglalkozó üvegfúvó művész maradt, így okkal kérik meg a munkájuk árát, maga az anyag pedig nehezebben elérhető, ráadásul az időjárás is korlátozza a használatát, hiszen a hozzáadott argongáz miatt hidegben kiszámíthatatlanul működik. A többi adja magát: a technológia fejlődésével a neon­csőnél könnyebb, olcsóbb, rugalmasabban alakítható megoldások láttak napvilágot.

Az új eszközök persze mit sem érnének a közönség szemében, ha nincs a neon közel százéves diadalme­nete – ezért igyekeznek utánozni a sajátos ragyogását: ugyanazokat az érzelmeket próbálják bizsergetni, amivel elődjük generációkat nyűgözött le. Néhány le­gendás neon sign azóta is tematikus kiállítások része, a popkulturális jelentőségük pedig vitathatatlan. A klasszikus hangulata persze sok vállalkozáshoz még mindig illik: elsősorban borbély- és körömszalo­nok, éttermek használják, ha a profiljuknak és márká­juknak szerves része a nosztalgia, vagy arra akarnak utalni, hogy milyen régóta léteznek, ergo tapasztaltab­bak és megbízhatóbbak versenytársaiknál.

A NEONFÉNY MODERN ALTERNATÍVÁI

Mivel a ragyogása semmihez sem hasonlítható, az új sign technológiák okkal igyekeznek a nagy előd nyomdokaiba lépni. Bizonyos megoldások egyene­sen azt próbálják elhitetni magukról, hogy nem kijel­zőt vagy LED-sort, hanem igazi neont nézünk – hason­lóan ahhoz, ahogy a digitális effekteket használják egy látványfilmben. Ott is csak akkor működik a trükk, ha nem ugrik le a vászonról, hogy amit látunk, az vala­miért idegen, nem oda illő, művi.

LED

Ott van például a LED: elbűvölő, és nem titkoltan a ne­onra akar hasonlítani, miközben sokkal fenntartha­tóbb, hatékonyabb, olcsóbb. A fehér fényt bravúro­san a piros, a zöld és a kék keverésével hozza létre, fizikailag pedig habkönnyű – ideális tehát vásárok, újtermékek, események, akciók, éttermek és még egy sor más kereskedelmi egység hirdetéséhez. Az üz­lettulajdonosok ki is használják a benne rejlő lehető­ségeket: hatalmas installációkba illesztik, egyrészt az ügyfelek figyelmének felkeltésére, másrészt üzenetek folyamatos közvetítésére. Utóbbi a legnagyobb előnye a neonhoz képest: állandó megjelenés helyett progra­mozható, és számtalan tartalmat lehet rajta futtatni.

Lényegében minden más szempontból is jobb a kor­szerűtlenné vált neonnál, hiszen a napjainkban elérhe­tő talán leggazdaságosabb fényforrás: 75 százalékkal kevesebbet fogyaszt, mint a hagyományos világítótes­tek, amivel csak az USA-ban 30 milliárd dollárt spórol­nak meg a fogyasztók, 2027-ig. Nyilván tartósabb is: 25-ször annyi ideig világít, mint elődei, tehát cső- és izzócserék miatt soha többé nem kell aggódni. Hőt alig termel, ami hozzájárul a gazdaságosabb üzemeléshez, hiszen más világítótestek a felhasznált energia 90 szá­zalékát a leadott hővel veszítik el. És mitől fenntartha­tó? Nos, nem tartalmaz például higanyt (mint a neon­csövek), így a környezetkárosító hatása jóval kisebb, és nem kell sokkal korábban felkapcsolni, hogy hideg időben is elérjük a maximális fényerősséget, hiszen azonnal ragyog, úgy, ahogy kell.

DIGITAL SIGN

A modern világban nemcsak a LED előnyei miatt szo­rult vissza a neon, hanem a digital signage miatt is, ami a kortárs megoldásokat szintén erőfeszítés nélkül veri. A szöveges mellett a képi és videós üzenetek azonnal, távolról variálhatók, mindenféle frissítés, új­raállítás, helyszíni programozás nélkül. Legyen az egy káprázatos animáció, egy esemény vagy egy új me­nüajánlat – gyakorlatilag azonnal látványos megoldás­sal lehet felhívni rá a figyelmet. Teljes kontrollt jelent ez minden kommunikálni akart tartalom felett, és a lehetőségek sokkal nagyobb tárházát jelenti, mint a neon, de – legyünk őszinték – a LED-nél ugyancsak jobb alternatíva lehet.

Teljes rugalmasságot élveznek a felhasználók: mi lehet annál kényelmesebb, mint elkészíteni egy tar­talmat a számítógépen, majd elküldeni azt egy sign felületre, ahelyett, hogy folyton újabb és újabb esz­közöket kellene vásárolni minden tartalomhoz (mint a neon esetében)? A közönség szintén értékeli: egy nemrég végzett kutatásban a Nielsen arra jutott, hogy a tömegközlekedéssel utazók 75 százaléka egy adott időintervallumon belül legalább egyszer, 55 százalékuk pedig többször vagy mindig észreveszi egy kijelző tartalmát, amikor arra jár. Ugyanez a felmérés kimutatta: a közönség 61 százaléka tartja az akciók és események tökéletes információforrásának a digital sign-t, és az észlelők 82 százaléka tudja visszaidézni a tartalmat, amit rajta látott.

Az ügyfél nem is lehetne elégedettebb: jól olvasható, látványos, figyelemfelkeltő, menüopciókkal ellátott, gyors, könnyen kezelhető hirdetési felületet kap, rá­adásul nemcsak előre programozható, hanem bármi­kor változtatható, ami szakértelmet sem igényel a dol­gozóktól. Ha mindez nem lenne elég vonzó, érdemes megjegyezni: az alkalmazásával könnyebb megfogni a célcsoport figyelmét, és érzelmileg is lekötelezhetjük őket. Elég csak a pandémia alatt megjelent figyelmez­tetésekre gondolni: a vásárlóban bizalmat és szimpátiát ébreszt, ha távolságtartásra vagy kézfertőtlenítésre biztató üzeneteket kap az üzletben.

Bacskai Erzsébet, a HSF – Magyar Fényreklámgyár­tók Szövetsége – sajtóképviselője a Sign&Display kérdéseire válaszolva hangsúlyozta: bár a pontos számokról nem állnak rendelkezésre megbízható adatok, tudjuk, hogy hazánkban még mindig ké­szülnek teljesen hagyományos neonreklámok, és a karbantartásuk, felújításuk is megoldott. Mivel a megjelenésük a stabilitást szimbolizálja, sajátos életérzést teremt, ami nyilván a retro hangulathoz áll a legközelebb. Példaként kiemelte: régen egy cipő- vagy fodrászüzlet akár 20-40 évig is ugyanott üzemelt, viszont napjainkban egy év alatt két-há­romszor cserél bérlőt egy üzlethelyiség, így kevésbé érdemes neonreklámban gondolkodni.

Megjegyezte: a klasszikus tetőreklámok és a mára ipari emléknek számító homlokzati neonreklámok szinte teljesen eltűntek, pedig más nemzeteknél, például Olaszországban nagy hagyományai van­nak-voltak a neonreklámnak. Bár ott is háttérbe szorult a kereskedelmi célú neonreklám, hosszú évek sikeres marketingkampányának köszönhető­en mint művészeti ág éledt újjá. Az olaszok épüle­teket, szállodákat, múzeumokat, sőt, akár templo­mokat díszítenek hagyományos neonnal – amelyet „cold cathod” névre kereszteltek át –, vagyis önálló, kortárs művészeti alkotásként reneszánszát éli.

Itthon a legelterjedtebb technológia minden két­séget kizáróan a LED, ami egy árérzékeny piacon nem is meglepő, ugyanakkor Bacskai Erzsébet az­zal a felvetésünkkel már nem igazán értett egyet, hogy az alacsony ár miatt választhatják többen, a digital signage helyett. Utóbbi alkalmazása sze­rinte nem csupán pénztárca kérdése, hiszen van­nak építkezési vagy városképre vonatkozó előírá­sok is, amelyek észszerű megfontolások mentén születtek, és ezekbe már nem feltétlenül férnek bele a nagy kijelzők.

Gábor János,
Sign&Display magazin

- Hirdetés -

Sign&Display