A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

A nagyformátum találkozása az esztétikummal

Már az első perctől nagyvállalatok és művészeti intézmények számára készítettek terveket. Családi vállalkozás­ként indult a Dessin Design Kft. 1996-ban, mára pedig 14 alkalmazottnak biztosít megélhetést. Boros Judit peda­gógusként került a szakmába, nulláról építette fel karrierjét, jelenleg lányával, Gábor Saroltával vezetik a céget.

Kezdetben a gyártási folyamatot még kiszervezték, csupán a tervezés zajlott a vállalkozáson belül. A folya­matos fejlődés részeként beruháztak egy tintasugaras nyomtatóba, amit később egy eco-solvent berendezés váltott fel – ennek a mérete már tekintélyt parancsoló volt. Emellett vásároltak kiegészítő termékeket: lami­náló- és plottervágó-, később tekercses vágógépet. Így egy helyen tudták (és tudják a mai napig) tartani a tel­jes folyamatot.

AZ ENTERIŐR

„Ahogy egyre több tapasztalatra tettem szert a szak­mában, úgy szerettem bele az anyagokba és a külön­böző gépekbe” – mutatja be a kezdeteket Boros Judit. „Ezeknek a bűvöletében éltem, amikor 2009-ben for­dulóponthoz érkezett a vállalkozásunk, hiszen a világ­válság hatására a cégünkben is változásokat kellett eszközölnünk. Ekkortól kezdtem önállóan irányítani és építeni a vállalkozást. Rengeteg inspirációt gyűjt­hettem a szakma nagyjaitól, hogy nőként érvényesülni tudjak ebben a szegmensben, és eljussak addig, hogy immár 400 milliós éves árbevételt realizálhatok. A si­ker egyik legfőbb kulcsa egyértelműen a lelkesedés. Nagyformátumú gépeinket nemcsak molinó és plakát gyártására kezdtük el használni, hanem a szívemhez közel álló belsőépítészeti projektekhez is, amelyekben gyönyörű alkotások jelenhetnek meg.”

Az ofszetnyomtatás kicsinek bizonyult a tervek meg­valósításához, ezért a kezdetektől nagyformátumban gondolkodott a Dessin Design. A grandiózus elképze­lésekhez minőségi alapanyagok és magas kvalitású nyomtatók szükségesek. Igény mutatkozott az ügyfe­lek részéről a belső terek arculatának megtervezése iránt is.

„A vállalatok arculatát az irodájukban prezentáljuk. Rendkívül fontos, hiszen ezt látják az ügyfelek, az alkal­mazottak. A megjelenés sokat elárul egy cég életéről. Az a kérdés, hogy mit szeretne megmutatni az adott vállalat, mit lássanak a dolgozók munka közben vagy pihenőidő alatt. Ezek elválasztására hangsúlyt kell fek­tetni” – magyarázza Boros Judit.

A GRANDIÓZUS TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA MÖGÖTT OTT VANNAK A MODERN GÉPEK

A Dessin Design gépparkjában eleinte csupán néhány nyomtató volt megtalálható. Korábban az eco-solvent, majd a latex technológiára támaszkodtak. Ám a bel­sőépítészeti dekoráció szempontjából más koncepció mentén kellett átgondolni a gépbeszerzést. A prob­léma kiküszöbölését a Canon Colorado 1650 UV-gél nyomtató tette lehetővé.

„Egy margit-szigeti rendezvényen találkoztam elő­ször ezzel a nyomtatóval, és szerelem volt első látás­ra” – osztja meg lapunkkal az első tapasztalatait Judit. „A bemutatón hihetetlenül meggyőzően működött. Olyannyira, hogy annak ellenére, hogy méreteiből adó­dóan nem fért be az akkori irodánkba, megvásároltuk – így új, tágasabb helyre kellett költöznünk. Ekkor mégmegvolt a két latex nyomtató is, amiket eladtam, majd idén egy második Colorado berendezésbe fektettem. A döntés szükségszerű volt, ugyanis az új nyomtató egyedül képes ellátni, sőt túlszárnyalni az előző kettő munkáját. 25 éves tapasztalatunk alapján kiemelke­dő teljesítménnyel gazdagít minket a két Colorado nyomtatónk.”

Óriási előnye a Colorado 1650-es gépnek, hogy két tekercs elhelyezésére alkalmas, amelyeket automati­kusan adagol és vált a nyomtató, akár 1625 milliméte­res szélességig. Meggyőző tényező a fényes és a matt bevonatok nyomtatására való képesség is – elképesz­tő, hogy fényes üzemmódban 159 négyzetméter/óra sebességet képes produkálni. Az automatizáltságának köszönhetően így kevesebb időt szükséges az üzemel­tetésre fordítani.

A Dessin Design számára kiemelkedően fontos volt a magas minőség mellett a gyors működés és a sok­oldalú felhasználhatóság. Az azonnali száradásnak köszönhetően a végeredmény rendkívül gyorsan rendelkezésre áll. Emellett az üzemeltetési költségek csökkennek a tintafelhasználásnak, az energiafogyasz­tásnak, a beépített nyomtatófej megbízhatóságának, valamint a maximális üzemidőről gondoskodó ala­csony karbantartási igényeknek köszönhetően.

Az UV-gél technológiával készült nyomatok tartóssá­ga pedig egyedülálló. A helyiségekben nem okoz kel­lemetlen szagokat, beltéri kihelyezések esetén is biz­tonságos, hiszen a nyomat nem tartalmaz semmilyen káros anyagot. Kültéren szintén tartós megjelenést nyújt, a színek rendkívül időállók még a környezeti hatások ellenére is.

HOL TALÁLKOZHATUNK A DESSIN DESIGN MUNKÁIVAL?

„Nagyvállalatoktól kezdve a kisvállalatokig számos ügyfelünk van” – sorolja Boros Judit. „A filozófiánk az, hogy olyan helyeket teremtsünk kül- és beltéren egy­aránt, amit észrevesznek az oda belépők. Jól érezzék magukat az adott térben, esztétikus legyen a környe­zet. Ennek megfelelően az egyik legnagyobb hazai üzemanyagforgalmazó töltőállomásain, kulturális in­tézményekben, irodaházakban és még sorolhatnám, hány helyen találhatók meg az általunk létrehozott dekorációk. Amire különösen büszkék vagyunk, hogy a 2020-as „Az Év Irodája” verseny szakmai díjának győztesei lettünk.”

A cég számára fontos, hogy a jövő generációi számára is biztosított legyen a lehetőség a fejlődésre. Felsőok­tatási intézményekkel terveznek együttműködést köt­ni, hogy a hallgatók workshopok keretében elmélyít­hessék tudásukat e szakmában.

Némethi Botond, Sign&Display magazin

- Hirdetés -

Sign&Display