A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

A drupa az iparág olimpiája

A drupa a nyomda- és papíripar legfontosabb rendezvénye, ahová a világ minden pontjáról érkeznek szakem­berek. Az ágazatok jövője napjainkban izgalmas kihívásokkal néz szembe. A szakma számára kulcsfontosságú trendekről és technológiákról beszélgettünk Sabine Geldermannal, a drupa kiállításigazgatójával.

A nyomda- és papíripar számára meghatározó esemény a drupa. A szlogenük is erről árulkodik, azaz „we create the future”. Hogy látja ezen ága­zatok jövőjének alakulását?

A digitalizáció kezdete óta a nyomda- és papíripari szereplők az új lehetőségeket keresik. Az ágazatok ennek köszönhetően folyamatosan fejlődnek, amit

az aktuális drupa kiállításokon is követhettek az ér­deklődők. Azt kijelenthetjük, hogy a piacon maradás, illetve a bővülés kulcsa a kreativitás, a digitális megol­dások implementálása a működésbe. A digitalizáció óriási hatást gyakorol a nyomtatásra, hiszen például

a fogyasztási és médiafogyasztási szokásaink is gyö­keresen megváltoztak.

Másrészt pedig azt láthatjuk, hogy a mennyiségek csökkennek a könyvek, szórólapok, plakátok és még sorolhatnánk, mi minden a nagy formátumú kereske­delmi nyomtatás területén. Ezzel szemben előtérbe került a minőség, a személyre szabott termékek és a magas hozzáadott érték, ha például a díszítésről beszélünk.

Továbbá azt se felejtsük el, hogy hatalmas lehetősé­gek rejlenek az ipari nyomtatásban is. A kiállításokon láthattuk azt, ahogy a nyomdák lekövetik a trendeket, s megváltoztatják a portfóliójukat – a kereskedelmi oldaltól kezdve egészen a csomagolások nyomtatá­sáig. A csomagolóanyagok gyártása folyamatosan növekszik, ami további lendületet ad a nyomtatásnak, mert nincs csomagolás nyomtatás nélkül, legyen szó luxus- vagy FMCG termékekről.

A csomagolóipar növekedése magával hozza a nyom­daipar ezen szegmensének a fejlődését, valamint a különböző felhasznált alapanyagok fenntarthatóbbá válását. Ezzel szemben azt mondhatjuk, hogy a fejlett piacokon – Ausztrália, Európa és az USA – a keres­kedelmi nyomtatás csökkenő tendenciát mutat. De vannak már régiók is, mint például India vagy Kína 1,4-1,4 milliárd emberrel, ahol nem feltétlenül vették át a digitális eszközök a nyomtatott anyagok helyét. Emiatt úgy gondolom, hogy regionális szinten, külön­böző szegmensek szerint kell gondolkozni.

 

Az elmúlt időszak történései komoly hatást gyakoroltak a nyomda- és papíriparra. Mindez hogyan képződött le a drupa kiállításra? Mik a várakozások 2024-re vonatkozóan?

Hosszú ideje nem rendeztük meg a drupát, de folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a partnereink­kel. Úgy láttuk, hogy a kisvállalatok számára jelentett komolyabb kihívást az elmúlt időszak. A fejlődési szakaszokat tekintve viszont ambiciózus várakozások­kal nézünk szembe a 2024-es évvel, ugyanis mintegy 1200 kiállítót várunk 48 országból. Ezek közül több erős európai ország is képviseli magát India, Kína, az USA és Ausztrália mellett.

A világ minden tájáról érkeznek kiállítók, ami globális viszonylatban a legfelsőbb polcra helyezi a drupa eseményét. Hatványozottan fontos, hogy egy ilyen hosszú kihagyás után újra visszatérjenek a szakembe­rek a megszokott csatornákhoz, mert így követhetik le, merre fejlődik az iparág. A drupa az innovációk, technológiai fejlesztések, globális megatrendeknek az iparágra gyakorolt hatásairól szól. A kiállításon fősze­repet kap a fenntarthatóság, a körforgásos gazdaság, a digitalizáció, az automatizálás, az ipar 4.0, a mes­terséges intelligencia és még sorolhatnánk, amelyek régóta jelen vannak, de a közeljövőben még intenzí­vebb befolyást jelenthetnek. A piaci verseny érdeké­ben pedig folyamatosan figyelni kell, hogy mi történik az iparágban – rengeteg géppremierre, élvonalbeli technológiák bemutatójára számítunk, amelyet sehol máshol nem láthatnak a szereplők.

Egy olyan rendezvénynek, mint a drupa a jövő technológiáit kell bemutatnia, hogy a szakmai érdeklődők figyelmét felkeltse és fenntartsa…

A drupának mindig is megvolt az egyedülálló pozíció­ja a globális világpiacon, nagyon sokan úgy tekintenek rá, mint az iparág olimpiájára. Úgy gondolom, hogy akkor vagyunk igazán felelősek, ha megértjük, merre tart a jövő, a résztvevőket pedig inspiráljuk az ilyen irányú fejlesztésekre. A ’24-es drupa egyedülálló lehe­tőséget kínál arra, hogy koncentráltan közelítsük meg a termékeket, technológiákat és innovációkat a teljes értéklánc mentén.

Hogy visszatérjünk az olimpia hasonlatára, majdhogy­nem akkora tömegeket mozgat meg a drupa, mint e sportesemény. 180-190 országból várjuk a szakmai érdeklődőket, az ipar döntéshozóit. 2016-ban 195 országból érkeztek a látogatóink, ami jól tükrözi,

hogy milyen léptéket képvisel a kiállítás.

A közelmúltban Thaiföldön – Ázsia egyik nyomta­tási erőközpontjában – tartottam előadást a drupa kiállításról, s beszélgettem az iparág döntéshozóival. Amikor az került szóba, hogy ők részt vesznek-e a rendezvényünkön, akkor azt mondták, hogy per­sze, hiszen a nagyvállalatoktól kezdve a kis családi vállalkozásokig mindenkinek ott a helye, mert minden cégnek szüksége van a tudás megszerzésére, s látni azt, merre tart az iparág. Ők a drupát egyfajta

akadémiához hasonlították, ahol megszerezhetik azokat az ismereteket, amelyekkel jövőálló, sikeres vállalkozást építhetnek.

Korábban említette a kulcsfontosságú trendeket a nyomda- és papíriparra vonatkozóan. Melyek azok, amelyek különösen meg fogják határozni az ágazat jövőjét, és átfogó tudást szerezhetnek róluk a szakmai látogatók?

A leginkább a fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság témái mozgatják az iparágat. Az ezekhez kapcsolódó megoldások azok, amelyek komoly érdek­lődést kapnak, hiszen ezek által csökkenthető az öko­lógiai lábnyom, javítható a hatékonyság és redukálha­tó a selejtszám. E területeken egyre tudatosabbak a vállalatok, s odafigyelnek a legfrissebb innovációkra, amelyekkel fejleszthetik a saját folyamataikat.

A fenntarthatóság egyrészt üzleti érdek, másrészt már nem lehetőség, hanem kötelezettség. Gondol­junk csak az EU-s szabályozásokra, amelyeknek eleget kell tenniük a vállalkozásoknak. Emiatt óriási az igény arra, hogy részletekbe menően megismerjék, milyen feltételeknek szükséges megfelelni. Emellett olyan technológiák állnak rendelkezésre, amelyekkel transz­parenssé és hatékonnyá tehető a működés; a digita­lizáció, az informatikai megoldások és a mesterséges intelligencia is megjelenik az iparágban, s elősegítik a fejlődést.

A magyar vállalatok mindig nagy lelkesedéssel és komoly várakozásokkal tekintettek a drupa kiállí­tásra. Milyen részvételre számít hazánkból?

A magyar szakemberek mindig is komoly érdeklődést mutattak a drupa iránt. Az iparág méretéhez képest szép számmal érkeznek kiállítók, s még többen látogatóként fognak ismerkedni az újdonságokkal és érdekességekkel. Szerencsére kifejezetten jó kap­csolatot ápolunk a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesülettel, így sikerül a részletekre odafigyelve megtalálni az együttműködési pontokat.

Némethi Botond, Print&Packtech

- Hirdetés -

Sign&Display