A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

ZÜND – PrimeCenter

A Print&Cut prepress irányítóközpont

A nyomdai és reklámtechnikai automatizálás a trend. Különösen a digitális nyomtatás igényel automatizálást. A kihívás itt a feldolgozási és befejezési lépések integrálása.

A Zünd Systemtechnik meggyőződése, hogy az auto­matizálás előnyökkel jár, ha helyesen, azaz intelligen­sen végezzük. „Az intelligens automatizálás azt jelenti, hogy alaposan átgondoljuk, mely folyamatokat érde­mes automatizálni és melyeket nem. Ez az előnyök és hátrányok mérlegelésének folyamata, mert nem min­den erőfeszítés arányos a nyereséggel, amit az auto­matizálás érdekében teszünk. Az intelligencia azt is jelenti, hogy az automatizálásnak nem feltétlenül kell drágának lennie. Gyakran még a legkisebb lépések is nagy hatással vannak a hatékonyságra. Ennek konkrét példája a költséghatékony kilövés „- mondja Lars Ben­dixen, a Zünd reklámtechnikai szegmensmenedzsere.

Nem számít, hogy egyetlen tételről van szó, kis, részle­ges vagy nagy sorozatról, ha a termelékenységet és a jövedelmezőséget tartjuk szem előtt, az eltérő kilövé­si módok segítenek optimalizálni a kivágást egy lapon vagy lemezen (papír, karton, műanyag vagy fa) vagy tekercsből készült filmeken és textíliákon. Általában bonyolult a kivágott alkatrészek vágás utáni sorrendbe rendezése. A probléma megoldására Zünd kifejlesz­tette az új PrimeCenter nyomdai szoftvert a francia Caldera szoftvercéggel együtt.

A PrimeCenter a nyomtatott és kivágott adatok létre­hozásának vezérlőközpontjaként szolgál. A PrimeCen­ter leegyszerűsíti az adatok előkészítését és kiküldé­sét, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a tervezés, a nyomtatás és a vágás között egyénileg és igényeik szerint automatizálják a folyamatokat. „A ren­delkezésre álló PDF nyomtatási adatok alapján a Pri­meCenter szétválogatja a különféle feladatokat egy la­pon vagy tekercsen – a maximális anyagfelhasználás, a szállítási határidő vagy egyéb kívánt tulajdonságoktól függően. Ez a beágyazott nyomtatott kép bevihető a gyártási folyamatba. Ezután a PrimeCenter továbbítja az egyes megrendelésekhez tartozó metaadatokat az összes gyártási lépés során. A gyártósor végén, a vá­gás után egy robotmegfogó kar teljesen automatizált változatban eltávolíthatja az egyes alkatrészeket és hozzárendelheti azokat a megfelelő megrendelések­hez. A PrimeCenter biztosítja szükséges metaadatokat a gyártósor végén.

A METAADATOK MINDIG RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK

Mindenkinek, aki digitálisan gyárt, különböző munkákat kell újra és újra egy lapra válogatnia. A gyártás során azonban a metaadatok általában elvesznek. Ez olyan információkat jelent, mint a megrendelés száma, a vásárló neve, a készletenkénti alkatrészek száma, a készletek mennyisége, jobb vagy bal oldali alkatrészek, stb. Ezeket az információkat nem tárolja a nyomtatott PDF fájl, ezért azokat nem is továbbítja a későbbi feldolgozás során. A PrimeCenter az első ilyen szoftver. A PrimeCenter bármilyen RIP szoftver­rel kompatibilis.

A PrimeCenter egyedülálló tulajdonsága, hogy az egyes alkatrészek vágás után átrendezhetők a meg­rendelésekhez, vagy más jellemzők szerint válogatha­tók, például egyedi kiszállítás vagy együttes szállítás szerint. Nem számít, hogy egyetlen tételről van-e szó, kis megrendelésről, részleges vagy nagy nyomtatásról. Soha nem volt még ilyen a nagy formátumú nyomtatá­si szegmensben.

unimark.hu

- Hirdetés -

Sign&Display