A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Zünd és a MindCUT Studio a digitális textilvágáshoz – tökéletes párosítás

A MindCUT Studióval a Zünd nagy teljesítményű, moduláris szoftvercsomagot kínál az automatikus textilvágáshoz. A Mind­CUT Studio hatékony, rugalmas megoldásokat kínál a digitáli­san nyomtatott textíliák vágási munkafolyamataihoz.

Mint sok más iparágra, a di­gitális technológia elterje­dése a textiliparra is erős hatással volt. A fogyasztók keresik a megfizethető, rendelésre készí­tett ruházati termékeket és az egye­di készítésű kárpitozott bútorokat. A konfigurációs és tervezési lehető­ségek ugrásszerű növekedése lehe­tőséget biztosít a gyártóknak, hogy modernizálják termelési folyamata­ikat és így megtalálják a módját a növekvő piaci nyomás és az egyre rövidebb termék életciklusok sike­res kezelésének.

A MindCUT Studióval a Zünd olyan moduláris szoftvermegoldást kínál, ami nagyrészt automatizálja a digitá­lis textilvágást, az anyagok rögzítésé­től a gyártási markerek létrehozásáig és a kivágott alkatrészek eltávolításá­nak megkönnyítéséig.

A folyamat első lépésében egy ka­merarendszer rögzíti az anyag pon­tos helyzetét és méreteit, nyomtatott alapanyagnál a Over-Cutter Came­ra (OCC) rendszer az összes regiszt­rációs jelet egyidejűleg. Ha nincse­nek regisztrációs jelek, akkor az OCC alternatívaként a képek helyzetét nyomtatott körvonalak alapján isme­ri fel. Ha nem áll rendelkezésre adat a vágáshoz, akkor lehetőség van annak automatikus előállítására a MindCUT Studio alkalmazásban. Az esetleges anyaghibákat a vágás megkezdése előtt meg lehet jelölni.

A rendszer automatikusan felismeri a mintákat és a nyomtatásból, anyag­minőségből adódó torzulásokat. Ezek kompenzálásakor az alkatrészek méretpontossága és elhelyezése az anyag mintázatához illeszkedő el­helyezése pontos marad. A szoftver mintázat-illesztési lehetőségeket is kínál, függetlenül attól, hogy a textil csíkos mintázatú-e vagy kockás.

A MindCUT Studio képes szabványo­sított adatok automatikus importá­lására és feldolgozására. A rendszer felismeri mind az alkatrész, mind a marker alapú adatokat. Ezen felül a MindCUT Studio lehetőséget ad a fel­használók számára egyedi markerek létrehozására. A szoftver hatékony al­goritmusokat használ az alkatrészek elrendezésére az anyag maximális felhasználása érdekében.

A kivágott alkatrészek hatékony eltá­volítása érdekében a kezelőnek gyor­san és egyértelműen kell azonosíta­nia az egyes darabokat. A rendszer automatikusan színkódot és egyéb adatokat vetít a kivágott darabokra, hogy segítse a kezelőt a válogatás­ban. A vágott alkatrészek válogatását ezenkívül egy monitor is segíti.

A MindCUT Studio Production tartal­mazza az összes alapvető funkciót a digitális textilvágás különböző feldol­gozási fázisaihoz. Különféle kiegészí­tő lehetőségekkel a szoftver az egyé­ni igényekhez szabható.

- Hirdetés -

Sign&Display