A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Viscom, PSI, PromoTex Düsseldorf – Következetes koncepció – Kimagasló minőség

A viziuális kommunikáció, illetve a digitális nyomtatás, a rek­lámajándék gyártás, illetve a promóciós, sport és munkaruhák három nemzetközi szakmai kiállítását idén is egyidőben rendez­ték meg a düsseldorfi vásárközpontban. A szervezők a három iparág rengeteg szinergiájára alapoztak a közös rendezéssel, amelyet remekül fogadtak kiállítók és látogatók egyaránt.

Viscom

A digitális szélesformátumú nyom­tatás, briliáns színek és fényesen csil­logó fólia effektek lakberendezési design-okhoz, textil utómunka inno­vációk, és egy globális európai pre­mier ékesítette az idei viscom kiállí­tást. Az interaktív élményekre alapozó koncepció, plusz az új, innovatív vásári megjelenés remek fogadtatásban ré­szesült minden résztvevőtől, mindezt annak ellenére, hogy a látogatók szá­ma alacsonyabb volt a tavalyinál.

Világpremier

Volker Lienig, a Mutoh értékesítési és marketing menedzsere örömmel számolt be sikerükről: „Itt ünnepel­tük az új Xpertjet 461UF nyomta­tónk világpremierjét, amely nagy sikert aratott. Látogatóinkkal ren­geteg érdekes beszélgetést folytat­tunk, melyek középpontjában a gép által elérhető minőség állt. A kiállí­tás asszimmetrikus csarnokelrende­zése nagyon nyugodt és kiegyen­súlyozott kiállítási élményt nyújtott, amelynek eredményeként látogató­ink örömmel időztek többet stan­dunknál.”

E meglátást alátámasztotta Uwe Nik­la, a Mimaki disztribúciós menedzse­re is: „Változást akartuk és megkaptuk. A három szakvásár közötti kapcsoló­dás remek, az élő signkészítő workshop pedig remek fogadtatásban ré­szesült, de ennek a kis „növénynek” még nőnie kell, nekünk pedig türel­mesen várnunk.”

Digitálisan összekapcsolva

Mark Busche, a Shirtful cég igazgató­ja rengeteg kapcsolatot épített a ki­állításon: „Sikeresen mutattuk be új rendszerünket a viscom-on, és szá­mos fenntartható formában gyártó textilcégre bukkantam a PromoTex Expo-n, amelyek remek beszállító­ink lehetnek.” Üzlettársával közösen, digitalizálta a személyre szabott pó­lók gyártásával foglalkozó cégét, és költséghatékonnyá tette ezt a mun­kafolyamatot. Látogatóik kipróbál­hatták rendszerüket, megtervezhet­ték egyedi pólójukat, és hazavihették az elkészült ruhadarabot. Erről Mark Busche így nyilatkozott: „Mindez re­mekül működött. Sokan jöttek, hogy felvegyék rendelésüket, és számos új ügyfelet szereztünk.”

PSI

Egy kis pezsgő az 1920-as évek harso­gó stílusában, illetve rengeteg „őrült” ötlet: az idei PSI kiállítás egy valódi időutazás volt a 20-as évekbe. A kiál­lítás ismét megerősítette vezető sze­repét a reklámajándék gyártó és for­galmazó cégek legfontosabb szakmai platformjaként.

„A PSI az egész iparág globális talál­kozója. Megmozgatja az embereket, piacokat és milliárd Euró-s üzleteket globális szinten. Mindezek által vi­lágszinten egyedi kiállítás.” – mond­ta Michael Freter a PSI igazgatója a vásár eredményeinek összegzésekor, amelyen 720 kiállító mutatta be aktu­ális trendjeit és újdonságait. Az idén hatvanadik évfordulóját ünneplő PSI nem hozott óriási rekord látogatói létszámokat, amely egyértelműen tükrözi számos iparág jelenlegi lassu­lását. Ilyen például az autóipar, amely tradícionálisan nagy megrendelője a promóciós termékeknek.

Mindez azonban nem csökkentette a PSI sikerét, amint azt Steven Baum­gärtner, a cyber-Wear ügyvezető­je hangsúlyozta: „A PSI az egyetlen olyan globális platform, melynek ke­retében ez az iparág megmutatja, miről is szól valójában. Az itt megje­lenő cégek nagy összegeket fektet­nek abba, hogy bemutassák újdon­ságaikat, trendjeiket, és önmagukat, és mindezt kiváló minőségben – és olyan formában, amely teljesen egye­dülálló. A PSI egyre nemzetközibbé válik, amely tény aláhúzza fontossá­gát ebben az iparágban. Az ipará­gunk és a globális gazdaság is alap­vető változásokon megy keresztül. Új gondolkodásmódokra, új megközelí­tésekre és új víziókra van szükségünk! Az iparágunkat csak közösen tudjuk megváltoztatni és fenntarthatóan működtetni.”

Fenntarthatóság – a jövő megatrendje

Legtöbben az iparág jövőjeként aposztrofálják, ezért a kiállítás top témája lett a fenntarthatóság. Mindezt tükrözték a kiállított anyagok, gyártási folyamatok, illetve az anyagok újrahasznosítása is.

Az iparág 3,65 milliárd Eurósra nőtt Németországban

Az elmúlt költségvetési évben a Né­met Reklámajándékgyártó Szakmai Szövetség adatai által az iparág for­galma 3,65 milliárd Eurós volt a meg­előző évi 3,58 milliárdhoz képest. Mindez igazolja a reklámajándék ter­mékek vezető szerepét és kiváló cél­csoport elérését a hirdetési felületek között. Ezt támasztják alá az európai adatok is, ahol az iparág 14,9 milliárd Eurós forgalmat produkált. E forga­lomnak több mint egyharmadát tíz­nél kevesebb dolgozót foglalkozta­tó mikrovállalkozások produkálták, amelyek ezáltal a 250 munkavállalót foglalkoztató nagy vállalkozásokkal közösen jelentik a szektor legfőbb bevételi forrását.

PromoTex Expo – Tedd viselhetővé márkádat!

Újrahasznosítás, upcycling, környezeti körforgás – a PromoTex Expo látogatói nem tudták elkerülni a fenntarthatósá­got. Dr. Gerd Müller német fejlesztési miniszter elmondása szerint: „A né­met lakosság háromnegyede tulajdo­nít fontos szerepet a fenntartható di­vatnak. Tudni akarják, milyen módon készülnek ruháik, és ebben teljesen igazuk van. Ezért örülök annak, hogy a 2020. évi PromoTex Expo központi té­mája a fenntarthatóság!” A kiállításon 110 cég mutatta be a textilipar környe­zettudatosság, gazdaságos működés és társadalmi elkötelezettségét mint­egy 16367 textilgyártó, sign készítő, promóciós termékgyártó, illetve rek­lámügynökségi látogató részére.

A textil campus elnevezésű kiállítási elem keretében textilipari szakértők adtak teljes áttekintést a fenntartha­tó működési lehetőségekről, illetve a textilipari üzlet legjobb gyakorlati megoldásairól.

Parafából és papírból készült

textilek

Sok innovatív anyagból készült textilt mutattak be, így látható volt parafá­ból, papírból és organikus pamutból készült termék. Emellett fontos szere­pet kaptak a tartós, kiváló minőségű anyagok is.

A következő hármas rendezésű vis­com – PSI – PromoTex – kiállítást 2021. január 12–14. között tartják Düssel­dorfban. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display