A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Üzleti megoldásokról nyíltan

Digitális szélesformátumú nyomtatás, digitális textilnyomtatási, illetve szitanyomtatási területek teljes körű megoldásaival ismer­kedhettek meg azok, akik ellátogattak október 11-13. között a Sericol Hungary Kft. Open House rendezvényére. A kötetlen beszélgetések keretében a cég szakértői örömmel mutatták be az általuk forgalmazott termékeket, és ügyfeleik igényeire szabott megoldásokat vázoltak fel a konkrétan megfogalmazott kérdé­seikre. Megoldásaik pedig számos területen kínálnak hosszútávú, megbízható és jövedelmező együttműködést leendő, vagy már meglévő vásárlóik számára.

Symbol csoport – Kéz a kézben

Érdekes, és egyedi élményben lehet része annak, aki ellátogat a Symbol csoport valamely tagjának nyílt nap­jaira. Legyen szó akár Budapestről, Belgrádról, Ljubljanáról vagy Zágráb­ról – a partnerek minden alkalommal ugyanazzal a csapattal, és ugyanolyan színvonalú szolgáltatással várják ér­deklődőiket. A Symbol csoport kollé­gái ugyanis egy csapatként vesznek részt minden nyílt napon – így aztán jó eséllyel fordulhat elő, hogy a buda­pesti rendezvényen angolul szólítanak meg bennünket, de ha Zágrábba uta­zunk, ott is lesz magyar kolléga, akivel beszélhetünk. Az idei nyílt napokon nem voltak prezentációk, minden nap 12.30-tól élő bemutató keretében pre­zentálták az M&R automata szitanyo­mó gépét, a vendégek pedig a szá­mukra legérdekesebb termékekhez kapcsolódóan tehették fel kérdéseiket a Sericol kollégáinak.

A magyar cégek számára természe­tesen kézenfekvőbb Budapestre lá­togatni, és érdeklődőkben nem is volt hiány, hiszen a három nyílt nap­ra hatvannál is több cégtől, száznál is több látogató érkezett. Kiemelkedő volt az érdeklődés a Fujifilm Acuity LED 1600II szélesformátumú digitális nyomtató iránt, amelynek most egy különleges csomagban az ára is kife­jezetten kedvező, illetve egyértelmű­en beigazolódott az a trend, misze­rint a digitális textilnyomtatási piac roppant gyorsan fejlődik, hiszen so­kan voltak kíváncsiak a Texjet, illetve a Kornit kínálatára is. No de csak ha­ladjunk szépen sorban…

Fujifilm Acuity LED 1600II

A Fujifilm a nagyformátumú inkjet nyomtatás széles termékportfólióját kínálja, beleértve a minőségi digitális festékeket is, melyek a leggyakrabban használt applikációk számára kínál­nak megoldást, mint például a ma­gas minőségű POP-displayek, banne­rek és különböző hordozókra készült reklámfeliratok. A FUJIFILM ACUITY LED 1600 egy hibrid UV LED szárítá­sú szélesformátumú nyomtató, amely egyaránt használható tekercses és sík­ágyas nyomtatásra. A maximálisan 1,60 méter széles nyomtatási felületű nyomtató UV LED technológiájának köszönhetően kifejezetten környezet­kímélő, hiszen nem termel nagy hőt, így használható hőérzékeny alapanya­gok nyomtatásához is. Emellett jóval kevesebb energiát fogyaszt, mint a hagyományos UV lámpák, ráadásul a lámpák élettartama akár tízszer hosszabb hagyományos társaikénál. Az Acuity LED 1600 könnyedén alakít­ható tekercses nyomtatásról síkágyas működésre, és remek minőségű nyo­matokat készíthetünk vele öntapadós vinil anyagokra, táblás anyagokra, de akár könnyű alumínium felületekre is. A készülékben nyolc Fujifilm Dimatix Q-class nyomtatófej található, nyolc színből álló UV LED szárítású színkész­letében pedig világos, fehér és átlát­szó lakk is található. Az Acuity LED 1600 képes a színek, a fehér és a lakk­réteg egy passban történő felvitelére – ezáltal kínálva remek kreatív lehetősé­geket felhasználói számára. Mindezen tulajdonságainak, illetve aktuálisan kedvező csomagárának köszönhetően számos érdeklődő érkezett a Sericol nyílt napjára kifejezetten azért, hogy akár saját, hozott fájlok nyomtatásával tesztelje a készüléket.

A Fujifilm szélesformátumú nyom­tatóihoz elérhető a cég saját fejlesz­tésű RIP szoftvere, amely szoftver­rel kiválóan vezérelhető bármely szélesformátumú nyomtatási és utó­munka feladat. Aki azonban mégis más RIP szoftver megoldásban gon­dolkozik, annak a Sericol munkatársai a Caldera RIP High-end RIP szoftver megoldásait ajánlják, amelyek egy­aránt alkalmasak nagyformátumú és ipari nyomtatáshoz.

Ízelítőül csak néhányat emelünk ki a Caldera RIP szoftver előnyös tulaj­donságai közül:

– Adobe PDF-motor (APPE) – kitűnő overprint és transzparencia kezelés
– Kiemelkedően gyors feldolgozás, több nyomtató együttes kezelése
– Linux és Mac OS X környezet, párat­lan stabilitás
– Beépített kontúrvágás, color mana­gement és utófeldolgozási funkciók
– Akár 20-35% festékmegtakarítás az InkPerformer modul segítségével

Direkt textil nyomtatás – minden igényhez alkalmazkodó kínálat

Amint arról szinte minden lapszá­munkban beszámolunk, a digitális nyomtatási iparág egyik legjobban fejlődő ágazata a direkt textilnyom­tatás (DTG), hiszen egyre nagyobb vásárlói igény mutatkozik a kis men­nyiségben, akár egy darabban gyár­tott egyedi divat termékekre, minták­ra, amelyek gyártása kizárólag ezzel a technológiával valósítható meg költ­séghatékonyan és kiváló minőség­ben. A megfelelő nyomtató kiválasz­tásánál egyáltalán nem mindegy, vállalkozásunk napi szinten hány da­rab nyomatot készít, hiszen ha nem az ennek megfelelő kapacitású nyom­tatót választjuk, akkor nem valószínű, hogy sikeresek lehetünk. A Sericol pontosan ezért nagyon figyel arra, hogy minden szegmenshez a megfe­lelő DTG nyomtatókat kínálja. A nyílt napokon pedig mindenki megismerkedhetett azzal, mit is jelent mindez a működésben, a Polyprint teljes ter­mékpalettája, illetve a Kornit Breeze készülékek léptékében.

Amennyiben lemaradtak volna, íme egy rövid összefoglaló a termékek főbb jellemzőivel:

Polyprint – Texjet ShorTee
A ShorTee a Polyprint DTG termék­család legújabb tagja. Noha kisebb és könnyebb, mégis magas szintű gyártási folyamatot biztosít, akár­csak a többi TexJet nyomtató. Füg­getlenül attól, hogy a nyomtató maximálisan nyomtatható mérete 32*45 cm, a teljes nyomtatási folya­mat még gyorsabb és könnyebb. Az új technológiának köszönhetően a nyomtatás 30%-kal gyorsabb a ko­rábbi modellekhez képest. Kiegyen­súlyozott ár-érték arány jellemzi, mellyel költséghatékonyan léphe­tünk be a DTG (Direkt Textil Nyomta­tás) nyomtatási piacra.

Nyomtatási méret: maximum 32×45 cm
Nyomtatási sebesség: maximum 80 fehér / 28 sötét színű póló óránként

Polyprint – Texjet Echo
A Texjet Echo ideális belépő szin­tű megoldást jelent a digitális tex­tilnyomtatás világába. Egyedülálló kombinációja hardvernek, szoftver­nek és a festéknek. Professzionális design és kivitelezés, mely a textil­nyomtatást gyorssá, egyszerűvé és nyereségessé teszi.

Nyomtatási méret: A2 (42 x 60 cm)
Nyomtatási sebesség: maximum 60 fehér / 20 sötét színű póló óránként

Polyprint – Texjet Plus more
A TexJet PLUS Long direkt textilnyom­tatóban egyesül a TexJet PLUS szé­ria rugalmassága, kiváló minősége a nagyméretű nyomatok lehetőségével. Az ideális nyomtató az ön termelésé­hez! Térüljön meg a befektetése a na­gyobb termelékenység és a kifinomult innovatív megoldások által.

Nyomtatási méret: 42 x 95 cm
Nyomtatási sebesség: maximum 60 fe­hér / 20 sötét színű póló óránként

Kornit Breeze
A Kornit Breeze egy kompakt, masszív kivitelű nyomtató, egyesítve a teljesítményt és a mai csúcstechnoló­giát. Konstrukciója elsősorban a kis és közepes mennyiségű termelésekhez teszi alkalmassá a digitális pólónyom­tatásban, elérhető üzemeltetési költ­ségek mellett. A kompakt tervezés magába foglalja az integrált, auto­mata előkezelő rendszert, légtelenítő modult, és a karbantartó rendszert, mely lehetővé teszi a növekedést a digitális textilnyomtatás piacán.

Nyomtatási méret: 35 x 45 cm
Nyomtatási sebesség: maximum 40 fe­hér / 25 sötét színű póló óránként

A nyílt napok folyamán ismerős arcok is láthatók voltak a nyomtatási mi­nőséget bemutató pólókon, hiszen a Sericol munkatársainak arcképével dekoráltak néhány ruhadarabot. Aki pedig a vendégek közül úgy gondol­ta – a saját fotójával ellátott pólót is hazavihette magával.

A Kornit Breeze egyébként csak a kez­det, hiszen a Kornit választékában ki­lenc további direkt textil nyomtató érhető el, köztük a Kornit Allegro di­gitális – tekercses nyomtatóval, amely akár 300 m2/óra nyomtatási sebes­ségre is képes, mindezt a legjobb mi­nőségű nyomtatási módban.

Újdonság – Elitron Digitális kivágó asztalok

Abszolút fontos hír, miszerint idén ősztől a Sericol forgalmazza hazánk­ban az Elitron digitális kivágó aszta­lokat, így már nem csak szélesformátumú digitális nyomtatót, és festéket, de az egyik legfontosabb értéknöve­lő utómunkához, a kivágáshoz szük­séges készülékhez is egy kézből jut­hatunk hozzá.

Az Elitron Kombo SD+ egy flexibilis, nagy teljesítményű digitális vágó az innovatív vizuális kommunikáció él­ményéért, amely kiválóan alkalmas signok, és hullámkarton anyagok vágására. A Kombo SD+ készüléket olyan, az Elitron által szabadalmaz­tatott kereső rendszer teszi egyedi­vé, amely automatikusan felismeri a nyomtatott képeket. Ez a rugalmas utómunka rendszer lerövidíti a gyár­tási időket és csökkenti a költségeket, miközben a maximális sokoldalúság lehetőségét kínálja a kisebb és komp­lexebb termelési folyamatokhoz egy­aránt. A kereső rendszer mellett vi­deo kivetítővel, az adott munkához megfelelően cserélhető vágófejjel felszerelt, gyors és precíz készülék ki­válóan alkalmas a sign vállalkozások profitnövelésére. Mi pedig alig várjuk, hogy élőben is tesztelhessük!

Textil Szita Megoldások

A nyílt napok során természetesen bemutatásra kerültek különféle szi­tanyomási megoldások, így műkö­dés közben voltak láthatók az M&R – Szitanyomó gépek, de olyan szi­tanyomási kellékanyagok is, mint a Sericol – Plasztizol festékek, emul­ziók, adalékanyagok, illetve a Virus – Vízbázisú textil festékek, speciális effektek. A látogatók számára iga­zából már csak egy házifeladat ma­radt: a remek választék alapján el­dönteni, mely irányba fejlesztik cégüket a Sericol által kínált megol­dások segítségével! Sign

- Hirdetés -

Sign&Display