A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Utómunka feladatok felsőfokon

Szinte minden gyártónak más típusúak a megrendelései, így előfordulhat, hogy valakinek több a vágási feladata, és csak kisebb mértékben szükséges marási feladatokat végeznie. De mindez természetesen lehet fordítva is igaz. A piac jó ismerője­ként a partners Kft. mindkét megközelítésre kínál kiváló megol­dást, amely a fő tevékenység mellett a másik fronton is megállja a helyét! Lássuk tehát a remek Esko Kongsberg kivágóasztal család új tagját, amely marásra is képes, illetve a kiváló maró AXYZ berendezéseket, amelyekkel a vágási feladatok elvégzé­se során sem vallunk szégyent!

A digitális kivágóasztalok, illet­ve a hozzájuk tartozó szoftvermegoldások fejlesztője és gyártójaként ismert Esko tovább bővítette Kongsberg kivágóasztal családját a Kongsberg C Edge készülékkel.

Szépkuthy Eszter, a Kongsberg márkát Magyarországon forgalmazó partners Kft. kereskedelmi képviselője lapunk­nak elmondta: „Az új C Edge készü­lék tulajdonképpen a C asztalok „kis­testvére”. Fontos és a megrendelők részéről okkal hiányolt helyet tölt be a népszerű, középszériás gyártásig al­kalmas Kongsberg X asztalok, és a fo­lyamatos, akár automatizált termelés­re alkalmas C asztalok között. A C Edge ugyanakkor a későbbiekben szükség esetén egy helyszíni upgrade-del tel­jes értékű C asztallá alakítható, hiszen alapvetően a C asztalok eszközkészle­tével dolgozik. Fontos megemlíteni, hogy a Kongsberg asztalok, számos olyan egyedi fejlesztésű eszközzel rendelkeznek, melyek gyorsabbá és minőségibbé teszik pl. a hullámkar­tonok feldolgozását. Többek között ezeknek az eszközöknek – mint pl. a 150mm-es bígkerék és a CorruSpeed tool – a bemutatóját is megtekinthe­tik a vendégeink itt a Fespán. A C Edge szoftveres vezérlés­ben, kialakításban igazodva a megrendelő igényeihez – legyen szó papír, hullámkarton, plexi, tekercses vynil vagy textil, de akár ACM vagy MDF feldolgozásról – jelenleg nagyon kedvező, bevezető áron érhető el.”

A Kongsberg C Edge lehetővé teszi fel­használói számára, hogy kiváló minő­ségű termékeket készítsenek, rövid át­futási idővel annak érdekében, hogy képesek legyenek megfelelni napjaink dinamikus piaci elvárásainak.

A sign szektorban használt számos különféle alapanyag megmunkálá­sára alkalmas C Edge rendelhető egy új, második gyors eszköz adapterrel, amelynek köszönhetően kevesebb szerszámcsere szükséges, és mini­málisra csökkenthető cégünk leállási ideje. Két ún. Fast tool (gyors eszköz) használatával pl. eszközcsere nél­kül végezhető a tekercses öntapadó vynil vágása és riccelése, tekercsada­golóval és az asztal szállítószalagos kialakításával pedig maximalizálható a termelés hatékonysága. A Fespán bemutatott automata tekercsada­golóval ellátott, szállítószalagos be­rendezésen a mostanában egyre népszerűbb textil vágás is megte­kinthető volt.

A hullámkarton csomagoló anyagok gyártói számára a C Edge is elérhető a nagy, 50 kg nyomóerejű 150 mm-es bígeszközzel. A CorruSpeed szintén a hullámkarton feldolgozók számára fejlesztett statikus kés, mely egy kis fej segítségével „előtöri” az anyagot, így a hagyományos stanctechnikával megegyező minőségű vágási szé­leket kapunk, a korábbi, rezgőkéses használattal szemben jóval gyorsabb kivitelben. A CorruSpeed használatá­val időt takaríthatunk meg bármely, még újrahasznosított anyagból ké­szült hullámkartonok megmunkálá­sa esetén is. Az Esko márkanév már ezidáig is egy­beforrt a kiváló minőséggel, nagy ter­melési sebességgel, megbízhatóság­gal és az ennek megfelelő gyártási kapacitást akár 7/24-es üzemelés mel­lett mindezt a remek mérnöki tervezés és kiváló felépítés biztosítja – a C Edge pedig mindezen kiváló tulajdonságo­kat tartalmazza ma, a jövőbe tekintő gyártók számára.

A Kongsberg C Edge már hazánkban is elérhető – ráadásul a nyár folyamán egy remek bevezető ár akció kereté­ben, kedvező konstrukcióban juthat­nak hozzá az érdeklődők.

AXYZ CNC marógép – tökéletesen megfelel a signage gyártók egyedi igényeinek!

Azon vállalkozások számára, amelyek érdeklődnek utómunka feladataik au­tomatizálása iránt, egy CNC marógép­be történő beruházás okos befektetés, hiszen ez a gép optimalizálja termelé­kenységüket, és növeli profit szintjüket – mindezt kifejezetten rövid időn be­lül. Amennyiben Ön a sign, grafikai és nyomtatási iparágban tevékenykedik, egy AXYZ marógépek használatából származó előnyei nagyon sokrétűek le­hetnek. Az ezidáig csupán egyetlen ter­melési profillal rendelkező cégek most egyszerre több új piacra is beléphetnek a beltéri és kültéri sign termékek gyár­tása mellett egyéb grafikai termékek, és nyomatok utómunkázásával, vagy épp eladáshelyi display termékek gyár­tása által. Az egyik legfontosabb előny, hogy minden eddiginél hatékonyabb lesz termelésük, az új üzleti szegmen­sek pedig még több megrendelőt von­zanak a céghez, ezáltal növelve annak bevételét. Mindez pedig kiemelkedően fontos a sign és grafikai üzletág kiéle­zett versenyében.

Az AXYZ CNC berendezéseit legin­kább megbízhatóságukról, sokolda­lúságukról és gyártási sebességükről ismerik világszerte. A vállalkozás pro­filjának megfelelően többféle gép­típus és méret közül választhatnak a megrendelők. A Fespán bemutatott Trident típus egy előre összeállított konfiguráció tripla fejes technológi­ájával, ikerkéses és erős maró orsó­jával villámgyors vágási sebességet garantál az alapanyagok legszéle­sebb választékának megmunkálá­sára. Az alumínium és akril anyagok marásától kezdve a papír, vinyl, hab­karton és gumi anyagok vágásáig és trimmeléséig – az új termékek alkotá­sára elénk táruló lehetőségek végtele­nek. A berendezésnek köszönhetően pl. az akril anyagok esetében további utómunka nélkül víztiszta marási felü­letek érhetők el.

A folyamatos munkát az automata eszközcserelő teszi lehetővé. Az eddi­ginél jelentősen nagyobb munkafelü­let – 1,5 m – 3,27 m közötti szélesség és 1,2 m – 15 m közötti hosszúság – lehe­tővé teszi a felhasználók számára, hogy olyan anyagokat is megmunkáljanak, amelyekre ezidáig gondolni sem mer­tek, mint például polcok, berendezési tárgyak, vagy olyan dekorációs tárgyak, amelyek kapcsolódhatnak sign termé­keinkhez. Az olyan kések, mint a tan­genciális, oszcilláló, vagy akár mindket­tő kombinációja – mindezt akár 12 cm hosszú pengével – megkönnyítik a vas­tagabb anyagok, pl habok vágását.

Az Infinite típus esetében pedig lehe­tőség van, hogy a fejeket igényeinknek megfelelően kombináljuk össze mind­ezen lehetőségeket és funkciókat, és így a vállalkozás profiljára optimalizált, sokoldalú gépet kapjuk, amely megfe­lel a sign szakmai által támasztott bár­milyen egyedi igénynek.

Népszerű alkalmazási területek

A sign and display gyártók a vágási fel­adatok óriási spektrumában számíta­nak az AXYZ Trident illetve Infinite be­rendezéseire, mint például:

  • Sign készítés – Bármely típusú 2D il­letve 3D signok fából, fémből vagy műanyagból
  • Grafikák és nyomatok utómunkája – több különféle vágóeszköz haszná­lata rengeteg különféle anyaghoz
  • Vásárláshelyi termékek – display áll­ványok, polcok, egyéb dekorációk

További lehetőségek

Az Infinite funkcióit optimalizálhat­juk egy Automata Eszközcserélő (ATC) hozzáadásával, vagy az AXYZ AVS re­gisztrációs kamera rendszer alkalma­zásával. Az Automata Eszközcserélő automatikusan kiválasztja a megfelelő eszközt – mindezt az operátor bevo­nása nélkül, 7, 10, 14 vagy 21 állomásos eszköztartó kapacitással. Az AXYZ AVS regisztrációs kamera rendszer gyorsan megtalálja, és felismeri a hagyomá­nyos regisztrációs jeleket, és beállítja a vágási útvonalat, ezáltal precíz iga­zodást és 100% pontosságot garantál. Legyen szó akár akril, lexan vagy PVC anyagok megmunkálásáról, vagy ke­reskedelmi, eladáshelyi, vagy signage termékek gyártásáról, az AXYZ CNC berendezései eléggé sokoldalúak ah­hoz, hogy gyorsan feldolgozzon bár­mely típusú anyagot, minden alkalom­mal kiváló minőségben.

Az iparágban csaknem 30 éve műkö­dő partners Kft. mindkét berendezés­hez magas színvonalú szervizszolgál­tatást, szaktanácsadást, folyamatos alkatrész és fogyóanyag ellátást bizto­sít. Szoftveres megoldásaival komp­lett rendszer alakítható ki a tervezésre, gyártáselőkészítésre és gyártás auto­matizálásra. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display