A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Újabb elismeréssel zárja az évet az EPSON

A Keypoint Intelligence – Buyers Lab (BLI), a világ vezető függet­len, képalkotó szoftvereket, eszközöket és szolgáltatásokat minősítő szervezete a 2018 Pick Awards díjával ismerte el az Epson innovációját és az Epson SureColor S-sorozatú oldószeres nyomtatók színpontosságát.

Epson SureColor SC-S40600
Kiemelkedő belépő szintű, 4 színes eco-solvent/Latex 54”/64” méretű nyomtató kategóriában.

Epson SureColor SC-S60600
Kiemelkedő nagy termelékenységű, 4 színes eco-solvent/Latex 54”/64” méretű nyomtató kategóriában.

Epson SureColor SC-S80600
Kiemelkedő kiterjesztett színterű eco-solvent/Latex 54”/64” méretű nyomtató kategóriában.

A Keypoint Intelligence a digitális képalkotó iparági eszközök és tech­nikai megoldások kínálatából szű­ri le az ügyfelek számára azokat az egyedülálló eszközöket, melyek­ről elfogulatlan betekintést nyújt számukra, hogy azok a tényleges szükségleteiknek megfelelő ter­méket találják meg. A Buyers Lab több mint 50 éve a globális doku­mentum-képfeldolgozó ipar füg­getlen és megbízható forrása, mely tesztadatokra és érékesítési infor­mációkra támaszkodva nyújt infor­mációkat. A kezdetekben az irodai berendezésekről szóló, fogyasztói alapú kiadványként induló média, mára az egész iparágat átfogó in­formáció forrássá vált, egy olyan környezetben, amely folyamatosan fejlődik.

Az Epson bejelentette a SureColor S-sorozatú eco-solvent nyomta­tóinak mindhárom modellje meg­kapta a Key Image Intelligence – Buyers Lab (BLI) Pick Awards díját. „A Keypoint Intelligence szorosan együttműködött az Epson-nal a tesztelési folyamat során, és mind­három Epson SureColor S-soroza­tú oldószeres nyomtató kiemelke­dő eredménnyel zárta a teszteket.” – mondta David Sweetnam a Keypoint Intelligence, kutatási és laboratóriu­mi igazgatója. „Ezek a díjak kiemel­kedő elismerést nyújtanak a gyár­tóknak és a termékeiknek, melyeket kimerítő laboratóriumi teszteknek vetnek alá munkatársaink, és mind­három S sorozatú modell nagyon jól teljesített. A szín pontosság biztosí­tása kritikus minden nyomtató gyár­tó számára.”

A BLI a 2016-os eco-solvent / latex tesztprogramjának indításakor szá­mos eszközt tesztelt Európában és az USA-ban. Az Epson nyomtatói a legjobb kategóriába tartozó ter­mékek közül a legkiválóbbak. A BLI „Pick” díjakat évente kétszer, nyá­ron és télen ítélik oda, különös fi­gyelmet fordítva a BLI laboratóriumi szakértőinek és elemzőinek mérése­ire. Minden laboratóriumi vizsgálati adatot össze kell állítani az adott ter­mékek elmúlt hat hónapban értékelt legfontosabb eredményeiről a díja­zottak kiválasztásához.

A versenyben a legmagasabb pont­számot elérő termékek és megoldá­sok, kiemelkedő teljesítményüknek köszönhetően kapják meg a Pick-dí­jat az adott ágazatban.

„A Pick díjakat csak olyan termékekre tartjuk fenn, amelyek szigorú teszte­lési folyamaton esnek át, és tapasztalt elemzőink és technikusaink „Best in Class” minősítésén megfelelnek”.

„Az Epson professzionális képalko­tó megoldásait fejlett precíziós tel­jesítményt nyújtó technológiával tervezték, és a SureColor S-sorozatú nyomtatók tökéletes példái ennek” – mondta Matt McCausland az Ep­son America, Professional Imaging termékmenedzsere. „Megtisztelte­tés számunkra a BLI díja, mely egy újabb elismerés számunkra.”

Az Epson SureColor S sorozat újra definiálja a képminőséggel kapcso­latos elvárásokat a Signage piacon! A PrecisionCore® TFP® nyomtatófejjel és a továbbfejlesztett precíziós mé­diaadagoló rendszerrel kiváló minő­ségű nyomatokat állíthatunk elő le­nyűgöző gyártási sebesség mellett. Az UltraChrome® GS3 oldószeres tinták használatával a SureColor S-sorozat kiemelkedő nyomtatási minőséget, tartósságot és médiakompatibilitást biztosít. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display