A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Új piaci lehetőségek a kiváló minőség által

A magyar határhoz közeli Verőcén működő Grafoprojekt egy sike­res nyomdai szolgáltató cég, amely számos különféle szolgáltatást kínál megrendelői számára. Termékei között megtalálhatók a brossúrák, katalógusok és névjegykártyák éppúgy, mint a nagy­formátumú poszterek, óriásplakátok és display grafikák egyaránt. A nyomtatásban innovatív elveket valló cég új technológia mellett tette le a voksát annak érdekében, hogy kiemelkedjen versenytár­sai közül és olyan testreszabott megoldásokat kínáljon ügyfelei számára, amelyek valóban egyediek. A legújabb beszerzésük, a Ricoh Pro T7210 UV síkágyas nyomtató lehetővé teszi számukra, hogy közvetlenül nyomtassanak táblás alapanyagokra.

Előre nyomtatott panelek

A Grafoprojekt beruházását az alka­lom szülte, a turizmus ugyanis rob­banás-szerűen növekszik Horvátor­szágban, a szállodák nagy része pedig felújításon esik át annak érdekében, hogy friss arculattal várják vendége­iket. A Grafoprojekt tulajdonosa fel­ismerte, ha előre nyomtatott, kész paneleket szállít hotel megrendelői számára, akkor azok egyszerűbben és gyorsabban tudják elvégezni felújítási munkáikat. A cég már használt teker­cses, inkjet nyomtatót display grafikák gyártására, de olyan megoldást kere­sett, amely segítségével képes olyan táblás alapanyagok közvetlen nyom­tatására, mint a fa, alumínium és üveg. A kifejezetten ipari termelésre terve­zett Ricoh Pro T7210, épp megfelelt minden előzetes elvárásuknak.

Széles körű alapanyag felhasználás

A Grafoprojekt számos különféle tech­nológiát vizsgált meg, mielőtt kivá­lasztotta a Ricoh Pro T7210 nyomógé­pet. A nyomtatható alapanyagok köre, illetve a nyomatok mérete kiemelkedő fontossággal bírt a kiválasztási folya­mat során. A cég ugyanis olyan meg­oldást keresett, amely lehetővé teszi számukra számos különféle táblás és félmerev alapanyagokra történő nagy felbontású nyomtatást. A Ricoh fes­tékei remekül tapadnak az olyan me­rev/táblás építőanyagokra, mint az MDF lapok, Dibond és perspex, vagy az olyan könnyebb anyagokra, mint a Forex. És ami még ennél is jobb: a Ricoh Pro T7210 nyomógéppel, akár 3,2 x 2,1 m méretű táblák is nyomtat­hatók, amely tulajdonságának köszön­hetően a Grafoprojekt immár egyetlen nyomtatóval képes elvégezni minden feladatot a kis méretű signoktól egé­szen a szoba méretű grafikákig.

Megerőltetés nélkül termelékeny

A Ricoh megoldása egyaránt bizo­nyult rugalmasnak és könnyen hasz­nálhatónak. A beépített vákuummal rendelkező asztal erőteljesen tartja a nyomtatandó alapanyagokat a pon­tos helyükön, míg a teljes felületen történő nyomtatás szükségtelenné teszi a vágási utómunkát. Az akár 100 m2/óra nyomtatási sebesség pedig ki­fejezetten termelékennyé teszi a Pro T7210 készüléket. Azok a szállodák, amelyek a Grafoprojekt megrendelői, kifejezetten elégedettek a leszállított kész panelek minőségével. A mérték után készített szoba méretű grafi­kák kifejezetten szépen rendereltek, és mivel már előre készre szabottak, így gyorsan installálhatók – a szállo­dák felújításra fordított leállási ide­je pedig ennek köszönhetően nagy mértkében csökken.

Ismerkedjen meg a Ricoh Pro T7210 által kínált lehetőségekkel!

További információkért keresse kol­légánkat az alábbi elérhetőségeken:

Mühl Balázs
Production Print Sales Manager

Direkt kereskedelem
2040 Budaörs, Hungary
Puskás Tivadar út 14.
Tel: +36 30 370-8875
Fax: +36 23 806 801
balazs.muhl@ricoh.hu

www.ricoh.hu

- Hirdetés -

Sign&Display