A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Új Océ Colorado 1650

Olyan egyedülálló fejlesztéseket mutatott be az idei Fespa-n a Canon, amelyekkel a reklámok és különleges grafikák előállításával foglalkozó nyomdai szolgáltatók nagyobb profitot érhetnek el, ami hatékonyabb működést és gyarapodó üzletet biztosít számukra.

A Canon idei Fespa standjának leg­fontosabb elemei voltak:

  • az új Océ Colorado 1650 64 hüvely­kes tekercses nyomtatója
  • az Océ Colorado 1640 automatizált, integrált nyomtatási és vágási mun­kafolyamata
  • az Océ Arizona 1300 termékcsalád síkágyas UV-nyomtatóinak első be­mutatója nemzetközi rendezvényen (Magyarországon a PPDexpon mu­tatták be április elején)
  • az Océ Arizona 6170, amelyben a High Flow Vacuum (HFV) biztosítja, hogy a merev nyomathordozók nyomtatás közben ne mozduljanak el
  • az imagePROGRAF PRO-2000 24 hü­velykes, szélesformátumú nyomtató­ja, amely nedvességtűrő nyomathor­dozóval is használható

Új lehetőségek feltárása – matt és fényes nyomtatás festék és eszköz­csere nélkül

A Canon a FESPA 2019-en mutatta be az Océ Colorado 1650 tekercses nyom­tatót, amellyel az ügyfelek az új app­likációkban rejlő lehetőségeket ak­názhatják ki. Az új nyomtató javítja a termelékenységet és a teljesítményt öntapadó vinylek, falburkolatok, pony­vák, soft signage anyagok, szemből/há­tulról megvilágított grafikák, valamint nem bevonatos papír használata ese­tében is, míg a beépített Océ FLXfinish technológia lehetővé teszi, hogy a fel­használók úgy váltsanak a matt és fé­nyes módok között ugyanazon nyo­mathordozó esetében, hogy ne kelljen tintát vagy eszközt cserélni.

Az Océ Arizona 1300 termékcsaládhoz tartozó Océ Arizona 1380 GT síkágyas UV-nyomtató a FESPA 2019 kiállításon élőben nyomtatott mind merev, mind rugalmas nyomathordozókra. Az Océ Touchstone szoftverrel a nyomtató texturált nyomatokat is készített meg­bízható és költséghatékony módon, bemutatva az érdeklődőknek, hogyan gyárthatnak könnyen kifinomult több­rétegű nyomatokat. Az Océ Arizona 1380 GT mögött az Océ Arizona Xpert elsőrangú munkafolyamat-szoftvere áll, amellyel sablonokat hozhat létre az összetett projektekhez, ezzel is fokoz­va a valódi hatékonyságot, míg a piacra kerülési idő csökken.

Növekvő működési hatékonyság

A Canon elkötelezetten segíti az ügyfe­leit a működési hatékonyságuk javítá­sában, ezért szorosan együttműködött az utómunkálatokkal foglalkozó part­nerével, a Fotobával – ennek eredmé­nye lett a Canon UV-gél tintáit használó tekercses nyomtatóihoz (Océ Colorado 1640 és 1650) igazított új, automatizált nyomtatási és vágási megoldás. Az új technológia egyesíti az Océ Colorado tekercses nyomtatóját a Fotoba XLD termékcsalád vágógépével, lehető­vé téve a nyomatok automatizált utó­munkálatait és a kézi beavatkozást nem igénylő, margó nélküli nyomtatást.

Az automatizált adagolóegység a ki­nyomtatott anyagot a nyomtatóból a vágógépbe juttatja. Ennek köszönhető­en a vágás automatizálható, nincs szük­ség a kezelő beavatkozására vagy a kézi adagolás miatti leállásra. A Fotoba XLD akár percenként 18 méternyi nyomattal is megbirkózik.

Azok számára, akik nagyobb munka­igényű nyomathordozókkal (pl. hul­lámlemezzel vagy furnérlemezzel) dol­goznak, az Océ Arizona 6170 nyújthat megoldást, a High Flow Vacuum (HFV) ugyanis mozdulatlanul tartja az anya­got nyomtatás közben, így a kép töké­letes lesz, miközben az előkészítésre szánt idő csökken. Mindemellett az Océ ProCut munkafolyamat-szoftver azt mutatja be, hogy az automatizált vágás­sal hogyan csökkenthető a kézi beavat­kozás és növelhető a termelékenység, miközben a dolgozók a szakértelmüket a cég más területein kamatoztathatják.

A Canon standjának látogatói számos grafikai és kereskedelmi belsőépíté­szeti megoldást is megtekinthettek a Speed c. album bemutatójával párhu­zamosan – a kötet azt mutatja be, hogy egyes márkák hogyan hoztak létre egy­séges, az érzelmekre ható látványt a végfelhasználók számára, új üzleti le­hetőséget kínálva és régi megrendelők megtartására. A Speed kampányának applikációi a nyomtatás többcsator­nás marketingben betöltött szerepé­re mutatnak rá, legyen szó a vásárlást ösztönző bolti kínálókról vagy a vásár­ló márkaélményét kiteljesítő belső de­korációról. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display