A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Új JFX200-2513 EX és a nyomtatás jövője

A Mimaki a müncheni Fespa kiállításon mutatta be legújabb sík­ágyas UV tintasugaras nyomtatóját JFX200-2513 EX néven, amely képes akár 2,5 dimenziós textúrák nyomtatására is. A cég stand­ján számos, a nyomtatás jövőjébe mutató megoldást prezentál­tak a látogatók számára.

Egy új nyomtatási mód, és a koráb­bi típusoknál egyel több nyomta­tófej – egyebek mellett ezt kínálja a JFX200-2513 EX, amely a korábbi JFX modellekhez képest 280%-al gyorsabb új draft nyomtatási módja által – négy szín + fehér nyomtatással, míg minden további nyomtatási módban 100%-al gyorsabb elődeinél. Ez a belépőszin­tű nyomtató tartalmazza a Mimaki 2,5D Textúra készítő funkcióját, finom dombornyomás készítésére – mind­ezt egyetlen gombnyomásra. E funkció használatával a nyomdai gyártók olyan térhatással ellátott szélesformátumú nyomatokat készítenek, amelyek azon­nal érintésre csábítják a szemlélődőket – mindezt hosszas fájl előkészítési fo­lyamatok nélkül.

A felhasználók számára értékes új al­kalmazási lehetőségeket nyitó Mimaki layering technológiát úgy tervezték meg, hogy kifejezetten egyszerű és könnyű legyen a használata. A finom textúra érdekében a Photoshop fáj­lok lépcsőzetes layerek halmozásának korábbi időigényes folyamatát telje­sen eltörölték, és a Mimaki gyártói RIP szoftvere a RasterLink6Plus immár má­sodpercek leforgása alatt elvégzi ezt a feladatot. Mindezt pedig úgy oldja meg, hogy a RIP-ben az eredeti színes képhez annak szürkeárnyalatos válto­zatát adja.

Ezt a funkciót eredetileg a Mimaki 3D nyomtatási technológiájához fejlesztet­ték ki, és most egyedülállóan a márka sign and display grafikai nyomtatásá­ban is alkalmazzák. A szélesformátumú nyomtatást egy magasabb szintre emelve, a Mimaki nyomtatókat hasz­náló nyomdák már olyan kiváló nyom­tatott textúrákat képesek kínálni meg­rendelőiknek, mint a szimulált fa erezet, az olajfestmény effektus festővásznon, vagy éppen kiemelt betűk a hagyomá­nyos signage termékeken. Danna Drion, a Mimaki Europe senior marketing managere elmondta: „Ki­fejezetten nagy izgalommal vártuk az új JFX200-2513 EX bemutatását egy olyan piacon, ahol a verseny elképesz­tően kiélezett, a nyomdai termékek árrése pedig a végletekig lecsökkent. A profit teremtő szolgáltatások terén ez az új termékünk kifejezetten fontos üzleti különbséget jelent vásárlóink számára. Mindezeken felül a JFX200- 2513 EX által kínált termelékenységet fejlesztő előnyök kiemelkedően ver­senyképes nyomtatóvá teszik ezt az új gépet. Függetlenül a vállalkozásunk méretétől, mindenki számára kiemel­ten fontos, hogyha új piacra lépnek, azt olyan technológiával és partnerrel tegyék, akiben megbízhatnak. A japán termékek minőségi garanciájával, és a köré épített kitűnő vevői kiszolgálás kultúrája által mindez biztosan garan­tált a Mimaki esetében.”

Az Európában elsőként a Mimaki Fespa 2019 standján bemutatott JFX200-2513 EX a JFX200-2513 szélesformátumú UV tintasugaras nyomtató utódja. Hat éve történt bemutatása óta a JFX200-2513 kiemelkedő sikereket ért el, és renge­teg cégnél installálták világszerte. Az új Mimaki JFX200-2513 EX erre az örök­ségre alapoz, tovább tolva az innováció határait megnövelt termelékenységé­vel, és értéknövelt szolgáltatásai által.

A bonyolult munkafolyamatok elvég­zéséhez ideális JFX200-2513 EX maxi­mum 2.500 mm x 1.300 mm méretű anyagokra képes nyomtatni, azok szé­les választékában, mint fehér táblás anyagok, átlátszó/színes táblás anya­gok, fa, hullámkarton lemezek és fém – általánosan használható sign panelek, bútor előlapok, építőanyagok és jóval több alkalmazás terén. A könnyű hasz­nálhatóságot fokozza az asztal vákuum funkcióját irányító lábkapcsoló – azok­ra a helyzetekre, amikor az operátornak nincs szabad keze, az alapanyagnak pe­dig stabilan, mozdulatlanul kell marad­nia a nyomtató asztalfelületén. Az új gépet ellátták ethernet csatlakozóval, amely tovább fejleszti a funkcionalitá­sát a további csatlakozási lehetőségek­kel. Az JFX200-2513 EX-et ellátták egy további interfésszel, így olyan további külső biztonsági eszközöket csatlakoz­tathatunk hozzá, mint például bizton­sági védőfüggöny. Mindezek mellett a rendszer tartalmazza a Mimaki legfon­tosabb megoldásait, a fúvóka ellenőr­ző valamint a fúvóka helyettesítő egy­séget a megszakítás nélküli, folyamatos nyomtatás érdekében, még akkor is, ha munka közben bizonyos fúvókák eldu­gulnak, vagy leáll a működésük.

A Mimaki Fespa standján további elő­nyeit, és felhasználási lehetőségeit mutatták be az MUH-100-Si UV szárí­tású metál festéküknek, amely a világ első fémhatású festéke síkágyas, direkt tárgynyomtatáshoz. Egy különleges, vi­lágos alumínium pigmentet kevertek a festékbe, amely által UV metál festék nyomtatása lehetséges közvetlenül az alapanyagokra anélkül, hogy bármi­lyen fólia transzferes eljárásra lenne szükség. „Ez megintcsak egy azon sok megoldás közül, amelyeket a Mimaki biztosít partnerei számára annak érde­kében, hogy kitűnhessenek versenytár­saik közül és értéknövelt szolgáltatáso­kat biztosíthassanak azon márkáknak, amelyek igénybe veszik nyomdai szol­gáltatásaikat.” – mondta Danna Drion.

A Mimaki legújabb 3D nyomtatási megoldása a 3DFF-222 szintén megte­kinthető volt standjukon. E nyomtató használatával a sign and display gyár­tók csökkenthetik működési költsége­iket. A házon belül használt 3D nyom­tatóval a cégek előre elkészíthetik egyedi kereteiket a direkt tárgynyom­tatóikhoz – így bármilyen egyedi ter­mék nyomtatására képesek lesznek. A 3D nyomtató használata azt is le­hetővé teszi, hogy a cégek kifejezet­ten gyorsan és alacsony befektetéssel vezessenek be új termékeket a piac­ra. Ezzel a készülékkel gyárthatók 3D signage termékek, amelyekkel szintén új piacok hódíthatók meg.

A Mimaki standja a technológia mel­lett arra is szolgált, hogy bemutassák a világ vezető divattervezőivel, kreatív tervezőivel és fotógráfusaival megva­lósult együttműködésük eredményeit. A standon láthatók voltak például Claire Vos divattervező egyedi költeményei. A kreatív backlit grafikáktól kezdve a ruhákon és lakberendezési textíliá­kon át rengeteg olyan termékben gyö­nyörködhettek a látogatók, amelyeket Mimaki nyomtatókkal gyártottak.

„A kiállításunk fő témája így szólt: ’Kép­zelje el a nyomtatás jövőjét’ – a most be­mutatott JFX200-2513 EX pedig olyan technológiai megoldásokat és képes­ségeket tartalmaz, amelyek a felhaszná­lók jövőbeli üzleti fejlődését szolgálják. A Mimaki minden egyes fejlesztése az­zal a céllal készül, hogy vevőink sikerét szolgálják ma, de támogassák holnapi növekedésüket is!” – összegzett vége­zetül lapunknak Danna Drion. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display