A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Új Drytac tájékoztatók a padlógrafikai anyagokról

A Drytac számos tájékoztató anya­got adott ki padlógrafikai termékei­nek felhasználásához. A négy, kifeje­zetten e termékcsoportnak szentelt útmutató tartalmazza a padlógrafi­kai projektek legfontosabb szem­pontjait – mint biztonsági szabályo­zások, és biztosítás a kereskedelmi, lakóház, stadion, iskolai és egyetemi környezetekben.

A padlógrafikai anyagok használa­ta 2020-ban példátlan mértékben megnövekedett, köszönhetően a tár­sadalmi távolságtartásra való igény­nek, illetve a könnyen észlelhető út­baigazító signok szükségességének. A Drytac vezető márka ezen a téren, hiszen kiváló minőségű padlógrafikai anyagokat gyárt – számos egyéb sign és grafikai termék mellett – Nagy-Bri­tanniai és Észak-Amerikai gyáraiban.

Az új termékismertetők tartalmazzák a padlógrafikai anyagok áttekintését, egy „gyakori kérdések” pontban pe­dig leírják az anyagok csúszási muta­tóit, illetve felsorolják tanúsítványai­kat és teszteredményeiket is. Emellett részletesen leírják, milyen jogi fele­lősség terheli ezen anyagok gyártó­ját, installálóját és megrendelőjét.

A Drytac padlógrafikai anyagainak széles választéka tartalmazza az In­terlam Pro Emerytex anyaggal ellá­tott Polar Grip fóliát, amely kiválóan alkalmas kültéri padlófelületekhez, a Polar Street FX-et egyenetlen/durva kültéri felületekhez, a SpotOn Floor 200, FloorTac Textures és Polar Floor PET 170 anyagokat, beltéri padlófe­lületekhez. A termékekről további in­formáció található, illetve a tájékoz­tató anyagok letölthetők a Drytac hivatalos oldalán: www.drytac.com/ floorgraphicguide.

- Hirdetés -

Sign&Display