A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Töretlen a siker

Két éve kezdte meg munkáját a Liyu Közép-Kelet Európai Képvi­selete többek között hazánkban is és több magyar cég sikeré­hez járultunk hozzá gépeinkkel. Fontosnak tartjuk, hogy időről-időre tájékoztassuk a szakmát a piaci helyzetünkről és továbbra is bátorítsuk a vállalkozásokat, hogy Liyu nyomtatókban gon­dolkodjanak ha korszerűsítésről vagy új beruházásról van szó.

Az idei évünk nagyon mozgalmas­ra sikerült, minden fontos vásáron megjelentünk: a SignExpo-n Bu­dapesten, májusban FESPA-n, aztán az Intergrafika-n Zágrábban, GRAFIMA-n Belgrádban, sőt Milánóban a VITRUM üvegipari kiállításon is.

Az idei VISCOM vásáron Milánóban, a Liyu International ismét méltóan kép­viseltette magát, ahogy ezt már meg­szokhattuk és újra lehetőség nyílt arra, hogy az európai képviseletek megos­szák tapasztalataikat egymással.

Kiemelt teljesítményért kapott elis­merést az olasz márkaképviselet, aki alig egy év alatt 40 db feletti eladást produkált saját piacán, ami rendkívü­linek mondható, hiszen nem árulunk el titkot, azzal, hogy egy nagyon igé­nyes piacról beszélünk, ahol a jól is­mert márkák eladásai is nagyon jók és ennek ellenére az olasz képviseletnek sikerült kivívnia a szakma elismerését.

Figyelemre méltóak a németországi-osztrák-svájci képviselet számai is, de mivel ők voltak az elsők, akik Nyugat- Európában elérhetővé tették a Liyu nyomtatókat, ezért ők már több ta­pasztalattal rendelkeznek és jól tartják piaci pozíciójukat.

Új piaci szereplőnek mondható a fran­cia képviselet, aki idén kezdte meg a forgalmazást és a tőlük kapott tapasz­talatok szerint is egyre nagyobb az ér­deklődés az ipari nyomtatók iránt.

Nyilván minden piacnak megvannak a sajátos jellemzői, de vannak jelen­ségek, amelyek országtól függetle­nek és amit minden képviselet meg tud erősíteni – például a legnépsze­rűbbek a Liyu Platinum Series család­tagok közül egyértelműen a tábla­nyomtatók, erről beszélnek az eladási számok is. Az eco szolvent és uv led 3,2 méter széles tekercses nyomtatók szintén nagyon jól szerepelnek.

Portugál kollégák pedig arról számol­tak be, hogy a direkt szublimációs tex­tilnyomtató aratott sikert náluk.

- Hirdetés -

Abban is egyetértettünk, hogy az ál­talunk forgalmazott ipari nyomtatókat az ügyfelek nagyon kedvelik, és meg­bizonyosodtak mindazokban a tulaj­donságokban, amiben erős a márka.

Szinte minden olyan nagy cégnél, ahol volt már egy Liyu nyomtató, azóta már a másodikat vagy akár a harmadikat vásárolják a cégek, erre hazánkban is van példa.

A Közép-Kelet Európai piac – a Nyu­gat-Európaihoz képest egy sokkal ár­érzékenyebb piac, de nem kevésbé igényes, és szinte a legtöbb esetben a vevőink egy kedvező vagy kedvezőbb ár-érték arányú megoldást keresnek és kapnak. A Liyu brand megjelenésével sok vál­lalkozás számára nyílik lehetőség a tényleges ipari termelésre szánt nyomtatók megvásárlására, hiszen lát­juk, sokan próbálnak valamilyen irány­ba elmozdulni, szeretnének valamivel kitűnni, jobbat vagy pluszt ajánlani az ügyfeleknek. A még mindig elérhe­tő 0%-os hitelek sokak számára nyúj­tanak átmeneti megoldást a beruhá­zások megvalósításához – tőlünk is vásároltak olyan cégek, akik igénybe vették ezt a finanszírozási formát.

Büszkén mondhatjuk, hogy ügyfeleink között van nyomda, ponyvaipari cég és bútorüzem is, ebből is jól látszik az ipa­ri nyomtatók sokoldalú felhasználása. Ügyfeleink tapasztalataikat megoszt­va elmondták, hogy leginkább miért kedvelik nyomtatóinkat – egyszerű a felépítésük, ami a kezelést és karban­tartást is könnyűvé teszi, ugyanakkor nagyon megbízhatóak, stabilan termel­nek 2 akár 3 műszak sem okoz gondot, a legtöbb alkatrész pedig kompatibilis a Liyu család többi nyomtatóival.

Képviseletünk biztosítja a szervízhátteret, asszisztenciát és festékellátást is, ezzel megteremtve az ügyfelek szá­mára a megbízható szakmai hátteret.

A Liyu a Konica-Minoltával egy sikeres párost alkot, évről évre érezhetően nő a márka presztízse világszerte, valamint a távol-keleti gyártók közül jelenleg a leg­eredményesebb brandnek számít.

2020-ban Düsseldorfban a szakma leg­nagyobb szakmai vásárán a DRUPA-n közel 300 négyzetméteren mutatja be a teljes palettát a Liyu International.

Ezenkívül jövőre több szakmai napot is fogunk tartan itthon, külön-külön hívjuk majd meg az egyes iparágak képviselőit, hogy alaposabban bemu­tathassuk gépeinket és ötleteket ad­junk projektjeik megvalósításához.

Mindenkinek eredményes és sikeres 2020 –as évet kívánunk!

Liyu International Közép-Kelet Európai Képviselet

- Hirdetés -

Sign&Display