A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

drupa Cube 2020 – Tizenegy napnyi inspiráció – ELHALASZTVA

DRUPA / ELHALASZTVA!! Új dátum: 2021. április 20-30.
https://www.drupa.com/

A drupa sokkal több egy globális nyomdaipari kereskedelmi kiállításnál – a drupa kiemelkedő nemzetközi vásár, amely fon­tos trendhatározó, betekintést enged a jövő fejlesztéseibe, és inspirációval szolgál az iparág résztvevői számára. A lehető leg­jobb látogatói élmény megteremtése érdekében a drupa renge­teg energiát fektet abba, hogy a legkiemelkedőbb tudást köz­vetítse öt különleges fórum keretében, melyek közül egyik a Cube elnevezésű. „Oktatni – bekapcsolni – szórakoztatni” e három hívószó lett ismét a drupa Cube szlogenje 2020-ban, melynek keretében olyan releváns tartalmat kínálnak, amely motiváló, stimuláló és interaktív minden látogató számára, köszönhetően a számos különféle beszélgetési formának.

Világszerte elismert szakmai előadók készülnek arra, hogy izgatott vitákat és beszélgeté­seket indítsanak el, víziókkal teli té­mákban. A best seller szerző Michael Gale, illetve az elismert designer Ja­mes Sommerville szintén beszédet tartanak majd a kiemelkedő program keretében.

Negyvennél is több beszéd, oktatá­si szekció, workshop, márkatörténe­ti esettanulmány keretében a drupa Cube inspirációs forrásként, illetve az új digitális üzleti modellek szakmai bemutatójaként egyaránt funkcionál majd. A bemutatásra kerülő tartalmak olyan globális megatrendek sebességi szintjére emelik majd a résztvevőket, amelyek már nyomot hagytak az ipar­ágban és várhatóan a jövőjét is formál­ják majd. Ebben a tekintetben a digitális átalakulás továbbra is kiemelkedő szerepet játszik majd. A középpont­ban lesznek az innovatív web to print és csomagolási technológiák, a szá­mos különféle értékesítési csatornával rendelkező platform gazdálkodás, és új együttműködési modellek, illetve a közösségi média kultúráján nevel­kedett vásárlók változó elvárásai – to­vábbá természetesen az iparág egyre növekvő fenntartható működése, és számos új gazdasági kötelezettség.

„Elsődleges célunk, hogy a lehe­tő legtöbb ötlettel szolgáljunk a lá­togatók számára, amelyet aztán sikeresen bevezethetnek saját cé­geikben’ – mondta lapunknak Sabi­ne Geldermann, a drupa igazgató­ja, illetve a düsseldorfi vásárközpont nyomdaipari ágának vezetője, majd hozzátette: „Olyan programot aka­runk kínálni, amely valóban kiszolgál­ja látogatóink igényeit.”

- Hirdetés -

Gyakorlati receptek a sikerhez

James Sommerville és Michael Gale – további globális márkák képvise­lői mellett a startvonalon állva vár­ják, hogy megoszthassák tudásukat a drupa 2020 látogatóival. A „The Di­gital Gale útmutatást alkotott azon döntéshozók számára, akik összhang­ba akarják hozni cégüket a digitá­lis üzleti modellekkel, a könyv pedig nemzetközi bestseller lett. Top már­kák használják a könyvben bemuta­tott digitális helix algoritmust, hogy pontosan meghatározzák marketing és értékesítési befektetéseit a digita­lizálási projektekben. A drupa Cube az iparág jövőjébe tekint és konkrét ajánlásokat kínál olyan aktivitások­hoz, amelyek biztosítani fogják a di­gitális menedzsmentet, illetve olyan fontos háttérinformációkat kínál ah­hoz, miként valósítsuk meg a digitá­lis cégvezetést. James Sommerville számára nem idegen a márka imázs erősítés megvalósítása. A brit sztár designer leporolta a Coca-Cola régi imázsát 2013-ban, teljesen új szintre emelte design nyelvezetét és olyan arcot adott neki, amely mai napig megmaradt emlékezetünkben.

„A nyomdaipar figyelemre méltó technológiai átalakuláson ment ke­resztül és e tekintetben egy ’kiváló gyakorlati példaként’ is emlegethet­jük – a folyamatok változásai és az új üzleti modellek tekintetében egy­aránt” – mondta Michael Gale, majd így folytatta: „Ahogy új alkalmazási területekre lépünk, új technológiá­kat alkalmazunk és új vertikális pi­acokat hódítunk meg, máris ennek az átalakulásnak a forgatagában ta­láljuk magunkat. A nyomdaiparnak proaktívan kell megragadnia ezt a változást. Azok a cégek, amelyek di­gitális technológiára váltanak, ötször gyorsabban növelik profitjukat ver­senytársaiknál; azok a cégek, ame­lyek nem lépnek erre az útra, egyre nehezebben boldogulnak. Én sze­mély szerint nem csupán fontosnak, de nagyon izgalmasnak is találom ezt az új piacot, és alig várom, hogy ezen lelkesedésemet másokkal is meg­oszthassam. A drupa Cube keretében a rivaldafényt számos olyan példára és megoldásra helyezzük, amelyeket sikeres vállaaltvezetési stratégiák il­lusztrálására terveztek meg.”

Alapos program

A tiszta, átlátható struktúra érdeké­ben a drupa Cube-ot öt tematikus területre osztották. A James Som­merville és Michael Gale által meg­tartandó vezérszónoklatok mellett az Üzleti Evolúciós előadások glo­bális piaci trendekre, illetve marke­ting és értékesítési gyakorlatokra, to­vábbá innovatív üzleti modellekre koncentrálnak. A Nyomtatás jövője programot a nyomtatási és csoma­golás gyártási iparág releváns tech­nológiai trendjei mellett nyomtatott elektronikai megoldásoknak szente­lik. Márkatulajdonosok és ügynök­ségek szintén megosztják majd Már­katörténeteiket. Az ötödik kategória a Vállaltvezetői gondolattár kereté­ben iparági vezetők számára kínálják fel a lehetőséget, hogy megvitassák gondolataikat az esemény vezérszó­nokaival. A fenti eseményeken való részvétel előzetes regisztrációhoz kö­tött. A drupa Cube teljes programja, amelyre június 16-26. között kerül sor, február végétől lesz elérhető a www. drupa.com/cube-en oldalon. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display