A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Te hogyan hegeszted a nyomtatott reklámponyvákat?

A nagyméretű nyomtatás világában még mindig a „reklám­ponyva” (digitálisan nyomtatott, beszegett és ringlizett PVC ponyva) az egyik legnépszerűbb termék. A nyomtatott ponyva legyártása viszont nem állhat meg a printelésnél. Egy digitális nyomtatással foglalkozó vállalkozásnak e PVC anyagok hegesz­tését is meg kell oldania. A legtöbben valószínűleg már ismerik a következő ponyvahegesztési megoldások valamelyikét. Az anyagi lehetőségektől, megrendelések volumenétől függően több lehetőség, berendezés is kínálkozik.

PVC ponyva hegesztése:

Hogyan és miért?

A kültéri felhasználású nyomtatott PVC ponyva- és hálóanyagoknál fon­tos a tartósság. A leggyengébb pont­juk a szélek és sarkok. A ringlikarikák a szegetlen, vágott széleknél is alkal­mazhatók, de a kültéri tartósságuk így jelentősen rövidebb lesz, hamarabb kiszakadnak. Ezért szükséges beszeg­ni a nyomtatott anyagot. A szegés ese­tén az anyag kb. 3-4 cm-es szélét hajt­juk vissza és hegesztjük a hátoldalra, ezzel megerősítve a karikák tartását. A másik ismert megoldás az átlapolá­sos hegesztés, amikor úgy állítunk elő nagyméretű reklámfelületet, hogy ki­sebb szegmenseket hegesztünk egymáshoz. Ezzel kivitelezhető akár egy 10×10 m-es nyomat is.

A hegesztési feladatok elvégzésére több megoldás is kínálkozik, mi a leg­inkább elterjedteket vesszük sorra. Szóval Te milyen módon oldod meg a nyomtatott reklámponyva anyagok hegesztését?

1. Elviszed a legközelebbi jármű­ponyva készítőhöz, mert még nincs megfelelő berendezésed a szegésre.

Előnyök: Bár külső segítséggel, de a ponyvák szegése, hegesztése be­rendezés vásárlás nélkül is megva­lósítható.

Hátrányok: Előbb-utóbb valószínű­leg össze fogják karcolni a nyomatot, mert ezek a vállalkozások elsősor­ban a klasszikus teherautó ponyvák­kal foglalkoznak, melyek kevésbé ér­zékenyek a karcolásra és gyűrődésre. Továbbá a szegés esztétikai értéke másodlagos, csak az erős és tartós szegés számít. Egy jól látható karc a nyomaton elég és már is haszon nél­kül dolgoztál, mert újra kell nyomtat­ni a munkát.

2. Hőlégfúvó + roller és egyéb simítók.

Előnyök: Csupán egy jó hőlégfúvóra, acél fúvókára és egy szilikon lenyomógörgőre lesz szükség. Bár ez is némi beruházást igényel, de a lenti gépesített megoldásoktól sokkal ke­vesebbet!

Hátrányok: Lassú folyamat és egye­netlen a varratminőség, ami miatt a kritikusabb ügyfelek megtagadhatják a munka átvételét. Az eljárás sok füst­tel jár, ami hosszú távon egészségká­rosodást okozhat.

3. Öntapadó kétoldalas ponyva­szegő ragasztószalagot használsz.

Előnyök: Rövidtávú és kisméretű ponyváknál kiváló. Tisztán, kiszámít­hatóan dolgozhatsz, műszaki beren­dezések nélkül.

Hátrányok: Számolj utána mennyivel növeli a négyzetméter áradat! Na­gyobb mennyiségnél nem feltétlenül versenyképes. Nagyméretű épülethá­lóknál a tartósság kérdéses lehet, de kisebb (~1x2m) molinóknál jó alterna­tív megoldás lehet.

4. Impulzus ponyvahegesztő

Előnyök: Egyenletes varrat minőség- re képes, ráadásul gyors és ami nagyon fontos: a munkafolyamat során nincs füst! További előnye, hogy a hegesztés minősége a nagyfrekvenciás hegesztőgépekhez hasonlítható, de áruk csak azok töredéke (kb. fele, harmada). Az impulzus ponyvahegesztők fi x munkaállomások, a nyomatot kell adagolni kézzel minden hegesztési művelet után. A hegesztési szélesség gyártónként változhat, kb. 100 – 500 cm-es méretekben érhetők el. Egy hegesztési művelet csupán néhány másodperc. E gépeknél a hegesztési sáv mind a két végükön nyitott, így bármilyen hosszú ponyvát képesek szegni. Ideális esetben célszerű a gép két végéhez asztalt tenni. Hátrányok: az impulzus ponyvahegesztők ára kb. 2 – 5 millió forint körül alakul. Ha a vállalkozás mérete még nem nőtte ki magát ahhoz, hogy be- ruházz egy ilyen gépbe, akkor maradnak az olcsóbb alternatívák.

5. Nagyfrekvenciás hegesztő

Előnyök: Konzisztens, ipari minőségű varrat. Az impulzus hegesztőkhöz képest még produktívabbak a hosszú, akár 20-30 méteres hegesztőpályának köszönhetően. A hegesztési szélesség itt sem nagyobb néhány 10 cm-nél vagy kb. 1 méternél, de itt nem az anyagot kell mozgatni. Az anyag fi x (a pályára előre bekészítve) és a hegesztő fej mozog és végzi a hegesztést lépésenként. Hátrányok: Magas költségű ipari berendezések és méretük miatt csak nagyobb műhelycsarnokban helyezhetők el.

6. Önjáró hegesztőautomata

Előnyök: Ez az egyik legnépszerűbb megoldás a szélesformátumú nyomtatási szegmensben. A ponyvák és épülethálók szegése szép, egyenletes minőségben elvégezhető köszönhetően a fokozatmentes önjáró sebesség és hegesztési hőfok állításnak. Bár ezek a gépek is hőlégfúvót használnak, de a paraméterezhetőség miatt a hegesztés sokkal kevesebb füsttel jár, mint a kézi hőlégfúvós megoldás. Továbbá az igazán nagyméretű tűz- falreklámok szegmenseinek az átlapolásos hegesztése ezzel a géppel a legegyszerűbb. Hátrányok: Ha a legprofibb impulzus és nagyfrekvenciás hegesztőkhöz hasonlítjuk, akkor a hegesztés folyamata körülményesebb, valamint bár állíthatók a paraméterek, de sok esetben itt is számítani kell minimális füstre, de legalább is szagra.

+Egy újdonság: Hemtek ST saját- levegős asztali szegélyhegesztő A fenti megoldásokon kívül létezik, egy ebben az évben bevezetett, asztali szegélyhegesztő félautomata készülék, amely nem önjáró, de segítségével sokkal egyszerűbb a hegesztés. A Hemtek ST széleskörű- en alkalmazható és használata rend- kívül egyszerű. A sajátlevegős kézi készülékekkel való előkészítésre és utómunkálatokra e készülék használata mellett nincs szükség.

Konklúzió: A 6 megoldásból leginkább a céged mérete, anyagi lehetőségei döntik el melyik készüléket érdemes válasz- tani. Előfordulhat, hogy akár kétféle megoldást is használnod kell a különböző munkák különböző feldolgozási igényei miatt, ezért hegesztő készülék vásárlása előtt érdemes körültekintően megvizsgálni a megrendeléseidet, és konzultálni olyan értékesítőkkel, akiknek szakmai véleményére bizton alapozhatsz.

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display