A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Tapadási problémák a digitális UV nyomtatásban

Nyomdaipari merényletek: ujjlenyomatok és por eltüntetése – akcióban a CSH

A bűnügyi sorozatokban jól bevált módszert követve történetünket rögtön a konfliktussal indítjuk, hogy olvasó­inknak megadjuk a kellő feszültséget: „Képzeljük el az alábbi jelenetet: csodálatosra sikerült az általunk készített nyomat – a színek tökéletesek, az elhelyezés pontos, boldogság ül ki az arcunkra, mert tudjuk, hamarosan újabb megrendelői elégedettséggel leszünk gazdagabbak. Képzeletben épp megveregetnénk a vállunkat, amikor a kész terméket közelebbről megvizsgálva feltűnik, hogy a kivitelezésbe hiba csúszott. A csodálatosan sikerült nyomat nem tapadt meg a hordozón…” A tévécsatornákon ilyenkor egy reklámblokk következik…

…A reklámokat követően ismét köszöntjük olvasóinkat nyomdaipari mini kriminkben. A főszereplő rémült ar­cát látjuk a következő jelenetben: „Mielőtt kétségbees­ve hívnánk fel a kereskedőt, hogy az UV táblanyomtató – vagy éppenséggel tárgynyomtató –, amelyet tőle vá­sároltunk, „egy vacak”, gondoljuk át, milyen oka lehet még annak, hogy a nyomat nem tapadt meg a felüle­ten. Biztosan mindent megtettünk, ami lehetséges?”

ITT LÉP SZÍNRE A CSH KFT!

PROFIK LÉVÉN, ELSŐKÉNT MEGVIZSGÁLJÁK A LEHETSÉGES OKOKAT:

Gyakran elfelejtett, kevésbé fontosnak tűnő lépés – UV szitanyomás és digitális nyomtatás során is –, melynek mégis nagy jelentősége van: az alapanyag megfelelő kezelése és előkészítése a nyomtatáshoz. Az olyan szennyeződések, mint a kosz, por, az ujjlenyomatok vagy más maradványok negatívan befolyásolhatják az UV fényre kötő (térhálósodó) festékek tapadási tu­lajdonságait vagy nedvesítési viselkedését. És akkor még nem beszéltünk a szabad szemmel kevésbé lát­ható szennyeződésekről, mint a statikusság, felületi oxidáció vagy a levegőben lévő szennyező anyagok, melyeknek a hordozó ki lehet téve. Bizonyos hordozók pedig – mint például az üveg, a különböző összetételű fémek vagy az alacsony felületi feszültségű műanya­gok – egyébként is rendszeresen kihívások elé állítják még a legtapasztaltabbakat is. Alkoholtartalmú tisztí­tó/zsírtalanító szerek használatával (mint például az izopropil-alkohol) a hordozók felületén lévő, oda nem illő maradványok/szennyeződések általában könnye­dén eltávolíthatók egy szöszmentes törlőkendő segít­ségével, ami a legtöbb esetben már önmagában jobb festéktapadást eredményezhet. (Persze a tisztításhoz – főként ipari tömegtermelés esetén – erre a célra létrehozott berendezések szolgálnak; erről szívesen adunk bővebb felvilágosítást igény esetén.)

ÉS TOVÁBB BONCOLGATJÁK… MI LEHET MÉG AZ OKA A TAPADÁSI PROBLÉMÁKNAK?

Az olyan, kihívást jelentő alapanyagok UV nyomtatá­sakor, mint az üveg, a fémek és a műanyagok, gyakori jelenség, hogy a nyomtatott festékréteg még az alapos tisztítás ellenére sem tapad megfelelően a felülethez.

Az üveg esetében annak is van jelentősége, hogy me­lyik oldalra történik a nyomtatás. Másként reagálhat ugyanis a nyomtatásra az üveg ónos oldala, (amelyik a gyártás során kapcsolatba került ónfürdővel), mint az atmoszférikus (a gyártás során levegővel érintkező) oldal. Léteznek mérőeszközök, amelyekkel megálla­pítható, hogy az adott üveg melyik oldala az ónos, ezt érdemes beszerezni, ha a tapadási probléma a primer használata mellett látszólag rendszertelenül fordul elő. Szabad szemmel a kétféle oldal nem különböztet­hető meg. Az ilyen hordozóknál előforduló tapadási problémák az esetek többségében elkerülhetők, ha a tisztítást követően a felületkezelésről is gondosko­dunk. Erre többféle lehetőség is van, például a láng­gal vagy plazmával történő előkezelés, de a legegy­szerűbb és legkevésbé költséges megoldás – hacsak nem tömeggyártásról, ipari termelésről van szó – az, ha tapadást fokozó primerek használatával próbál­kozunk. Ezek a tapadást elősegítő/növelő folyékony segédanyagok egyenletes rétegben felhordva kötőré­tegként funkcionálnak, melynek köszönhetően az UV nyomtatás során fellépő tapadási problémák az ese­tek többségében teljesen megszűnnek.

NYOMOZÓINK A VIZSGÁLATOT KÖVETŐEN SZÁLLÍTJÁK A MEGOLDÁST!

A megrendelők egyre kreatívabb ötletekkel rukkolnak elő, ha dekorációról van szó, így – párhuzamosan a nyomtatók és festékeik folyamatos fejlődésével – a nyomtatható alapanyag-kínálat is napról napra bővül, hogy megfelelhessen a felhasználók növekvő igényei­nek. Ezért az UV tábla- és tárgynyomtatókkal rendel­kező vállalkozások tulajdonosai számára is egyre fon­tosabbá válik, hogy a megvásárolt gépeket a lehető legteljesebb módon kihasználhassák, és a különböző összetételű és tapadási tulajdonságú hordozókra biztonsággal, magas minőségben és kifogástalan tar­tóssággal nyomtathassanak, elnyerve ezzel ügyfeleik elégedettségét és bizalmát. A Marabunál már régen felismerték a szakértő kollégák, hogy nem elég csupán szép színes festékeket előállítani, azt is vizsgálniuk kell, hogy azok a festékek hogyan viselkednek különböző nyomtatási körülmények között, milyen hatással van­nak a nyomtatást végzőkre és a végfelhasználókra. Ezért természetesen a nyomtatás során előforduló ta­padási problémákra is vannak megoldásaik.

HA KÉZZEL DOLGOZUNK…

PRIMER P2 – A polipropilén (PP) hordozók legjobb barátja

A Marabu Primer P2 a nyomdaipari technológiák széles körében használható, legyen szó akár szita-, tampon-vagy akár digitális nyomtatásról. Különösen ajánljuk a használatát polipropilén (PP) és fémek nyomtatása előtt, elősegítendő a festék tapadását és a szennyező­dések megszüntetését. Ezenfelül javíthatjuk a tapadási tulajdonságokat porszórt anyagokon is. Mivel kézzel – egy szöszmentes törlőkendő segítségével – könnye­dén felvihető, használata rendkívül felhasználóbarát, és nem igényel költséges gépberuházást.

- Hirdetés -

PRIMER P4 – Üvegre, digitális nyomtatáshoz, szitanyomáshoz, folyékony lamináláshoz

A Primer P4 folyékony, tapadást elősegítő termék is különféle hor­dozók előkezelésére, az anyag és a felhordandó nyomtatási réteg kö­zötti tapadási tulajdonságok javítá­sára szolgál. Segíti az UV-száradású inkjet festékek, szitafestékek és la­minálófolyadékok tapadását, főként üveg, fém, kerámia és műanyag alapanyagok esetén. E speciális “oldószer” felhordása lehetséges kézzel – egy szöszmentes törlőkendő segít­ségével – vagy akár szórópisztollyal is.

PRIMER P5 – Digitális nyomtatáshoz, digitális UV nyomtatott üvegre is

A Marabu Primer P5 tapadásfokozója kifejezetten di­gitális UV festékkel történő nyomtatás előtt ajánlott üvegre, fémre, kerámiára és műanyagra is. Elsősorban szórópisztollyal, de kézzel, szöszmentes törlőkendővel is felvihető a felületre. Levegőn gyorsan szárad (kb. 30 másodperc alatt), azután nagyjából 5 perccel már nyomtatható a hordozó. Az előkezelt alapanyagon az előkezeléstől számított 5 órán belül szükséges meg­kezdeni a nyomtatást, előtte pedig az előkezelt hordo­zó nem tehető ki közvetlen napfénynek (különben a kezelés hatékonyságát veszti).

HA GÉPPEL DOLGOZUNK, ÉS FELÜLETVÉDELEMRE IS SZÜKSÉGÜNK VAN…

MARA®SHIELD UV-PGL és társai – Felületvédelemre is szolgál

A Mara®Shield folyékony lamináló termékcsalád min­den tagja verhetetlen előnyöket kínál a hagyományos bevonatokhoz képest. Segítik a jobb tapadást az UV táblanyomtatás során, hosszútávú felületvédelmet biztosítanak, ráadásul még felületnemesítésre is hasz­nálhatók. Akár fényes, akár matt a fedőréteg a nyo­maton, az igényes kivitelezés fel fogja hívni magára a figyelmet. A nagyfokú kopásállóság, a vegyi anyagok­kal-, UV sugárzással szembeni ellenállás vagy akár a graffiti feliratok és a nedvesség elleni védelem pedig már hab a tortán.

Felhordásukhoz – az egyenletes rétegvastagság elérése érdekében – felhordó berendezésre van szükség, szá­radásukhoz pedig UV fényre. Felhordógép hiányában – amennyiben a körülmények engedik – szitanyomás technológiával is felvihetők a nyomtatandó felületre. Extraként pedig – a hagyományos előkezelőkkel ellen­tétben – a felhordást követően akár 6 hónapig is polcon tarthatók az előkezelt hordozók a nyomtatás előtt, anél­kül, hogy tapadási problémától kellene tartani.

A TESZTELÉS FONTOSSÁGA

Sajnos még a legalaposabb előkészítés és minden igyekezet ellenére is előfordulhatnak tapadási problé­mák az UV táblanyomtatás és tárgynyomtatás során. Egy nem megfelelő minőségű alapanyag, egy nem he­lyesen megválasztott festék is bármikor borsot törhet az orrunk alá. A választék napról napra nő a hordozók és a festékkínálat terén egyaránt. Megszámlálhatatlan gyártó és forgalmazó kínálja termékeit a felhasználók számára, minőséget, kiválóságot és problémamentes­séget ígérve.

Ezek az ígéretek néha csak ígéretek maradnak, amire számos magyarázat lehet. Előfordulhat, hogy a válasz­tott alapanyag mégsem váltja be a hozzá fűzött remé­nyeket, és silány minőségét még a kedvező ára sem kompenzálja. Vagy egész egyszerűen a használt festék összetétele nem kompatibilis egy adott hordozóval. Vagy egy teljesen más ok, mely nem feltétlenül a mi­nőségből fakad. Ezért kiemelt jelentősége van az éles nyomtatás előtti tesztelésnek, főként akkor, ha nem egy, már jól bevált alapanyaggal van dolgunk.

CSH Nyomdaipari Kft.

www.csh.hu

- Hirdetés -

Sign&Display